Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energeticky úsporný projekt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energeticky úsporný projekt"— Transkript prezentace:

1 Energeticky úsporný projekt
Využití odpadního tepla a Decentralizace výroby tepla Ing. František Koukal Energetický auditor Tel: Ing. Pavel Lička Energetická agentura Vysočiny Jiráskova 65, JIHLAVA Tel.: , Fax: Materiál společnosti Dale Carnegie Training® vám může pomoci při představování přednášejícího. Zkopírujte tento snímek, vložte jej na začátek prezentace přednášejícího a potom jej použijte na začátku prezentace při představování přednášejícího. Při vkládání snímku do prezentace přizpůsobí aplikace PowerPoint automaticky vzhled snímku vzhledu dané prezentace. Při představování přednášejícího nejdříve vysvětlete, proč je dané téma důležité a jaký je jeho přínos pro posluchače. Potom posluchače seznamte s kvalifikací přednášejícího pro téma přednášky. Na závěr přednášejícího představte. Snažte se u posluchačů vyvolat aktivní zájem o prezentaci. Tento úvod by neměl trvat déle než jednu minutu. Po ukončení prezentace nezapomeňte přednášejícímu poděkovat. Uveďte konkrétní důvod, proč byla prezentace pro posluchače přínosem. Lapek a.s. Pekárny Jihlava

2 + = = ÚSPORY ENERGIE VÝHODNÁ INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
Jednotný evropský trh energií Sblížení cen energií + Vysoká energetická náročnost výroby v ČR Zhoršení konkurenceschopnosti českých výrobců Současná investice do úsporných opatření = = VÝHODNÁ INVESTICE DO BUDOUCNOSTI Snížení nákladů na energie

3

4 PŮVODNÍ STAV Vysoké tepelné ztráty v rozvodech
Centrální nízkotlaká kotelna Parametry páry 20 kPa, 105°C K kW K kW K kW Spotřeba technologické páry Celkem cca 600 kg/hod Tepelná ztráta objektu dle ČSN Celkem 686 kW Vysoké tepelné ztráty v rozvodech Předimenzovaný zdroj tepla (snížení výkonu až na 57% výkonu kotlů)

5 Celkem spotřeba paliv a energie
Roční spotřeba energie v roce 2003 vstupy paliv a energie jednotka množství přepočet na GJ Roční náklady tis.Kč Nákup el. energie MWh 586,619 2 112 825,9 Zemní plyn tis. m3 808,1 27 516 4 090,7 Celkem spotřeba paliv a energie 29 628 4 916,6 Zemní plyn Centrální kotelna 475 tis. m3 Celkem 808 tis. m3 Pekařské pece 333 tis. m3

6 NAVŽENÁ OPATŘENÍ Decentralizace výroby tepla
- Technologická pára zajištěna samostatným vyvíječem páry (1 jako 100% rezerva) 3 samostatné kotelny s nepřímým ohřevem TUV rekonstrukce parního vytápění na teplovodní

7 NAVŽENÁ OPATŘENÍ Využití odpadního tepla Nasazení spalinových výměníků
využití tepla spalin pekařských pecí využití zbytkového tepla z prostoru pecí využití tepla spalin parního vyvíječe

8 VÝSTUPY PROJEKTU Realizací dojde k úspoře primárního paliva
Realizací projektu dojde k využití odpadního tepla s využitelným tepelným výkonem 88,5 kW a roční využitelnou energií ve výši GJ. Realizací dojde k úspoře primárního paliva v celkovém objemu 144 tis. m3 (17,8 %), to je GJ Tato úspora představuje při cenách platných v době Zpracování energetického auditu (srpen 2004) roční úsporu provozních nákladů 687 tis.Kč

9 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ Celkové investiční náklady 11 891 tis. Kč
Roční úspora energie GJ Roční úspora provozních nákladů 687 tis. Kč Uvažovaná míra diskontu 10,0 % Doba hodnocení let Prostá doba návratnosti 17 let Diskontovaná doba návratnosti > Tž Environmentální vyhodnocení

10 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Operační program Průmysl a podnikání
Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a využívání OZE Min. výše podpory tis. Kč. - max. 30 mil. Kč, maximálně však 46 % uznatelných nákladů Výpočet uznatelných nákladů dle metodiky ČEA odečtení nákladů na referenční variantu odečtení přínosů za pět let Celkové investiční náklady tis. Kč Uznatelné náklady tis.Kč Maximální možná výše dotace tis.Kč

11 AKTUÁLNÍ STAV (listopad ´04)
Pára vyráběna pomocí vyvíječe Instalovány dva spalinové výměníky Vybudována 1 samostatná kotelna pro provozní halu Ohřátá voda akumulována v nádržích (celkem 9 m3) Budují se rozvody TUV z nádrží ROK 2005 Vybudování 2 dalších kotelen Rekonstrukce otopného systému Jeho napojení na současný systém Instalace absorpčního chladiče

12 Děkujeme za pozornost Lapek a.s. Pekárny Jihlava Ing. František Koukal
Energetický auditor Tel: Ing. Pavel Lička Energetická agentura Vysočiny Jiráskova 65, JIHLAVA Tel.: , Fax: Materiál společnosti Dale Carnegie Training® vám může pomoci při představování přednášejícího. Zkopírujte tento snímek, vložte jej na začátek prezentace přednášejícího a potom jej použijte na začátku prezentace při představování přednášejícího. Při vkládání snímku do prezentace přizpůsobí aplikace PowerPoint automaticky vzhled snímku vzhledu dané prezentace. Při představování přednášejícího nejdříve vysvětlete, proč je dané téma důležité a jaký je jeho přínos pro posluchače. Potom posluchače seznamte s kvalifikací přednášejícího pro téma přednášky. Na závěr přednášejícího představte. Snažte se u posluchačů vyvolat aktivní zájem o prezentaci. Tento úvod by neměl trvat déle než jednu minutu. Po ukončení prezentace nezapomeňte přednášejícímu poděkovat. Uveďte konkrétní důvod, proč byla prezentace pro posluchače přínosem. Lapek a.s. Pekárny Jihlava


Stáhnout ppt "Energeticky úsporný projekt"

Podobné prezentace


Reklamy Google