Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora konkurenceschopnosti regionů z OPPI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora konkurenceschopnosti regionů z OPPI"— Transkript prezentace:

1 Podpora konkurenceschopnosti regionů z OPPI
Mgr. Lucie Kuljovská | ředitelka regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj Brno, 24. duben 2013

2 Obsah představení Agentury CzechInvest
podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím dotací zlepšení podnikatelského prostředí poskytované služby dle životního cyklu MSP

3 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
státní instituce, zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 1992 přispívá k přílivu zahraničních investic, rozvoji domácích společností a vzniku nových firem prostřednictvím poskytování služeb, realizací rozvojových programů a zlepšováním podnikatelského prostředí činnosti informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele implementace dotačních programů financovaných EU a státem formální poradenství k projektům správa databáze podnikatelských nemovitostí podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem pomoc při realizaci investičních projektů zprostředkování státní investiční podpory AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří už působí v České republice, podpora při reinvesticích podpora exportu ve spolupráci s agenturou CzechTrade naši klienti: investoři, podnikatelské subjekty, regionální partneři (z ČR i zahraničí)

4 Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím dotací
v rámci srovnání tzv. 11 pilířů regionální konkurenceschopnosti Česká republika výrazně zaostává vůči vyspělým státům Evropské unie ve 3 významných pilířích: Instituce, Infrastruktura, Inovace dotační program OPPI, implementovaný agenturou CzechInvest, významně napomohl ke zlepšení konkurenceschopnosti regionů prostřednictvím dotací investovaných do následujících oblastí:

5 Zlepšení podnikatelského prostředí
prostřednictvím dotací z programu OPPI došlo i ke zlepšení podnikatelského prostředí i v rámci socio ekonomických oblastí: kultivace podnikatelského prostředí a rozvoj poradenských služeb pro podnikání rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací podpora podnikatelské a inovační infrastruktury podpora internacionalizace MSP a rozvoj vzdělávání pro podnikání program OPPI umožnil komplexně podpořit rozvojové projekty podnikatelů v celém „životním cyklu“ firmy Spin off Start-up Začínající podnikatel Produkční firma Inovativní firma Proexportní firma

6 Poskytované služby dle životního cyklu MSP 1/4
Podpora dle etap životního cyklu příjemce služby (MSP): kultivace podnikatelského prostředí a rozvoj poradenských služeb pro podnikání Spin off Start-up Začínající podnikatel Produkční firma Inovativní firma Proexportní firma Firma v konečné fázi Zlepšování podnikatelského prostředí Snižování administrativní zátěže Zvyšování kvality poradenských služeb a zvyšování informovanosti Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech – mentoring, technologický scouting, koučing a technologický foresighting Podpora zavádění managementu kvality Podpora dobrovolných přístupů a rozvoj společenské odpovědnosti podniků Podpora podnikavosti (pořádání soutěží o nejlepší podnikatelský záměr či zakládání studentských firem) Podpora rizikového kapitálu a seed-fondů Podpora kapitálového vstupu a prodeje firem

7 Podpora konkurenceschopnosti MSP 2/4
Podpora dle etap životního cyklu příjemce služby (MSP): rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Spin off Start-up Začínající podnikatel Produkční firma Inovativní firma Proexportní firma Firma v konečné fázi Upgrade malých a středních podniků k podnikání založeném na inovační konkurenční výhodě Podpora vlastních výzkumných a vývojových kapacit podniků Podpora spolupráce MSP a vysokých škol a výzkumných institucí (inovační vouchery, profesorské židle, podpora horizontální mobility), včetně podpory v rámci legislativy Podpora rozvoje klastrů Podpora transferů znalostí a technologií, včetně rozvoje VTP, PI a CTT a jejich služeb Podpora komercionalizace výsledků VaVaI, užší propojení VaV vědecko-výzkumných institucí s poptávkou MSP Podpora zavádění technických a netechnických inovací v podnicích a nových technologií Podpora zavádění nových produktů na bázi moderních technologií Podpora ochrany průmyslového vlastnictví Podpora designu Rozvoj digitální ekonomiky – center progresivních ICT služeb Podpora vývoje nových řešení prostřednictvím veřejných zakázek Podpora začínajících malých a středních podnikatelů

8 Podpora konkurenceschopnosti MSP 3/4
Podpora dle etap životního cyklu příjemce služby (MSP): podpora podnikatelské a inovační infrastruktury Spin off Start-up Začínající podnikatel Produkční firma Inovativní firma Proexportní firma Firma v konečné fázi Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury Rozvoj průmyslových zón a parků Podpora výstavby nájemních objektů Podpora rekonstrukce podnikatelských objektů (včetně profinancování projektové dokumentace) Regenerace Brownfieldů Podpora podnikatelských inkubátorů a inovačních center Infrastruktura pro rozvoj progresivních ICT Rozvoj strategických služeb a center sdílených služeb Podpora investic do technologického a laboratorního vybavení Podpora zavádění moderních technologií Podpora opravárenských center high-tech výrobků a technologií

9 Podpora konkurenceschopnosti MSP 4/4
Podpora dle etap životního cyklu příjemce služby (MSP): podpora internacionalizace MSP a rozvoj vzdělávání pro podnikání z výše uvedeného vyplývá, že je nejdůležitější směřovat veřejnou podporu (informační / marketingovou / lektorskou / finanční) do počátečních fází životního cyklu firem, kde je absorpční kapacita těchto služeb nejvyšší, a dále tyto služby více diverzifikovat Spin off Start-up Začínající podnikatel Produkční firma Inovativní firma Proexportní firma Firma v konečné fázi Vzdělávání a školení zaměřené na internacionalizaci Podpora hledání obchodních partnerů a vytváření sítí spolupráce Partnerské sítě, podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání Podpora účastí MSP na specializovaných veletrzích a výstavách Poskytování ICT služeb pro malé a střední podniky Rozvoj profesního vzdělávání pro podnikání Podpora technického vzdělávání a speciálních školení Podpora MSP v rámci veřejných zakázek prostřednictvím záruk

10 Děkuji za pozornost. Mgr. Lucie Kuljovská
tel.:

11 Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Jihomoravský kraj
Spielberk Office Centre, Vila „K„ Holandská 3 Brno-Štýřice


Stáhnout ppt "Podpora konkurenceschopnosti regionů z OPPI"

Podobné prezentace


Reklamy Google