Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 11."— Transkript prezentace:

1 ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 11

2 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná
NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV: H, C (tuhá,kapalná) H2,CO,CH4,CnHm (plynná) SPALOVÁNÍ: reakce sloučení O2 s palivem SPALINY – PRODUKTY HOŘENÍ: H2O, CO2, (N2, NOX, SO2, popílek)

3 SLOŽENÍ PALIV 2

4 SPALOVÁNÍ PALIV 1/1 TEORETICKÉ (STECHIOMETRICKÉ) SPALOVÁNÍ

5 SPALOVÁNÍ PALIV 1/2 SPALOVÁNÍ S PŘEBYTKEM VZDUCHU (SKUTEČNÉ)

6 TOPNÉ ZDROJE 1/1 DĚLENÍ KOTLŮ PODLE PŘEDÁNÍ TEPLA PŘEDÁNÍ TEPLA

7 TOPNÉ ZDROJE 2/1 DĚLENÍ KOTLŮ PODLE PŘEDÁNÍ TEPLA

8 PARAMETRY KOTLŮ 1/1 TEPELNÝ VÝKON - jmenovitý výkon 100%
- minimální regulovatelný na minimum PLYNULÁ REGULACE PLYN. KOTLE - atmosférické (do 50%) - přetlakové (do 10,20%) DVOUSTUPŇOVÁ – 100%, 50% TEPELNÝ PŘÍKON (ENERGIE PALIVA) QD (W) TEPELNÁ ZTRÁTA KOTLE - komínová QA (W) - sáláním z povrchu QS (W) ÚČINNOST KOTLE - menší než 1 (<100%)

9 PARAMETRY KOTLŮ 1/2 VÝHŘEVNOST - z ochlazování plynných složek spalin
SPALNÉ TEPLO – z ochlazování plynných složek + vodní páry ve spalinách (kondenzace) Výhřevnost Qi (spodní) Spalné teplo Qs (horní výhřevnost) Qs = Qi + (0,1 až 0,12) Qi Qs = Qi mH2O (J/m3, J/kg) mH2O – obsah vody ve spalinách (kg) z jednotky spáleného paliva (kg/m3) r = 2500 ~ 2453 J/kg – výparné teplo PŘÍKLAD - ZEMNÍ PLYN: VÝHŘEVNOST: Qi = 35 MJ/m3 SPALNÉ TEPLO: Qs = 38,6 MJ/m3

10 PARAMETRY KOTLŮ 2/1 PODLE TEPLOTY SPALIN A OTOPNÉ VODY JSOU:
KOTLE - STANDARDNÍ TEPLOTA SPALIN -120160°C (dříve 200°C) - =0,85 - NÍZKOTEPLOTNÍ S TEPLOTOU SPALIN – (60120°C) - = až 92% - KONDENZAČNÍ S TEPLOTOU SPALIN POD ROSNÝM BODEM (např. pod 55 °C) - = až 108% KONDENZACE SPALIN – vysoká účinnost – skupenské teplo vodní páry spalin, u paliv s vysokým podílem vodíku H

11 PARAMETRY KOTLŮ 2/2 VODNÍ OBSAH KOTLE (OHŘÁTÍ OTOPNÉ VODY):
- s velkým vodním obsahem - s malým vodním obsahem - rychloohřívací kotle AKUMULAČNÍ KOTELNY: - akumulace tepla do vody zásobníku KOMBINOVANÉ ZDROJE TEPLA: - klasická + ušlechtilá nebo elektro - na dřevo a plyn nebo elektro - na uhlí, dřevo a plyn nebo elektro, kapalné

12 DĚLENÍ KOTLŮ 1 KOTLE PODTLAKOVÉ
Kotle u kterých probíhá spalování s přívodem vzduchu podtlakem – účinkem tahu komína Podtlak ve spalinovém hrdle kotle (pw < 0)

13 DĚLENÍ KOTLŮ 2 KOTLE PŘETLAKOVÉ
Kotle, u kterých probíhá spalování přetlakem ve spalovací komoře – od ventilátoru hořáku. Přetlak nebo teoreticky nulový tlak ve spalinovém hrdle (pw ≥ 0)

14 DĚLENÍ KOTLŮ 3 KOTLE ATMOSFÉRICKÉ
Kotle, u kterých probíhá spalování při atmosférickém tlaku PŘÍVOD VZDUCHU: primární (podtlak –p1): -injekčním účinkem k palivu -předsměšovacím ventilátorem sekundární (podtlak –p2): - do plamene hořáku terciální (podtlak –p3): -v přerušovači tahu, pro vyrovnání komínového tahu

15 DĚLENÍ KOTLŮ 4 KOTLE S OTEVŘENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM (PROVEDENÍ B)
PŘÍVOD VZDUCHU: přirozený – podtlakem od hořáku spotřebiče nucený přetlakový - ventilátorem

16 DĚLENÍ KOTLŮ 5 KOTLE S UZAVŘENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM (PROVEDENÍ C)
PŘÍVOD VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTORU: a)přirozený – podtlakem od hořáku spotřebiče b)nucený přetlakový - ventilátorem

17 KONSTRUKCE KOTLŮ 1 KOTEL NA TUHÁ PALIVA - PODTLAKOVÝ

18 KONSTRUKCE KOTLŮ 2 KOTEL NA TUHÁ PALIVA - PŘETLAKOVÝ

19 KONSTRUKCE KOTLŮ 3 KOTEL NA DŘEVO - PODTLAKOVÝ

20 KONSTRUKCE KOTLŮ 4 KOTEL NA DŘEVO – PŘETLAKOVÝ (ZPLYŇOVÁNÍ – DESTILACE)

21 KONSTRUKCE KOTLŮ 5 PLYNOVÝ KOTEL – ATMOSFÉRICKÝ PROVEDENÍ C

22 KONSTRUKCE KOTLŮ 6 PLYNOVÝ KOTEL – PŘETLAKOVÝ PROVEDENÍ B

23 ODVOD SPALIN 1 SAMOSTATNÉ KOMÍNY A KOUŘOVODY TERMINOLOGIE
samostatný kouřovod samostatný komín kouřovod s funkcí komína

24 ODVOD SPALIN 2 SPOLEČNÉ KOMÍNY A KOUŘOVODY
d) společný kouřovod e) společný komín

25 ODVOD SPALIN 3 ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE TLAKOVÝCH PODMÍNEK
KOMÍNY PODTLAKOVÉ: a) s přirozeným tahem b) s umělým tahem (ventilátorem V – v ústí komína) KOMÍNY PŘETLAKOVÉ: c) s přetlakem v sopouchu (od ventilátoru V – ve spalinovém hrdle)

26 ODVOD SPALIN 4 ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE VLHKOSTNÍCH PODMÍNEK V PRŮDUCHU
d) suchý - bez kondenzace vodní páry e) mokrý – s kondenzací vodní páry

27 ODVOD SPALIN 5/1 ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE KONSTRUKCE STĚNY
KOMÍNY: a) jednovrstvé b) vícevrstvé – třívrstvé (vložka, tepelná izolace, plášť) c) vícevrstvé – se vzduchovou mezerou (vložka, tepelná izolace, vzduchová mezera, plášť)

28 ODVOD SPALIN 5/2 ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE KONSTRUKCE STĚNY
VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA: přetlakových komínů při netěsnosti komínového průduchu odvod vlhkosti od difúzních komínů

29 ODVOD SPALIN 6 ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ PODLE DIFÚZE VODNÍ PÁRY VE STĚNĚ
KOMÍNY: d) bariérové – komínová vložka s maximálním difúzním odporem (plechové potrubí) e) difúzní – stěna komína je propustná difúzní vlhkosti

30

31

32

33

34


Stáhnout ppt "ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google