Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24.1 Vím, co jsou alkany. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr. Petra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24.1 Vím, co jsou alkany. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr. Petra."— Transkript prezentace:

1 24.1 Vím, co jsou alkany. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr. Petra Křivánková Vzpomeň si na přírodopis v šesté třídě. O čem jsme si při kapitole Vznik Země povídali? V době, kdy vznikala naše planeta, podstatnou část atmosféry Země tvořil methan. Dnes převažuje v atmosféře planet Neptun a Uran. Na Zemi patří ke skleníkovým plynům.

2 24.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie

3 24.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie ALKANY -uhlovodíky s jednoduchou vazbou -nasycené uhlovodíky = parafíny -názvosloví: koncovka –an -obecný vzorec: C n H 2n+2 -uhlovodíky s jednoduchou vazbou -nasycené uhlovodíky = parafíny -názvosloví: koncovka –an -obecný vzorec: C n H 2n+2 -hořlavé látky -vzájemně rozpustné, ale ve vodě ne -1 – 4 C v řetězci – plyny, 5 -15 C – kapaliny, více C – pevné látky -použití: paliva, chemické suroviny -hořlavé látky -vzájemně rozpustné, ale ve vodě ne -1 – 4 C v řetězci – plyny, 5 -15 C – kapaliny, více C – pevné látky -použití: paliva, chemické suroviny Základní uhlovodíky s jednoduchou vazbou METHANCH 4 HEXANC 6 H 14 ETHANC2H6C2H6 HEPTANC 7 H 16 PROPANC3H8C3H8 OKTANC 8 H 18 BUTANC 4 H 10 NONANC 9 H 20 PENTANC 5 H 12 DEKANC 10 H 22 Alkany

4 24.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie methan CH 4 -nejjednodušší uhlovodík, součást zemního, důlního a bahenního plynu -čistý methan po zapálení hoří – exotermická reakce -nejjednodušší uhlovodík, součást zemního, důlního a bahenního plynu -čistý methan po zapálení hoří – exotermická reakce CH 4 + 2O 2  CO 2 + 2H 2 O CH 4 + O 2  C + 2H 2 O 2CH 4 + 3O 2  2CO + 4H 2 O CH 4 + 2O 2  CO 2 + 2H 2 O CH 4 + O 2  C + 2H 2 O 2CH 4 + 3O 2  2CO + 4H 2 O CO (oxid uhelnatý) se váže na krevní barvivo hemoglobin mnohem pevněji než kyslík  otrava  první pomoc – dostatek čerstvého vzduchu! propan C 3 H 8, butan C 4 H 10 -použití ve směsích – tlakové nádoby, zdroj energie (přenosný) -získávají se z ropy -použití ve směsích – tlakové nádoby, zdroj energie (přenosný) -získávají se z ropy H H H H H H H │ │ │ │ │ │ │ H-C-C-C-H H-C-C-C-C-H │ │ │ │ │ │ │ H H H H H H H

5 24.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Názvosloví alkanů 1.Lineární řetězec: koncovka -an, název podle počtu uhlíků 2.Rozvětvený řetězec: a)vyhledám nejdelší řetězec a pojmenuji jej podle počtu C, koncovka –an b)pokud je více řetězců stejně dlouhých, zvolím si ten, kde je nejvíce bočních řetězců c)očísluji uhlíky v základním řetězci tak, aby postranní řetězce měly co nejnižší čísla d)pojmenuji postranní řetězce, místo koncovky –an mají koncovku –yl e)názvy postranních řetězců – abecedně f)pokud je více stejných řetězců – di, tri, tetra … 1.Lineární řetězec: koncovka -an, název podle počtu uhlíků 2.Rozvětvený řetězec: a)vyhledám nejdelší řetězec a pojmenuji jej podle počtu C, koncovka –an b)pokud je více řetězců stejně dlouhých, zvolím si ten, kde je nejvíce bočních řetězců c)očísluji uhlíky v základním řetězci tak, aby postranní řetězce měly co nejnižší čísla d)pojmenuji postranní řetězce, místo koncovky –an mají koncovku –yl e)názvy postranních řetězců – abecedně f)pokud je více stejných řetězců – di, tri, tetra … Příklady Vytvoř vzorce těchto sloučenin: propan, 2-methylbutan, 1-ethyl-2-methyloktan, dekan, 1,2-dimethylpentan Pojmenuj tyto sloučenin: CH 3 -CH 2 -CH 3, CH 2 CH 2 CH 2 CH 3, C 7 H 16 │ CH 3

6 24.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Typy vzorců Souhrnný vzorec -udává celkový počet prvků v řetězci -CH 4 – jeden uhlík, čtyři vodíky -C 6 H 14 – šest uhlíků, 14 vodíků Souhrnný vzorec -udává celkový počet prvků v řetězci -CH 4 – jeden uhlík, čtyři vodíky -C 6 H 14 – šest uhlíků, 14 vodíků Konstituční vzorec -strukturní vzorec, které ale neudává délky vazeb a úhly mezi vazbami Konstituční vzorec -strukturní vzorec, které ale neudává délky vazeb a úhly mezi vazbami H │ H – C – H │ H methan Racionální vzorec -zkrácený strukturní vzorec, bez valenčních čárek -CH 3 –CH 2 -CH 2 -CH 3 Racionální vzorec -zkrácený strukturní vzorec, bez valenčních čárek -CH 3 –CH 2 -CH 2 -CH 3 Izomerie -jako izomery označujeme látky stejného chemického složení (stejný souhrnný vzorec), ale lišící se uspořádáním atomů v molekule (konstitučním vzorcem) Izomerie -jako izomery označujeme látky stejného chemického složení (stejný souhrnný vzorec), ale lišící se uspořádáním atomů v molekule (konstitučním vzorcem) Řetězová izomerie -izomery se liší typem uhlíkového řetězce Řetězová izomerie -izomery se liší typem uhlíkového řetězce CH 3 –CH 2 –CH 2 –CH 3 CH 3 │ CH 3 – CH– CH 3 butan isobutan, 2-methylpropan

7 24.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry ALKANES Also paraffins or hydrocarbons Consist of: hydrogencarbon HC Consist of: hydrogencarbon HC Chemical structure of methane: Methane - main component of natural gas Methane - main component of natural gas Methane concentration in troposphere

8 24.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. Jaký je obecný vzorec alkanů? a/ C n H 2n b/ C n-2 H 2n c/ C n H 2n+2 d/ C n H 2n-2 3. CH 3 –CH 2 –CH 2 –CH 3 - izomerem je: a/ b/ c/ CH 3 -CH 2 -CH 3 d/ C 4 H 10 2. Vzorec udávající celkový počet prvků ve vzorci se nazývá: a/ racionální b/ strukturní c/ souhrnný d/ zkrácený 4. Nejjednodušší uhlovodík je: a/ propan b/ butan c/ ethan d/ methan 1.c 2.c 3.a 4.d Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie CH 3 │ CH 3 – CH– CH 3 H │ H – C – H │ H

9 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.9 Použité zdroje a citace 1.http://en.wikipedia.org/wiki/Pangaea (slide 1)http://en.wikipedia.org/wiki/Pangaea 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkany (slide 3)http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkany 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan (slide 4)http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan 4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Izomerie (slide 6)http://cs.wikipedia.org/wiki/Izomerie 5.http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane (slide 7)http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane 6.Obrázky z databáze klipart 1.http://en.wikipedia.org/wiki/Pangaea (slide 1)http://en.wikipedia.org/wiki/Pangaea 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkany (slide 3)http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkany 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan (slide 4)http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan 4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Izomerie (slide 6)http://cs.wikipedia.org/wiki/Izomerie 5.http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane (slide 7)http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane 6.Obrázky z databáze klipart

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.10 Anotace AutorMgr. Petra Křivánková Období01 – 06/2012 Ročník9. ročník Klíčová slovaAlkany, izomerie, souhrnný/ racionální/ konstituční vzorec, methan, propan, butan AnotacePrezentace popisující alkany - jejich vlastnosti, využití, použití, význam.


Stáhnout ppt "24.1 Vím, co jsou alkany. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr. Petra."

Podobné prezentace


Reklamy Google