Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6.1 Hmotnostní a objemový zlomek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6.1 Hmotnostní a objemový zlomek"— Transkript prezentace:

1 6.1 Hmotnostní a objemový zlomek
Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 6.1 Hmotnostní a objemový zlomek Nejen v chemii, ale i v praktickém životě často potřebujeme znát zastoupení jednotlivých složek v roztoku. K přípravě pokrmů běžně používáme ocet, k desinfekci ran peroxid vodíku. Co znamená údaj 8% na lahvi s octem nebo 3% na lahvičce s peroxidem vodíku? Hmotnostní zlomek Autor: Mgr. Petra Křivánková

2 Už víme, co jsou roztoky, a teď se naučíme spočítat jejich složení!
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 6.2 Co již víme? Roztok, ve kterém hmotnostní zlomek složky roztoku je větší než ve druhém roztoku, nazýváme koncentrovanější. Naopak, druhý roztok ve vztahu k prvnímu roztoku je zředěnější. Už víme, co jsou roztoky, a teď se naučíme spočítat jejich složení!

3 6.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 6.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? HMOTNOSTNÍ ZLOMEK označení w w = mčásti / mcelková bezrozměrná veličina hodnota 0 - 1 hmotnostní procento w% = w . 100 Hmotnostní zlomek

4 6.4 Co si řekneme nového? φ OBJEMOVÝ ZLOMEK φ = Včásti / Vcelkový
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 6.4 Co si řekneme nového? OBJEMOVÝ ZLOMEK označení φ φ = Včásti / Vcelkový bezrozměrná veličina hodnota 0 - 1 objemové procento φ% = φ . 100 Objemový zlomek

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 6.5 Procvičení a příklady 100ml vodného roztoku ethanolu obsahuje 20ml ethanolu. Kolik procent ethanolu je obsaženo v roztoku? Vcelk … 100ml φ = Včásti / Vcelkový Vethan ml φ = 20 / 100 φethan … x φ = 0, φ = 20% Vodný roztok obsahuje 20% ethanolu. Klempířská pájka vznikla slitím 90g cínu a 60g olova. Kolik procent cínu obsahuje pájka? molovo … 60g w = mčásti / mcelková mcín … 90g w = 90 / wcín x w = 90 / 150 w = 0, w = 60% Pájka obsahuje 60% cínu. 103,21ml vodného roztoku kyseliny octové obsahuje 44,72ml čisté kyseliny octové. Jaký je objemový zlomek kyseliny octové? Vcelk …103,21ml φ = Včásti / Vcelkový Vkys ,72ml φ = 44,72 / 103,21 φkys … x φ = 0, φ = 43% Vodný roztok obsahuje 43% kyseliny octové. Jaký je hmotnostní zlomek síranu amonného v roztoku, který vznikl rozpuštěním 79g síranu v 706g vody? msíran … 79g w = mčásti / mcelková mvoda … 706g w = 79 / wsíran ... x w = 79 / 785 w = 0, w = 10% Roztok obsahuje 10% síranu amonného.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 6.6 Něco navíc pro šikovné Jaký je objem kys. octové, který potřebujeme k přípravě roztoku o V = 0,2 dm3, má-li být objemový zlomek kys. octové ve výsledném roztoku 0,1? Vcelk … 0,200 dm φ = Včásti / Vcelkový φethan … 0, Vkys = 0,1 . 0,2 Vkys x Vkys = 0,02 dm3 Objem kyseliny octové je 20 ml. Směs o hmotnosti 73g obsahuje 22% určité látky. Vypočítej její hmotnost. msměs … 73g w = mčásti / mcelková wlátka % mčásti = w . mcelková mčásti= 0,22. 73 mčásti= 16,06g Hmotnost látky je 16,06g. Kolik gramů chloridu sodného (kuchyňské soli) je rozpuštěno ve 57,81 g vody, je-li vzniklý roztok této látky 14,96%? mvoda … 57,81g w = mčásti / mcelková wsůl ,96% mcelk = mčásti / w wvoda … 85,04% mcelk= 57,81 / 0,8504 mcelk= 68 g msůl = 68 – 57,81 = 10,19g. Hmotnost soli je 10,19g. Kolik chloru je obsaženo ve směsi, jestliže její celkový objem je 250 l a obsahuje 42% chloru. Vcelk … 250 l φ = Včásti / Vcelkový φchlor … 42% = 0, Vchlor = 0, Vchlor x Vchlor = 105 l Objem kyseliny octové je 105 l.

7 6.7 CLIL wi = mi / mtot φi = Vi / Vtot Mass fraction Volume fraction
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry 6.7 CLIL Mass fraction Volume fraction In chemistry, the mass fraction wi is the fraction of one substance with mass mi to the mass of the total mixture mtot, defined as : wi = mi / mtot In chemistry, the volume fraction φi is defined as the volume of a constituent Vi divided by the volume of all constituents of the mixture V prior to mixing: φi = Vi / Vtot

8 6.8 Test znalostí Jaký je objemový zlomek dusíku,
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 6.8 Test znalostí Jaký je objemový zlomek dusíku, jestliže je ho obsaženo 780 dm3 v 1000 dm3? a/ 0,78 b/ 1,28 c/ d/ ,8 3. V 500 g vodního roztoku je obsaženo 50g modré skalice, kolik % skalice roztok obsahuje? a/ 0,09 b/ 0,1 c/ 9 d/ 10 2. Kolik gramů látky je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek této látky 12%, když byla celková hmotnost roztoku 245g? a/ ,4 b/ 0,05 c/ ,4 d/ 2,9 Jaký je hmotnostní zlomek NaOH v roztoku připraveném rozpuštěním 12g NaOH ve 48 g vody? a/ b/ 0,25 c/ 0,2 d/ Správné odpovědi: a d c Test na známku

9 6.9 Použité zdroje, citace 1. Obrázky z databáze klipart
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 6.9 Použité zdroje, citace 1. Obrázky z databáze klipart

10 6.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 6.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova Hmotnostní a objemový zlomek Anotace Prezentace popisující výpočet hmotnostního a objemového zlomku.


Stáhnout ppt "6.1 Hmotnostní a objemový zlomek"

Podobné prezentace


Reklamy Google