Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_406.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_406."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_406 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření:10. 3. 2014

2 Vzdělávací oblast:Přírodovědné vzdělávání Tematická oblast:Alkany Předmět:Chemie Anotace:Prezentace je věnována nasyceným uhlovodíkům- alkanům. Studenti se seznámí se základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi alkanů. Popisují jejich reakce a vysvětlují průběh těchto reakcí. Důraz je kladen na praktické použití jednotlivých zástupců alkanů. Klíčová slova:Alkany, názvosloví, homologická řada. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Alkany názvosloví

4 Základní údaje  acyklické uhlovodíky  v molekule mají pouze jednoduchou vazbu  tvoří homologickou řadu  homology se liší pouze o jeden atom C a tři atomy H  homologický přírůstek  postupně se prodlužuje řetězec  nejjednodušším homologem je methan

5 počet uhlíkůvzorecnázev 1CH 4 methan 2CH 3 -CH 3 ethan 3CH 3 -CH 2 -CH 3 propan 4CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 = CH 3 -(CH 2 ) 2 -CH 3 butan 5CH 3 -(CH 2 ) 3 -CH 3 pentan 6CH 3 -(CH 2 ) 4 -CH 3 hexan 7CH 3 -(CH 2 ) 5 -CH 3 heptan 8CH 3 -(CH 2 ) 6 -CH 3 oktan 9CH 3 -(CH 2 ) 7 -CH 3 nonan 10CH 3 -(CH 2 ) 8 -CH 3 dekan 11CH 3 -(CH 2 ) 9 -CH 3 undekan 12CH 3 -(CH 2 ) 10 -CH 3 dodekan

6  obecný vzorec alkanů CnH2n+2  od butanu se u alkanů projevuje řetězová izomerie  řetězce nejsou pouze lineární, ale mohou se různě větvit  butan, 1-methylpropan…  řetězové izomery se liší vlastnostmi fyzikálními i chemickými  izomerie je důvodem velkého počtu organických sloučenin

7 Fyzikální vlastnosti  odvíjí se od délky řetězce  za normálních podmínek (tlaku a teploty)  C1-C4 plynné látky  C5-C15 kapalné látky  ostatní jsou pevné látky podobné voskům  teplota tání a teplota varu  čím je řetězec delší, tím je větší teplota varu a tání  čím je řetězec rozvětvenější, tím je větší teplota varu a tání

8 Chemické vlastnosti  nepolární sloučeniny  nerozpustné ve vodě  rozpouštějí se v organických rozpouštědlech (benzín, alkohol)  C1-C4  jsou hořlavé látky  se vzduchem tvoří výbušné směsi  obecně jsou málo reaktivní  reagují za vyšších teplot a při ozáření UV zářením

9 Zástupci  methan  bezbarvý, bez zápachu  hořením vzniká oxid uhličitý a voda  podstatná část zemního plynu  vzniká při tlení těl rostlin a živočichů  důlní plyn  propan a butan  směs se používá v domácnostech na vaření a výtop  pohon aut  v malém množství získáván ze zemního plynu  vzniká při zpracování ropy

10  isooktan  kapalný alkan  2,2,4-trimethylpentan  používá se k hodnocení benzínů  stanovení oktanového čísla  čím je oktanové číslo vyšší, tím je benzín kvalitnější

11 Zdroje a literatura o Literatura o BENEŠOVÁ, Marika; SATRAPOVÁ, Hana. Odmaturuj z chemie. Brno: DIDAKTIS, 2002, ISBN 80-86285-56-1. o KOLÁŘ, Karel a kol. Chemie II pro gymnázia. Praha: SPN, 2005, ISBN 80-7235-283-0. o v prezentaci byl použit legální software ACD/ChemSketch stažený z portálu: www.acdlabs.comwww.acdlabs.com (staženo 25.1.2013)


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_406."

Podobné prezentace


Reklamy Google