Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický audit. Energetický audit Ing. Josef Pikálek 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický audit. Energetický audit Ing. Josef Pikálek 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit."— Transkript prezentace:

1 Energetický audit

2 Energetický audit Ing. Josef Pikálek 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

3 Energetický audit Obsah •Něco málo legislativy •Stavební opatření •Opatření v TZB –Otopné soustavy –Tepelné rozvody –VZT - rekuperace –Zdroje tepelné energie • Regulační technika • Beznákladová opatření

4 Energetický audit Definice energetického auditu „Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.“ zákon 406/2000 Sb., § 9, odst. (1)

5 Energetický audit Postup prací na energetickém auditu •popis výchozího stavu •zhodnocení výchozího stavu •návrhy úsporných opatření •ekonomické vyhodnocení variant •environmentální vyhodnocení variant •výběr optimální varianty •výstupy energetického auditu

6 Energetický audit Priority a přínosy opatření

7 Energetický audit

8

9 Jednotkové investiční náklady •Obvodové stěny – Tloušťka izolace do 160 mm: cca 1 100 – 1 400 Kč/m 2 •Střešní konstrukce – Tloušťka izolace do 200 mm izolace: cca 700 – 1 200 Kč/m 2 •Otvorové výplně – Okna •Plastová : 4 500 – 6 500 Kč/m 2 ; U = 1,1 – 1,5 W/m 2 K •Dřevěná : 6 000 – 8 500 Kč/m 2 ; U = 1,1 – 1,5 W/m 2 K – Dveře •Plastové : 5 000 – 10 000 Kč/m 2 ; U = 1,1 – 1,7 W/m 2 K

10 Energetický audit

11 Technické zařízení budov Parní otopné soustavy •Výhody –Vysoký obsah tepla v jednotce objemu –Malé dimenze parních potrubí a otopných registrů –Vysoká rychlost při přepravě z místa výroby do místa spotřeby –Doprava nepotřebuje žádnou čerpací práci. • Nevýhody –Vysoké ztráty tepla při dopravě páry –Špatná regulovatelnost –Přetápění –Často dochází k průniku páry do kondenzátního okruhu, –Kondenzace páry v parním potrubí v průběhu odstávky zařízení –Větší problémy s měřením dodaného tepla –Nízká životnost kondenzátních tras a ztráty kondenzátu –Potřeba CHÚV

12 Energetický audit Technické zařízení budov Parní otopné soustavy •Vybavení parních otopných soustav regulačními prvky •Oprava izolací parních sítí a náhrada odvodňovačů parních soustav. •Přechod na teplovodní způsob vytápění. •Decentralizace rozvodu páry.

13 Energetický audit Technické zařízení budov Horkovodní a teplovodní otopné soustavy •Výhody –Malé ztráty tepla při přepravě tepla –Dobrá regulovatelnost soustavy –Jednoduché udržování potřebných teplot v místě spotřeby –Malé ztráty teplonosného média –Malé nároky na kvalitu teplonosného média • Nevýhody –Malá rychlost teplonosného média (do 2 m/s) –Vysoká spotřeba elektrické energie na dopravu teplonosného média –Vyšší dimenze potrubí oproti páře či horké vodě

14 Energetický audit Tepelné rozvody Obvyklé ztráty tepelných rozvodů: – primární rozvody : průměrně od 5 do 10 % – ztráty sekundární rozvody : obvykle od 3 do 6 % Energeticky úsporná opatření lze rozdělit na: –Beznákladová • organizace dodávek tepla –Nízkonákladová • oprava poškozených částí izolace • provedení intenzivního proplachu potrubních systémů –Vysokonákladová • obnova izolací na celých větvích

15 Energetický audit

16

17 VZT systémy •Rekuperace - neboli zpětné získávání tepla. Přiváděný vzduch do budovy se předehřívá teplým odpadním vzduchem. V rekuperačním výměníku předá své teplo přiváděnému vzduchu. •Nulová účinnost - účinnost otevřeného okna. •Stoprocentní účinnost - přiváděný vzduch se ohřeje od odváděného na jeho původní teplotu. Technicky nerealizovatelné. •Reálná účinnost rekuperace – běžně se pohybuje u dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %. Účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou.

18 Energetický audit Zdroje energie - legislativa Stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie je postiženo vyhláškou č. 349/2010 Sb.: a) při výrobě tepelné energie v kotlích a solárních kolektorech, b) při dodávce tepelné energie, c) při výrobě elektřiny v parním bloku a fotovoltaických článcích, d) v kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou, souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen „paroplynový cyklus“), jednotce s pístovým motorem a palivovém článku e) v dalších zdrojích elektřiny a tepelné energie.

19 Energetický audit Zdroje energie – ztráty kotle •Komínová ztráta – nejvýznamnější kotlová ztráta, typicky se pohybuje mezi 7 – 20% v závislosti na výkonu kotle a zatížení. •Ztráta sdílením tepla sáláním a vedením – se vzrůstem výkonu tato ztráta klesá. Běžně se tato ztráta pohybuje mezi 2 – 4 % při plném výkonu kotle. •Ztráta chemickým nedopalem – hovoří o dokonalosti spalování •Ztráta mechanickým nedopalem – vyskytuje se pouze u kotlů na pevná a kapalná paliva. Jde o tuhé zbytky po spalování jako škvára a popílek. •Ztráta fyzickým teplem z tuhých zbytků – jedná se o škváru, popílek a propad u roštových kotlů. U kapalných a plynných paliv se tato ztráta nevyskytuje.

20 Energetický audit Zdroje energie Možné návrhy energeticky úsporných opatření: •Snížení ztrát u kotlů - tato ztráta nemůže být nižší než cca 6 % a neměla by převýšit cca 12 %. •Zlepšení návratnosti kondenzátu •Snížení vlastní spotřeby a ztrát v kotelně – neměla by překročit cca 2 % vyrobeného tepla v kotli. •Výměna uhelných kotlů za automatické uhelné kotle •Modernizace kotelen - v souvislosti s plynofikací •Dílčí opatření v teplovodních a horkovodních kotelnách •Instalace ekonomizérů do komínového traktu kotlů - zvyšuje se tím účinnost kotle o 4 – 6 %.

21 Energetický audit Regulační technika •Regulace vytápění – Ekvitermní regulace – Zónová regulace – Individuální •Dvouregulační ventily •Termostatické ventily

22 Energetický audit Beznákladová opatření •Energetický management – Opatření organizačního charakteru – Sjednávání optimálních odběrových diagramů – Sledování předpokládaného vývoje cen energie pro vlastní rozhodování – Doplnění chybějících měřících přístrojů energie – Evidence a vyhodnocování naměřených údajů – Optimální provozování energetického zdroje – Zavádění energeticky úsporných opatření (stanovení priorit) – Vyhodnocování dopadů na energetické hospodářství

23 Energetický audit Děkuji za pozornost Ing. Josef Pikálek josef.pikalek@enviros.cz


Stáhnout ppt "Energetický audit. Energetický audit Ing. Josef Pikálek 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit."

Podobné prezentace


Reklamy Google