Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22.1 Vím, co jsou sloučeniny uhlíku. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22.1 Vím, co jsou sloučeniny uhlíku. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor:"— Transkript prezentace:

1 22.1 Vím, co jsou sloučeniny uhlíku. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr. Petra Křivánková Značka prvku s protonovým číslem 15 ovlivňuje rychlost chemické reakce prvek s protonovým číslem 6 zvětšování oxidačního čísla nejlehčí prvek děj, při kterém se uvolňuje teplo Něco málo pro zahřátí Zkus vyluštit křížovku

2 22.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Co je to fotosyntéza? Fosilní paliva jsou suroviny, které vznikaly po miliony let v hlubinách zemské kůry za nepřístupu kyslíku z pradávných organismů – přesličky, plavuně – jsou pozůstatky tehdejší fotosyntézy. CO 2 O2O2 C 6 H 12 O 6 H2OH2O Fotosyntéza je velmi složitý děj.

3 22.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie PALIVA -látky, které se používají k vytápění, k pohonu dopravních prostředků, k vaření, jako zdroj energie různých průmyslových oborech a laboratořích -látky obsahující uhlík PALIVA -látky, které se používají k vytápění, k pohonu dopravních prostředků, k vaření, jako zdroj energie různých průmyslových oborech a laboratořích -látky obsahující uhlík pevná - dřevo, koks, uhlí pevná - dřevo, koks, uhlí kapalná - benzin, motorová nafta kapalná - benzin, motorová nafta plynná - zemní plyn, propanbutanová směs plynná - zemní plyn, propanbutanová směs Reakce těchto látek s kyslíkem je exotermická, Q r ˂ 0.

4 22.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Výhřevnost (kJ/kg) methan butan benzin koks ethanol dřevo FOSILNÍ suroviny -přírodní suroviny vzniklé v dávných dobách přeměnou odumřelých těl rostlin za nepřístupu vzduchu -ropa, zemní plyn, uhlí FOSILNÍ suroviny -přírodní suroviny vzniklé v dávných dobách přeměnou odumřelých těl rostlin za nepřístupu vzduchu -ropa, zemní plyn, uhlí BIOPALIVA -doplňková paliva -rostlinné produkty – obilná a řepková sláma, lněný odpad, odpad živočišný → bioplyn, bionafta BIOPALIVA -doplňková paliva -rostlinné produkty – obilná a řepková sláma, lněný odpad, odpad živočišný → bioplyn, bionafta

5 22.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Fotosyntéza je velmi složitý oxidačně redukční děj, katalyzovaný enzymy. 6CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6O 2 1.fáze – závislá na světle, chlorofyl zachytí sluneční energii, energie slouží k rozkladu vody – vzniká aktivní vodík a kyslík, kyslík jde do ovzduší 2. fáze – nezávislá na světle, vodík redukuje oxid uhličitý, postupně vzniká sacharid – glukosa ATP – adenosintrifosfát, ADP – adenosindifosfát - forma energie

6 22.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie BUNĚČNÉ DÝCHÁNÍ C 6 H 12 O 6 + 6O 2 → 6CO 2 + 6H 2 O -respirace -probíhá v několika fázích -kyslík je oxidačním činidlem, glukosa zdroj energie -exoergický děj – uvolňuje se energie -respirace -probíhá v několika fázích -kyslík je oxidačním činidlem, glukosa zdroj energie -exoergický děj – uvolňuje se energie CO 2 O2O2 C 6 H 12 O 6 H2OH2O enzymy

7 22.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry CARBON COMPOUNDS Fuel Wood was one of the first fuels used by people Biofuels - biomass, as a renewable energy source, is biological material from living organisms Fossil fuels - hydrocarbons, primarily coal and petroleum Nuclear fuels - any material that is consumed to derive nuclear energy

8 22.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. Paliva jsou suroviny, které: a/ se používají k vytápění, vaření b/ se používají k izolaci c/ se používají k ochlazování d/ se používají k dýchání 3. Jako doplňková paliva jsou označována: a/ biopaliva b/ geopaliva c/ zoopaliva d/ fotopaliva 2. Co je respirace? a/ fotosyntéza b/ buněčné dýchání c/ oživování d/ resuscitace 4.Která rovnice vyjadřuje buněčné dýchání? a/ C 6 H 12 O 6 + 6CO 2 → 6O 2 + 6H 2 O b/ 6CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6O 2 c/ C 6 H 12 O 6 + 6O 2 → 6CO 2 + 6H 2 O d/ 6O 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6CO 2 1.a 2.b 3.a 4.c Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie

9 22.9 Použité zdroje a citace 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za (slide 5)http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk (slide 1)http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk 3.Chemie pro 9. ročník základní školy, SNP, str. 23 (slide 3,4) 4.http://www.galopin-fr.net/circul/mitochondrie.jpg (slide 6)http://www.galopin-fr.net/circul/mitochondrie.jpg 5.Obrázky z databáze klipart 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za (slide 5)http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk (slide 1)http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk 3.Chemie pro 9. ročník základní školy, SNP, str. 23 (slide 3,4) 4.http://www.galopin-fr.net/circul/mitochondrie.jpg (slide 6)http://www.galopin-fr.net/circul/mitochondrie.jpg 5.Obrázky z databáze klipart

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 22.10 Anotace AutorMgr. Petra Křivánková Období01 – 06/2012 Ročník9. ročník Klíčová slovaFosilní paliva, biopaliva, buněčné dýchání, fotosyntéza AnotacePrezentace popisující, co jsou sloučeniny uhlíku a jaký mají význam.


Stáhnout ppt "22.1 Vím, co jsou sloučeniny uhlíku. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google