Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7

2 Ekonomické hodnocení systémů Cena energie vyrobená nějakým systémem (např. fotovoltaickým) se obvykle stanoví pomocí analýzy z hlediska životnosti systému LCC (Life Cycle Cost) Je-li životnost systému n let, LCC = PC.CV + n.PN PC je pořizovací cena PN jsou průměrné roční provozní náklady CV je vyrovnávací koeficient, zahrnující úrokovou sazbu e a inflaci p Pokud systém vyrobí za dobu životnosti N kWh, cena vyrobené energie Cena = LCC/N (Kč/kWh)

3 Ekonomické hodnocení systémů pro využití solární energie Systémy pro výrobu tepla Systémy pro výrobu elektrické energie investiční náklady solární soustavy; provozní náklady; energetické zisky a dosažená úspora; cena investovaného kapitálu (diskontní míra); místní cena energie a její předpokládaný růst.

4 Systémy pro výrobu tepla Investiční náklady výdaje spojené s instalací solární soustavy, od ceny studie, projektu, materiálu, dopravy a montáže po nezbytné stavební úpravy, které instalace solární soustavy vyvolá náklady jsou místně specifikované malé instalace (rodinný dům) …… 25 až 30 tisíc Kč/m 2 větší instalace 15 až 20 tisíc Kč/m 2 ploché solární kolektory od 5 do 10 tis. Kč/m 2 trubkové vakuové kolektory od 10 do 20 tis. Kč/m 2 nerezové solární zásobníky okolo 100 tis. Kč/m 3 běžné ocelové zásobníky okolo 20 tis. Kč/m 3

5 Provozní náklady pomocná energie pro pohon solární soustavy servisní náklady na údržbu a opravy Cena tepla při uvažování každoročního servisu ve výše 0,5 % z ceny investice a spotřeby pomocné energie ve výši 3 % ze zisků, pohybuje na úrovni 5,3 – 10,5 Kč/kWh Doba ekonomické návratnosti solárních soustav pro výrobu tepla je v současné době 11 – 18 let (v porovnání s výrobou teplé vody pomocí elektřiny nebo plynu). S rostoucí cenou primárních energií a poklesem ceny zařízení bude tato doba klesat

6 Instalace solárních kolektorů v ČR (Československu)

7

8 Pořizovací cena fotovoltaického systému PC zahrnuje cenu FV modulů cenu měničů cenu konstrukcí a kabeláže (včetně montáže) cenu systému pro akumulaci energie cenu pozemku cenu monitotorovacího systému cenu montáže Provozní náklady fotovoltaického systému PN zahrnují náklady na údržbu (např. občasné čištění modulů, kontrola jednotlivých částí (případná výměna vadných dílů), údržba plochy, apod. náklady spojené s periodickou výměnou měničů (pokud je jejich životnost kratší než životnost celého systému) náklady spojené s periodickou výměnou akumulátorů (pokud je jejich životnost kratší než životnost celého systému) náklady spojené s likvidací systému (recyklace) Ekonomické hodnocení PV systémů

9 Porovnání ceny autonomního FV systému s cenou přípojky

10 Cíl EU: dosáhnout úrovně ceny systému pod 2 EUR/W p síťová parita

11 Doba energetické návratnosti Závisí na množství sluneční energie v dané lokalitě a na způsobu aplikace V roce 2005 V současnosti jsou doby energetické návratnosti minimálně o 40% kratší

12 Ekonomický nástroj – FiT (feed-in tariff) (výkupní cena energie taková, aby se investice vrátila do 15 let)

13

14 V říjnu 2009, JAR zavádí FiT 0,356 € /kWh pro PV systémy větší než 1 MW p Od roku 2010 zaveden FiT ve Velké Británii (cca 0,36 €/kWh) FiT v roce 2009

15 62

16 63

17

18 2008…… 500 USD/kg 2010………55 USD/kg 2010 2011 Pokles ceny Si Pokles ceny modulů Tenkovrstvé moduly nejsou levnější, než moduly z krystalického křemíku Úroveň cen modulů v červnu 2011

19 Předpokládaný vývoj ceny elektrické energie vyráběné FV systémy Terrawattová éra:

20 Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v Evropě (v MW p ) v roce 2010 V roce 1997 byl stanoven cíl EU dosáhnout v roce 2010 instalovaný výkon 3 GW p Německo 17 GW p Zbytek Evropy12 GW p Zbytek světa 10 GW p

21 Česká republika – klimatické podmínky Z hlediska energie dopadajícího slunečního záření jsou podmínky srovnatelné s Německem Realita: Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v ČR 2006 0,4 MW p 2007 4,7 MW p 2008 58 MW p 2009 485 MW p 2010 1900 MW p Důležitou otázkou je odstranění problémů s variabilitou výkonu

22 Cíl EU: V roce 2020 dosáhnout výroby 10% celkové elektrické energie pomocí fotovoltaiky při ceně nižší než 0,1 €/kWh


Stáhnout ppt "Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7."

Podobné prezentace


Reklamy Google