Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický audit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický audit."— Transkript prezentace:

1 Energetický audit

2 Energetický audit Ing. Josef Pikálek 10
Energetický audit Ing. Josef Pikálek 10. listopadu Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji Energetický audit

3 Energetický audit Obsah Něco málo legislativy Stavební opatření
Opatření v TZB Otopné soustavy Tepelné rozvody VZT - rekuperace Zdroje tepelné energie Regulační technika Beznákladová opatření Energetický audit

4 Definice energetického auditu
„Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.“ zákon 406/2000 Sb., § 9, odst. (1) Energetický audit

5 Postup prací na energetickém auditu
popis výchozího stavu zhodnocení výchozího stavu návrhy úsporných opatření ekonomické vyhodnocení variant environmentální vyhodnocení variant výběr optimální varianty výstupy energetického auditu Energetický audit

6 Priority a přínosy opatření
Energetický audit

7 Energetický audit

8 Energetický audit

9 Jednotkové investiční náklady
Obvodové stěny Tloušťka izolace do 160 mm: cca – 1 400 Kč/m2 Střešní konstrukce Tloušťka izolace do 200 mm izolace: cca 700 – 1 200 Kč/m2 Otvorové výplně Okna Plastová : – Kč/m2 ; U = 1,1 – 1,5 W/m2K Dřevěná : – Kč/m2 ; U = 1,1 – 1,5 W/m2K Dveře Plastové : – Kč/m2 ; U = 1,1 – 1,7 W/m2K Energetický audit

10 Energetický audit

11 Technické zařízení budov
Parní otopné soustavy Výhody Vysoký obsah tepla v jednotce objemu Malé dimenze parních potrubí a otopných registrů Vysoká rychlost při přepravě z místa výroby do místa spotřeby Doprava nepotřebuje žádnou čerpací práci. Nevýhody Vysoké ztráty tepla při dopravě páry Špatná regulovatelnost Přetápění Často dochází k průniku páry do kondenzátního okruhu, Kondenzace páry v parním potrubí v průběhu odstávky zařízení Větší problémy s měřením dodaného tepla Nízká životnost kondenzátních tras a ztráty kondenzátu Potřeba CHÚV Energetický audit

12 Technické zařízení budov
Parní otopné soustavy Vybavení parních otopných soustav regulačními prvky Oprava izolací parních sítí a náhrada odvodňovačů parních soustav. Přechod na teplovodní způsob vytápění. Decentralizace rozvodu páry. Energetický audit

13 Technické zařízení budov
Horkovodní a teplovodní otopné soustavy Výhody Malé ztráty tepla při přepravě tepla Dobrá regulovatelnost soustavy Jednoduché udržování potřebných teplot v místě spotřeby Malé ztráty teplonosného média Malé nároky na kvalitu teplonosného média Nevýhody Malá rychlost teplonosného média (do 2 m/s) Vysoká spotřeba elektrické energie na dopravu teplonosného média Vyšší dimenze potrubí oproti páře či horké vodě Energetický audit

14 Tepelné rozvody Obvyklé ztráty tepelných rozvodů:
primární rozvody : průměrně od 5 do 10 % ztráty sekundární rozvody : obvykle od 3 do 6 % Energeticky úsporná opatření lze rozdělit na: Beznákladová organizace dodávek tepla Nízkonákladová oprava poškozených částí izolace provedení intenzivního proplachu potrubních systémů Vysokonákladová obnova izolací na celých větvích Energetický audit

15 Energetický audit

16 Energetický audit

17 VZT systémy Rekuperace - neboli zpětné získávání tepla. Přiváděný vzduch do budovy se předehřívá teplým odpadním vzduchem. V rekuperačním výměníku předá své teplo přiváděnému vzduchu. Nulová účinnost - účinnost otevřeného okna. Stoprocentní účinnost - přiváděný vzduch se ohřeje od odváděného na jeho původní teplotu. Technicky nerealizovatelné. Reálná účinnost rekuperace – běžně se pohybuje u dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %. Účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. Energetický audit

18 Zdroje energie - legislativa
Stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie je postiženo vyhláškou č. 349/2010 Sb.: a) při výrobě tepelné energie v kotlích a solárních kolektorech, b) při dodávce tepelné energie, c) při výrobě elektřiny v parním bloku a fotovoltaických článcích, d) v kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou, souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen „paroplynový cyklus“), jednotce s pístovým motorem a palivovém článku e) v dalších zdrojích elektřiny a tepelné energie. Energetický audit

19 Zdroje energie – ztráty kotle
Komínová ztráta – nejvýznamnější kotlová ztráta, typicky se pohybuje mezi 7 – 20% v závislosti na výkonu kotle a zatížení. Ztráta sdílením tepla sáláním a vedením – se vzrůstem výkonu tato ztráta klesá. Běžně se tato ztráta pohybuje mezi 2 – 4 % při plném výkonu kotle. Ztráta chemickým nedopalem – hovoří o dokonalosti spalování Ztráta mechanickým nedopalem – vyskytuje se pouze u kotlů na pevná a kapalná paliva. Jde o tuhé zbytky po spalování jako škvára a popílek. Ztráta fyzickým teplem z tuhých zbytků – jedná se o škváru, popílek a propad u roštových kotlů. U kapalných a plynných paliv se tato ztráta nevyskytuje. Energetický audit

20 Zdroje energie Možné návrhy energeticky úsporných opatření:
Snížení ztrát u kotlů - tato ztráta nemůže být nižší než cca 6 % a neměla by převýšit cca 12 %. Zlepšení návratnosti kondenzátu Snížení vlastní spotřeby a ztrát v kotelně – neměla by překročit cca 2 % vyrobeného tepla v kotli. Výměna uhelných kotlů za automatické uhelné kotle Modernizace kotelen - v souvislosti s plynofikací Dílčí opatření v teplovodních a horkovodních kotelnách Instalace ekonomizérů do komínového traktu kotlů - zvyšuje se tím účinnost kotle o 4 – 6 %. Energetický audit

21 Regulační technika Regulace vytápění Ekvitermní regulace
Zónová regulace Individuální Dvouregulační ventily Termostatické ventily Energetický audit

22 Beznákladová opatření
Energetický management Opatření organizačního charakteru Sjednávání optimálních odběrových diagramů Sledování předpokládaného vývoje cen energie pro vlastní rozhodování Doplnění chybějících měřících přístrojů energie Evidence a vyhodnocování naměřených údajů Optimální provozování energetického zdroje Zavádění energeticky úsporných opatření (stanovení priorit) Vyhodnocování dopadů na energetické hospodářství Energetický audit

23 Ing. Josef Pikálek josef.pikalek@enviros.cz
Děkuji za pozornost Ing. Josef Pikálek Energetický audit


Stáhnout ppt "Energetický audit."

Podobné prezentace


Reklamy Google