Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekunda Roztoky Hmotnostní zlomek hmotnostní procento Shrnutí základů a řešené příklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekunda Roztoky Hmotnostní zlomek hmotnostní procento Shrnutí základů a řešené příklady."— Transkript prezentace:

1 Sekunda Roztoky Hmotnostní zlomek hmotnostní procento Shrnutí základů a řešené příklady

2 Roztok homogenní směs 2 a více látek. Slovo roztok někdy nahrazujeme symbolem. My se zabýváme roztoky kapalnými, které jsou složeny ze 2 látek – rozpuštěné látky a rozpouštědla.

3 Hmotnostním zlomkem i hmotnostním procentem vyjadřujeme složení roztoků. Rozpouštěná látka Rozpouštědlo Roztok

4 Používané veličiny hmotnost rozpuštěné látky značíme m s hmotnost roztoku značíme m ʘ hmotnost rozpouštědla značíme m r nebo m H2O

5 Hmotnost roztoku je součtem hmotnosti rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla To vyjádříme takto: m = m s + m H2O (1)

6 Hmotnostní zlomek Vzorec pro výpočet hmotnostního zlomku: w = m s /m ʘ (2) Hmotnostní zlomek nemá jednotku, říkáme, že to bezrozměrná veličina. Minimální hodnota hmotnostního zlomku je 0 to potom znamená, že v rozpouštědle není žádná rozpuštěná látka a maximální hodnota hmotnostního zlomku je 1 a to znamená, se jedná o čistou látku bez rozpouštědla.

7 Každý vzorec tohoto typu můžeme přepsat do pomocného tvaru : m s w. m ʘ Zakryjeme-li požadovanou veličinu, vzorec nám ukáže, jak ji vypočítat. Tedy: m s = w. m ʘ a m ʘ = m s /w (2a) (2b)

8 Příklad 1: Roztok připravíme smícháním 5g soli a 90g vody. Jaký je hmotnostní zlomek soli v roztoku ? Důležité je z textu vytvořit správný zápis příkladu, to znamená pozorně číst zadání a z něj vybrat a určit z textu veličiny a jejich jednotky. Pro náš příklad tedy: m s = 5g, m H2O = 90 g, w = ? Řešení: protože do vzorce (2) nemáme zadáno m ʘ, použijeme pro výpočet nejprve vzorec (1): m ʘ = m s + m H2O = 5 + 90 = 95 g w = m s /m ʘ = 5/95 = 0,053 Odpověď: Hmotnostní zlomek soli ve vzniklém roztoku je 0,05.

9 Hmotnostní procento Hmotnostní procento je stonásobkem hmotnostního zlomku a vyjadřuje, kolik setin z hmotnosti celého roztoku tvoří hmotnost rozpuštěné látky. hm s % = w. 100% (3) potom w = hm s %/100% (4)

10 Pokud počítáme s %, můžeme také použít úměru /trojčlenku. 100% je vždy hmotnost celého roztoku. Příklad: Roztok připravíme smícháním 5g soli a 90g vody. Kolik hmotnostních procent roztoku tvoří sůl ? Řešení: a) vzorcem: nejprve vypočítáme w a jen násobíme 100%. hm% = w. 100% = 0,053. 100 = 5,3% b) úměrou: 95 g roztoku………………100% 5 g soli …………………….. x% x :100 = 5 : 95 toto je vyjádřením skutečnosti, že kolikrát je x menší než 100, tolikrát je 5 menší než 100. Musíme tedy 100 násobit poměrem 5/95 x = 5. 95/100 = 5,3% V roztoku je 5,3% soli.

11 Další příklady: 1.Víme, že w kys.octová v octě je 8%. Kolik čisté kyseliny octové obsahuje 150 g (malá sklenička ) octa ? Zápis: %hm = 8% m ʘ = 150 g m s = ? Řešení vzorcem: (4) w kys.octová = hm%/100 = 8/100 = 0,08 (2a) m s = w. m ʘ = 0,08. 150 = 12 g Malá sklenička octa obsahuje 12 g čisté kyseliny octové. Řešení úměrou: 100%………………………150 g 8%………………………… x g x:150 = 8:100 x = 8.150/100 = 12 x = 12 g Malá sklenička octa obsahuje 12 g čisté kyseliny octové.

12 2. Pro nálev na ryby potřebujeme 15%ní roztok soli. Kolik g soli a kolik g vody potřebujeme pro přípravu 1/2kila nálevu ? Zápis: %hm s = 15% m ʘ = 0,5kg = 500 g m s = ? m H2O =? Řešení vzorcem: (4) w sůl = hm%/100 = 15/100 = 0,15 (2a) m s = w. m ʘ = 0,15. 500 = 75 g (1) m H2O = m ʘ - m s = 500 – 75 = 425 g Potřebujeme 75 g soli a 425 gramů vody. Řešení úměrou: 100%………………………500 g 15%………………………… x g x:500 = 15:100 x = 15.150/100 = 75 x = 75 g m H2O = m ʘ - m s = 500 – 75 = 425 g Potřebujeme 75 g soli a 425 gramů vody.

13 3. Kolik kg váží celý roztok sody, víme-li, že pro přípravu tohoto roztoku bylo použito 15 kg sody a vznikl 5%ní roztok ? Zápis: %hm s = 5% m s = 15 kg m ʘ = ? Řešení vzorcem: (4) w = hm%/100 = 5/100 = 0,05 (2b) m ʘ = m s /w = 15/0,05 = 300 kg Celý roztok váží 300 kg. Řešení úměrou: 5%………………………15 kg 100%…………………… x kg x:15 = 100:5 x = 100. 15 / 5 x = 300 kg Celý roztok váží 300 kg.


Stáhnout ppt "Sekunda Roztoky Hmotnostní zlomek hmotnostní procento Shrnutí základů a řešené příklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google