Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alkany, cykloalkany Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alkany, cykloalkany Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22."— Transkript prezentace:

1 Alkany, cykloalkany Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Hana Lovětínská ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Alkany, cykloalkany 2 Alkany – obsahují pouze jednoduché vazby mezi uhlíkem a vodíkem Cykloalkany – mají uzavřený řetězec CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3

3 3 (1)

4 4 Alkany - nasycené uhlovodíky (pouze σ vazby) - lineární nebo rozvětvený řetězec - koncovka -an- zbytky -yl - názvy homologické řady Cykloalkany - uzavřený řetězec - předpona cyklo- metanpentannonan etanhexandekan propanheptanundekan butanoktandodekan …..

5 5 Izomerie - řetězcová, konformační CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 CHCH 2 CH 2 CH 3 CH 3

6 6 Zdroje, stavba, vlastnosti - zdrojem alkanů i cykloalkanů jsou ropa a zemní plyn - vazby vycházející z C svírají úhel 109°28´ - kolem jednoduchých vazeb lze otáčet části molekulkonformace - s rostoucím větvením řetězce se snižuje teplota varu alkanů (2)

7 7 Stavba a vlastnosti - skupenství- C 1 - C 4 jsou plyny - C 5 - C 15 kapaliny - s více než 15 C pevné látky - bezbarvé - nepolární, nerozpustné ve vodě - rozpustné v nepolárních sloučeninách - málo reaktivní = parafiny - podléhají pouze homolytickému štěpení

8 8 Reakce - při homolytickém štěpení vznikají radikály - je potřeba UV záření nebo vyšší teplota 1)Oxidace - reakce se vzdušným kyslíkem - význam při spalování benzínu v motorech - při nedokonalém spalování vznikají různé radikály škodlivé pro životní prostředí

9 9 Reakce 2) Substituce - radikálová a) halogenace - reakční mechanismus se skládá ze 3 kroků: iniciace (vznik radikálu) propagace (šíření radikálů) terminace (ukončení, zánik radikálů)

10 10 Reakce b) Wurtzova syntéza - prodlužování řetězce - reakce alkylhalogenidů se sodíkem CH 3 I + CH 3 I + 2NaCH 3 CH 3 + 2NaI

11 11 Reakce 3) Eliminace - v přítomnosti katalyzátorů - vznikají nenasycené uhlovodíky a) dehydrogenace b) krakování - termický rozklad - trhání delších řetězců na kratší - radikálový průběh - získávání kvalitnějších benzínů

12 12 Jednotliví zástupci 1) Methan- skleníkový plyn - uvolňuje se při kvašení celulózy - ve směsi se vzduchem je výbušný - využití: palivo, syntézy (syntézní plyn, ethin, ethen, saze, kyanovodík) 2) Ethan – v zemním plynu, vzniká krakováním

13 13 Jednotliví zástupci 3) Propan, butan - spalování ve vařičích - katalytickou dehydrogenací vznikají nenasycené uhlovodíky (výroba plastů) 4) Cyklohexan - dehydrogenací vzniká benzen - rozpuštědlo 5) Methylcyklohexan - rozpouštědlo

14 14 Zdroje: (1) Fvasconcellos. 2007. sl.wikipedia.org. wikipedia. [Online] 12. 2 2007. [Citace: 4. 4 2014.] http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Saturated_C4_hydrocarbons_ball-and- stick.png. http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Saturated_C4_hydrocarbons_ball-and- stick.png (2) Vítek, Antonín. 2005. commons.wikimedia.org. wikimedia. [Online] 7. 12 2005. [Citace: 2. 2 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Methan_geom2.PNG. Vyhledavač neziskové organizace Creative Commons, která na internetu vyhledává a označí ty obrázky, fotografie a další zdroje, u kterých dal autor souhlas s jejich bezplatným využitím nebo u kterých již platnost autorských práv vypršela. Iniciativa Creative Commons v globálním měřítku garantuje, že je dané dílo volně k dispozici.


Stáhnout ppt "Alkany, cykloalkany Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22."

Podobné prezentace


Reklamy Google