Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Michaela Novotná Hluboká nad Vltavou 14.9. 2012 Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Michaela Novotná Hluboká nad Vltavou 14.9. 2012 Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Ing. Michaela Novotná Hluboká nad Vltavou 14.9. 2012 Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

2 Představení JAIP o.p.s. Strategické funkce JAIP - Podpora inovačního a podnikatelského myšlení - Navázání spolupráce mezi podnikatelskou a vědecko- výzkumnou sférou - Nacházení vhodných projektů a projektových partnerů - Projektová podpora - Nabídka vhodných prostor pro zasídlení - Tvorba týmu specialistů pro poskytování podpůrných služeb s vysokou přidanou hodnotou - Nástroj regionálního rozvoje

3 Činnosti JAIP o.p.s. 1. Správa JVTP Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice (JVTP) - je specializované prostředí pro zabezpečení transferu technologií, jehož podstatou je spolupráce veřejných VaV kapacit a komerčních subjektů na dílčích podnikatelských technologicky orientovaných záměrech, jejichž základním cílem je aplikace technologie a dosažení zisku (statut JVTP) PI, PIC, CTT

4 Činnosti JAIP o.p.s. Základní úkoly JVTP: - vyhledávání podnikatelských záměrů a pomoc při jejich rozvíjení - spolupráce s pracovišti JU, BC AV ČR na uplatnění výsledků VaV činnosti a absolventů v praxi – zabránění úniku elit - lokalizace zahraničních zájemců s úmyslem spolupráce s pracovišti JU, BC AV ČR - poskytování komplexních i specifických služeb (start-up, financování seed a pre-seed činností, rizikový kapitál, marketing, apod.) Podpora ze strany JAIP: - snížené nájemné za využití prostor a přístrojů v rámci Podnikatelského inkubátoru sleva až 75 % - v rámci Podnikatelského inovačního centra sleva až 40 % - systematická spolupráce projektového manažera JAIP na rozvoji klienta a jeho podnikatelských záměrů - odborná podpora, nabídka vzdělávání, služby JAIP pro klienty

5 Činnosti JAIP o.p.s. 1. Správa JVTP – 8 zasídlených firem /PIC,PI/ – 4 virtuálně zasídlené firmy – Laboratorní a technologické služby

6 Další činnosti JAIP o.p.s. Účast v technologických platformách a klastrech Spolupráce s akademicko-univerzitním a komerčním prostředím Správa portálu www.gate2biotech.cz, www.gate2biotech.comwww.gate2biotech.cz www.gate2biotech.com - prostředník pro podporu inovačního podnikání v oblasti biotechnologií

7 Oblasti možné spolupráce: - Biotechnologie - Genového inženýrství - Nanotechnologie - Potravinářský průmysl - Zemědělské technologie - Strojírenství (aktivity vycházejí ze skutečnosti našeho regionu - vzhledem k úzké vazbě na akademicko-univerzitní prostředí a region. oborové zaměření)

8 Projektová činnost JAIP Realizované projekty RKO JC, PROMOTE - Snaha o zvýšení informovanosti o 7. RP EU a pomoc při integraci do sítě vědeckovýzkumných pracovišť Evropské unie - Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce

9 Projektová činnost JAIP Projekt Věda ve městě - prezentace Českých Budějovic jako „Města vědy“ formou propagace významných regionálních aplikovatelných vědeckých úspěchů výzkumu a vývoje v tuzemsku i v zahraničí - zvýšení povědomí českobudějovických občanů o místní vědě a výzkumu a též prezentování vědeckých výsledků veřejnosti populárně-vědeckou formou

10 Projektová činnost JAIP Projekt RAPIDE - podpora MSP s rychlejším uplatněním jejich inovací na trh - zlepšení regionální podpory a stimulace inovací jako klíčového faktoru konkurenceschopnosti - tvorba regionálního akčního plánu - v JčK schváleno zastupitelstvem kraje použití metodiky BLUES – finanční podpora pro začínající podnikatele a tvorba Pitching Innovation softwaru- metoda, která má formou vhodně volených otázek a interaktivní nápovědy umožní inovátorům různé úhly pohledu na svůj vynález

11 Projektová činnost JAIP MSB TechNet - aktivizace přeshraniční (česko-rakouské) spolupráce v oblasti inovačního podnikání, vědy a výzkumu - podrobná analýza regionálních inovačních systémů s cílem nalezení vzájemných překryvů a synergickým vazeb - vytvoření strategie a konkrétních opatření - tvorba společného marketingového konceptu celého přeshraničního regionu Navazující projekt MSB Innocat

12 Další realizované projekty INNOFUN B4I Město ve fotografiích Dovybavení VTP SPINNET TROJLÍSTEK

13 Děkuji Vám za pozornost! www.jaip.czjaip.cz


Stáhnout ppt "Ing. Michaela Novotná Hluboká nad Vltavou 14.9. 2012 Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google