Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alkany = uhlovodíky s jednoduchými vazbami (nasycené uhlovodíky) -v názvu – koncovka –an Homologická řada uhlovodíků: metan etan propan butan pentan hexan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alkany = uhlovodíky s jednoduchými vazbami (nasycené uhlovodíky) -v názvu – koncovka –an Homologická řada uhlovodíků: metan etan propan butan pentan hexan."— Transkript prezentace:

1 Alkany = uhlovodíky s jednoduchými vazbami (nasycené uhlovodíky) -v názvu – koncovka –an Homologická řada uhlovodíků: metan etan propan butan pentan hexan CH 4 C2H6C2H6 C3H8C3H8 C 4 H 10 C 5 H 12 C 6 H 14 homologický přírůstek -CH 2 - obecný vzorec: C n H 2n+2

2 A jak to jde dál? …. hexan, heptan, oktan, nonan, dekan… C 7 H 16 C 8 H 18 C 9 H 20 C 10 H 22 Vlastnosti alkanů: - všechny: nerozpustné ve vodě (nepolární vazby), hořlavé (nejvíce – nízký počet atomů C), nejsou jedovaté - první 4 (metan-butan): plyny (metan – v zemním plynu), bezbarvé, bez zápachu, výbušné, nízká teplota varu (nejnižší metan: -160) - 5-cca 20 atomů uhlíku: kapaliny (petrolej…) - nad 20 atomů uhlíku: pevné látky (parafiny, vazelíny)

3 Názvosloví alkanů 1) Najít nejdelší řetězec atomů uhlíku (hlavní řetězec=kmen) 2) Zakroužkovat ty atomy uhlíku, které jdou mimo hlavní řetězec (uhlovodíkové zbytky = alkyly) -CH 3 je metyl (od metanu se odtrhne vodík) 3) Očíslovat atomy uhlíku v řetězci tak, aby alkyly byly na uhlíku s co nejnižším pořadovým číslem 4) Utvořit název 1 2 3 4 5 6 hexan3-metyl

4 metyl etyl 1 2 3 4 5 6 7 8 oktan4-etyl-3-metyl alkyly se řadí podle abecedy

5 2,3-dimethylpentan 3 2 propyl etyl nonan4-etyl-5-propyl 4 5

6 Utvořte vzorce a namodelujte: 1)3,3-dimetylhexan 2)4,5-dietyl-2-metylheptan

7 3) 2,3,4-trimetylhexan 4) 3,7-dietyl-4-metyldekan

8 číslování zleva: 4-ethyl-3,3,6-trimetyloktan zprava: 5-ethyl-3,6,6-trimetyloktan

9 Izomerie alkanů -sloučeniny se stejný vzorcem (stejný počet atomů), ale různým uspořádáním atomů v prostoru = izomery -jedná se o různé látky (různé fyzikální vlastnosti) butan C 4 H 10 isobutan Butan je izomerem isobutanu (a naopak).

10 C 7 H 16

11 Konformace alkanů -zvláštní druh izomerie -dané volnou otáčivostí kolem jednoduché vazby Otočení kolem vazby C-C zákrytová konformace etanu nezákrytová konformace etanu

12 -jednotlivé konformační izomery (konformery) se liší hodnotou energie (zákrytová – vyšší energie – atomy si „překáží“) -jednotlivé konformery nelze od sebe izolovat (volně přechází jeden v druhý – je to jedna látka!!! – rozdíl oproti klasické izomerii ) -vyšší teplota – více zákrytová konformace Poznámka: u etanu není takový rozdíl mezi energií zákrytové a nezákrytové konformace (atomy vodíku jsou malé). Čím větší atomy – tím větší rozdíl energií

13 Chemické reakce alkanů -jednoduché vazby, nepolární (C-C, C-H) homolytické štěpení (uprostřed) -typická reakce – substituce radikálová (S R ) – pomocí UV-záření -příklad S R : halogenace (chlorace – pomocí Cl 2 ) metanu: chlormetan

14 Jak to probíhá? Fáze: a) iniciace = vznik radikálů UV zářením:. Cl +. Cl (vznikají nejdříve radikály chloru) b) propagace = uplatnění radikálů +. Cl (reaktivní) HCl + +. Cl

15 c) terminace = zánik radikálů (přístupem kyslíku Radikálové reakce – řetězový mechanismus - vzniká směs produktů (záleží na podmínkách (teplota…) chlormetan dichlormetan trichlometan (chloroform) tetrachlormetan

16 Doplnění k substituci alkanů: Atom vodíku na terciárním atomu uhlíku se nahrazuje nejsnáze. Snadné štěpení vazby

17 Další druhy S R : Nitrace – pomocí zředěné HNO 3 nebo NO 2 za vyšší teploty: CH 4 + HNO 3 CH 3 NO 2 + H 2 O Sulfoxidace: pomocí SO 2 a O 2 (vznikají sulfonové kyseliny – prací prášky) Sulfochlorace: SO 2 a Cl 2 (učebnice) nitrometan

18 Přehled zástupců alkanů Metan CH 4 -úhly mezi vazbami 109°28´ (tetraedr) -výskyt – zemní, důlní, bahenní plyn, střeva, kompost…. (skleníkový plyn) -hoření: CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O nedostatek kyslíku: CH 4 + O 2 C + 2H 2 O Saze – tiskařská čerň, plnivo do kaučukových směsí

19 Použití metanu: -výroba H 2 (termickým rozkladem metanu): CH 4 C + 2H 2 -topení – zemní plyn (přídavek H 2 S) -výroba vodního plynu (směs CO + H 2 ) – potřeba teplota, katalyzátor (směs CO + H 2 ) Etan -také v zemním plynu, ropě -dříve výroba freonů, rozpouštědel…. Propan a butan -LPG (Liquid petroleum gas) – zimní směs (60% propanu a 40% butanu) a letní směs (40% propanu a 60% butanu) Proč se složení zimní a letní směsi liší?

20 Cyklohexan C 6 H 12 - šestičlenný kruh -rozpouštědlo, insekticidy, herbicidy (hexachlorcyklohexan = HCH) Cyklopentan C 5 H 10


Stáhnout ppt "Alkany = uhlovodíky s jednoduchými vazbami (nasycené uhlovodíky) -v názvu – koncovka –an Homologická řada uhlovodíků: metan etan propan butan pentan hexan."

Podobné prezentace


Reklamy Google