Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava RIS LK – OS 4 Připomínkování a rozpracování páté priority odbornou skupinou č.4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava RIS LK – OS 4 Připomínkování a rozpracování páté priority odbornou skupinou č.4."— Transkript prezentace:

1

2 Příprava RIS LK – OS 4 Připomínkování a rozpracování páté priority odbornou skupinou č.4

3 Ing. Libuše FouňováCLUTEX – klastr technické textilie, o.s. Ing. Edita HrdinováELMARCO s.r.o. Ing. Monika KůrkováVýzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. Mgr. Věra RůžičkováAPERTA, s.r.o. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.Technická univerzita v Liberci Ing. Josef Dembický, Ph.D.Technická univerzita v Liberci Ing. Petr DvořáčekREGIOINFO, spol. s r.o. Bc. Jiří PilnýMagistrát města Liberec Ing. Martin ProcházkaOkresní hospodářská komora Liberec

4 Východiska Pro inovační proces v podnicích je nutné podporovat a rozvíjet lidské zdroje a investice do nich Pro konkurenceschopnost je důležité zdokonalování či vývoj nových výrobků, provozních technologií a služeb Pro podnikové inovace je důležitý přístup k výsledkům vědeckotechnického rozvoje

5 Doplnění vstupních analýz a prioritních oblastí Přidán přehled inovačních organizací (dodáno Ing. Rydvalovou, Ph.D.) + návrh zahrnout analýzu vzdělávání v inovacích Zahrnout i české příklady dobré praxe (příklady dodány Mgr. Růžičkovou)

6 Priorita 4. Podnikové inovace – představení priority dle návrhu RIS LK Systémy pro podporu inovačního myšlení a inovačních procesů v podnicích Nabídka sofistikovaných poradenských služeb pro podporu inovací Podpora komunikace mezi podniky, školami a subjekty V a V Zajištění a využívání zdrojů pro inovační projekty (OS 5)

7 Systémy pro podporu inovačního myšlení a inovačních procesů v podnicích Prostřednictvím systémů vzdělávání Mohou být dotovány ze strukturálních fondů

8 Nabídka sofistikovaných poradenských služeb pro podporu inovací Techniky inovačních procesů Odborné posouzení technických aspektů inovace Odborné posouzení komerčních aspektů inovace Porovnání se světovým stavem techniky Patentové rešerše v databázích patentových úřadů

9 Podpora komunikace mezi podniky, školami a subjekty V a V Mapování nabídky a poptávky mezi subjekty na trhu Využití specializovaných subjektů na komunikaci Komercializace komunikačních procesů Formy dlouhodobého ovlivňování vazeb mezi subjekty Vytváření a hodnocení zpětných vazeb vzniklých mezi subjekty

10 Zajištění a využívání zdrojů pro inovační projekty Podnikové inovace lze financovat z: Vlastních finančních zdrojů podniku Cizích zdrojů – viz OS 5

11 Navržená opatření/aktivity Iniciovat vznik studijního oboru nebo předmětu (otázka na zvážení) který by studentům zejména strojních a textilních oborů poskytl znalosti z oblasti –zakládání podnikání, –ochrany práv průmyslového vlastnictví, –podnikových procesů, –inovační kultury, –komercializace výstupu výzkumu a vývoje apod. Toto opatření by měla rozvíjet OS2.

12 Navržená opatření/aktivity Zřídit CIPI: Centrum Informací Pro Inovace ® Dvořáček Toto opatření by mělo mít dvojí podobu: –Fyzické kontaktní místo (frekvence provozu je otázkou pro skupinu, která bude tento námět rozpracovávat) –Informační internetový portál

13 CIPI Úkolem/cílem CIPI je: napomoci posílení transferu technologií, komercializace výstupů výzkumu a vývoje a zprostředkování kontaktů pro spolupráci VaV institucí s podnikatelskou sférou posílit vzájemnou komunikaci inovačních firem s jejich potřebami konkurenceschopných výrobků a akademických a VaV institucí, které skýtají inovační potenciál hledat nástroje pro jejich vzájemnou spolupráci mapování nabídky inovací a poptávky po nich mezi subjekty na trhu poskytovat další potřebné informace k rozvoji inovací, například zdroje financování, realizované výzkumné projekty apod. sledovat a klientům předávat aktuality z oblasti inovací

14 CIPI Příklady oblastí poskytovaných informací: financování výzkum testování zahraniční spolupráce partnerství, sítě, klastry ochrana práv průmyslového vlastnictví lidské zdroje vzdělávání

15 CIPI Další typy poskytovaných informací: kontakty na BIC, inkubátory a technologické parky v LK aktuality z tvorby RIS aktuality z následného plnění akčního plánu RIS nabídka všech forem podpory inovací tak jak by měly vzejít z tvorby a realizace RIS a další

16 CIPI Fungování CIPI: Webová aplikace by fungovala jako samostatný portál nikoli jako součást webu LK. Pro aplikaci by měl být využit tzv. redakční systém, do nějž mohou registrovaní uživatelé vkládat články, novinky, poptávky, nabídky apod. Každý ze subjektů PT a každá OS budou mít zřízen přístup do redakčního systému portálu a možnost vkládat například prostřednictvím jedné pověřené osoby aktuality ze svého oboru týkající se inovací. Návaznost informací na databázi subjektů: Pokud zájemce o poradenské služby či spolupráci v aplikaci vyplní například, že potřebuje pomoci či poradit s testováním pružnosti a pevnosti, nabídne mu systém příslušnou katedru TUL, případně další subjekty, které se touto oblastí zabývají, včetně údajů, kde a kdy se na ně může obrátit. Stejné informace jako tato webová „Inovační seznamka“ by měl poskytnout pracovník v kanceláři CIPI.

17 CIPI Pro fungování CIPI je nutné: vytvořit detailní databázi subjektů, které mohou poskytnout zájemcům pomoc a podporu v inovačním procesu (ve výše zmíněných oblastech). Nemělo by se jednat pouze o pouhý výčet, ale o detailní databázi obsahující kromě názvu i detailní popis nabízených služeb, veškeré kontakty, dobu, ve které je možné se na daný subjekt obrátit atd. Z databáze vytvořit podskupiny, dle činností jimiž se jednotlivé subjekty zabývají. v rámci rozpracování návrhu najít způsob a především zdroj financování pro fungování CIPI i po skončení tvorby RIS LK a pilotních projektů. aby potencionální uživatelé služeb CIPI věděli o jeho existenci a o tom, že mohou jeho služeb využít, je nutné CIPI dostatečně propagovat. Otázkou pro další rozpracování je, jaké zvolit komunikační kanály. Možnosti jsou přes elektronická a tištěná média, prostřednictvím OHK, agentur a dalších partnerů, formou workshopu, sdělením v obchodním věstníku a další. najít místo, kde bude provozována fyzická podoba centra a zároveň tento provoz zajistit personálně zajistit vytvoření internetového portálu a naplnění stránek informacemi

18 Děkuji za pozornost a všem členům odborné skupiny za spolupráci


Stáhnout ppt "Příprava RIS LK – OS 4 Připomínkování a rozpracování páté priority odbornou skupinou č.4."

Podobné prezentace


Reklamy Google