Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6.1 Hmotnostní a objemový zlomek Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6.1 Hmotnostní a objemový zlomek Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr."— Transkript prezentace:

1 6.1 Hmotnostní a objemový zlomek Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr. Petra Křivánková Nejen v chemii, ale i v praktickém životě často potřebujeme znát zastoupení jednotlivých složek v roztoku. K přípravě pokrmů běžně používáme ocet, k desinfekci ran peroxid vodíku. Co znamená údaj 8% na lahvi s octem nebo 3% na lahvičce s peroxidem vodíku? Nejen v chemii, ale i v praktickém životě často potřebujeme znát zastoupení jednotlivých složek v roztoku. K přípravě pokrmů běžně používáme ocet, k desinfekci ran peroxid vodíku. Co znamená údaj 8% na lahvi s octem nebo 3% na lahvičce s peroxidem vodíku? Hmotnostní zlomek

2 6.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Už víme, co jsou roztoky, a teď se naučíme spočítat jejich složení! Roztok, ve kterém hmotnostní zlomek složky roztoku je větší než ve druhém roztoku, nazýváme koncentrovanější. Naopak, druhý roztok ve vztahu k prvnímu roztoku je zředěnější.

3 6.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie HMOTNOSTNÍ ZLOMEK označení w označení w -bezrozměrná veličina -hodnota 0 - 1 -bezrozměrná veličina -hodnota 0 - 1 w = m části / m celková hmotnostní procento w % = w. 100 hmotnostní procento w % = w. 100 Hmotnostní zlomek

4 6.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie OBJEMOVÝ ZLOMEK označení φ označení φ -bezrozměrná veličina -hodnota 0 - 1 -bezrozměrná veličina -hodnota 0 - 1 objemové procento φ % = φ. 100 objemové procento φ % = φ. 100 φ = V části / V celkový Objemový zlomek

5 6.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Klempířská pájka vznikla slitím 90g cínu a 60g olova. Kolik procent cínu obsahuje pájka? m olovo … 60g w = m části / m celková m cín … 90g w = 90 / 90 + 60 w cín... x w = 90 / 150 w = 0,6. 100 w = 60% Pájka obsahuje 60% cínu. Klempířská pájka vznikla slitím 90g cínu a 60g olova. Kolik procent cínu obsahuje pájka? m olovo … 60g w = m části / m celková m cín … 90g w = 90 / 90 + 60 w cín... x w = 90 / 150 w = 0,6. 100 w = 60% Pájka obsahuje 60% cínu. Jaký je hmotnostní zlomek síranu amonného v roztoku, který vznikl rozpuštěním 79g síranu v 706g vody? m síran … 79g w = m části / m celková m voda … 706g w = 79 / 79 + 706 w síran... x w = 79 / 785 w = 0,1. 100 w = 10% Roztok obsahuje 10% síranu amonného. Jaký je hmotnostní zlomek síranu amonného v roztoku, který vznikl rozpuštěním 79g síranu v 706g vody? m síran … 79g w = m části / m celková m voda … 706g w = 79 / 79 + 706 w síran... x w = 79 / 785 w = 0,1. 100 w = 10% Roztok obsahuje 10% síranu amonného. 100ml vodného roztoku ethanolu obsahuje 20ml ethanolu. Kolik procent ethanolu je obsaženo v roztoku? V celk … 100ml φ = V části / V celkový V ethan.... 20ml φ = 20 / 100 φ ethan … x φ = 0,2. 100 φ = 20% Vodný roztok obsahuje 20% ethanolu. 100ml vodného roztoku ethanolu obsahuje 20ml ethanolu. Kolik procent ethanolu je obsaženo v roztoku? V celk … 100ml φ = V části / V celkový V ethan.... 20ml φ = 20 / 100 φ ethan … x φ = 0,2. 100 φ = 20% Vodný roztok obsahuje 20% ethanolu. 103,21ml vodného roztoku kyseliny octové obsahuje 44,72ml čisté kyseliny octové. Jaký je objemový zlomek kyseliny octové? V celk …103,21ml φ = V části / V celkový V kys.... 44,72ml φ = 44,72 / 103,21 φ kys … x φ = 0,43. 100 φ = 43% Vodný roztok obsahuje 43% kyseliny octové. 103,21ml vodného roztoku kyseliny octové obsahuje 44,72ml čisté kyseliny octové. Jaký je objemový zlomek kyseliny octové? V celk …103,21ml φ = V části / V celkový V kys.... 44,72ml φ = 44,72 / 103,21 φ kys … x φ = 0,43. 100 φ = 43% Vodný roztok obsahuje 43% kyseliny octové.

6 6.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Směs o hmotnosti 73g obsahuje 22% určité látky. Vypočítej její hmotnost. m směs … 73g w = m části / m celková w látka... 22% m části = w. m celková m části = 0,22. 73 m části = 16,06g Hmotnost látky je 16,06g. Směs o hmotnosti 73g obsahuje 22% určité látky. Vypočítej její hmotnost. m směs … 73g w = m části / m celková w látka... 22% m části = w. m celková m části = 0,22. 73 m části = 16,06g Hmotnost látky je 16,06g. Jaký je objem kys. octové, který potřebujeme k přípravě roztoku o V = 0,2 dm 3, má-li být objemový zlomek kys. octové ve výsledném roztoku 0,1? V celk … 0,200 dm 3 φ = V části / V celkový φ ethan … 0,1 V kys = 0,1. 0,2 V kys.... x V kys = 0,02 dm 3 Objem kyseliny octové je 20 ml. Jaký je objem kys. octové, který potřebujeme k přípravě roztoku o V = 0,2 dm 3, má-li být objemový zlomek kys. octové ve výsledném roztoku 0,1? V celk … 0,200 dm 3 φ = V části / V celkový φ ethan … 0,1 V kys = 0,1. 0,2 V kys.... x V kys = 0,02 dm 3 Objem kyseliny octové je 20 ml. Kolik chloru je obsaženo ve směsi, jestliže její celkový objem je 250 l a obsahuje 42% chloru. V celk … 250 l φ = V části / V celkový φ chlor … 42% = 0,42 V chlor = 0,42. 250 V chlor... x V chlor = 105 l Objem kyseliny octové je 105 l. Kolik chloru je obsaženo ve směsi, jestliže její celkový objem je 250 l a obsahuje 42% chloru. V celk … 250 l φ = V části / V celkový φ chlor … 42% = 0,42 V chlor = 0,42. 250 V chlor... x V chlor = 105 l Objem kyseliny octové je 105 l. Kolik gramů chloridu sodného (kuchyňské soli) je rozpuštěno ve 57,81 g vody, je-li vzniklý roztok této látky 14,96%? m voda … 57,81g w = m části / m celková w sůl... 14,96% m celk = m části / w w voda … 85,04% m celk = 57,81 / 0,8504 m celk = 68 g m sůl = 68 – 57,81 = 10,19g. Hmotnost soli je 10,19g. Kolik gramů chloridu sodného (kuchyňské soli) je rozpuštěno ve 57,81 g vody, je-li vzniklý roztok této látky 14,96%? m voda … 57,81g w = m části / m celková w sůl... 14,96% m celk = m části / w w voda … 85,04% m celk = 57,81 / 0,8504 m celk = 68 g m sůl = 68 – 57,81 = 10,19g. Hmotnost soli je 10,19g.

7 6.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry Mass fraction In chemistry, the mass fraction w i is the fraction of one substance with mass m i to the mass of the total mixture m tot, defined as : w i = m i / m tot In chemistry, the mass fraction w i is the fraction of one substance with mass m i to the mass of the total mixture m tot, defined as : w i = m i / m tot Volume fraction In chemistry, the volume fraction φ i is defined as the volume of a constituent V i divided by the volume of all constituents of the mixture V prior to mixing: φ i = V i / V tot In chemistry, the volume fraction φ i is defined as the volume of a constituent V i divided by the volume of all constituents of the mixture V prior to mixing: φ i = V i / V tot

8 6.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.Jaký je objemový zlomek dusíku, jestliže je ho obsaženo 780 dm 3 v 1000 dm 3 ? a/ 0,78 b/ 1,28 c/ 78 d/ 12,8 3. V 500 g vodního roztoku je obsaženo 50g modré skalice, kolik % skalice roztok obsahuje? a/ 0,09 b/ 0,1 c/ 9 d/ 10 2. Kolik gramů látky je rozpuštěno v roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek této látky 12%, když byla celková hmotnost roztoku 245g? a/ 29,4 b/ 0,05 c/ 20,4 d/ 2,9 4.Jaký je hmotnostní zlomek NaOH v roztoku připraveném rozpuštěním 12g NaOH ve 48 g vody? a/ 25 b/ 0,25 c/ 0,2 d/ 20 1.a 2.a 3.d 4.c Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie

9 6.9 Použité zdroje, citace 1. Obrázky z databáze klipart

10 AutorMgr. Petra Křivánková Období07 – 12/2011 Ročník8. ročník Klíčová slovaHmotnostní a objemový zlomek AnotacePrezentace popisující výpočet hmotnostního a objemového zlomku. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 6.10 Anotace


Stáhnout ppt "6.1 Hmotnostní a objemový zlomek Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google