Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hasiva klasická a moderní Název opory –Úvod do studia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hasiva klasická a moderní Název opory –Úvod do studia"— Transkript prezentace:

1 Hasiva klasická a moderní Název opory –Úvod do studia
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/ )

2 Hasiva Hasiva

3 Symboly nebezpečnosti látek

4 Pojem hořlavina Hořlaviny jsou látky, které za podmínek požáru hoří a uvolňují při tom energii jako světlo a teplo. Během hoření produkují širokou paletu toxických látek.

5 Dělení hořlavin do požárních tříd
třída Druh hořlavé látky Příklady A Hořlavé látky v tuhém skupenství žhnoucí a hořící plamenem uhlí, dřevo,papír, seno, sláma, textilie... B Hořlavé látky v kapalném skupenství hořící plamenem ropa a ropné produkty, dehet, organická rozpouštědla, barvy, laky, tuky, pryskyřice... C Hořlavé látky v plynném skupenství acetylen, vodík, methan, propan, butan, zemní plyn, koksárenský plyn... D Hořlavé kovy a jejich slitiny Mg, Al, Na, K, oxidy uranu a thoria, slitina elektron...

6 Charakterizace hořlavin
Fyzikálně chemické vlastnosti Technicko- bezpečnostní parametry Molová hmotnost Měrná hmotnost plynné fáze Měrná hmotnost kondenzované fáze Tlak nasycených par Teplota varu Spalné teplo Rozpustnost ve vodě Teplota vzplanutí Teplota hoření Teplota vznícení Meze výbušnosti (DHV, HHV)

7 Teplota vzplanutí hořlavé kapaliny
je nejnižší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek zkoušky vytvoří nad hladinou takové množství par, že jejich směs se vzduchem přiblížením plamene vzplane a hned uhasne

8 Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par nebo plynů dané látky se vzduchem za daných experimentálních podmínek vznítí


Stáhnout ppt "Hasiva klasická a moderní Název opory –Úvod do studia"

Podobné prezentace


Reklamy Google