Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF205 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMLeden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF205 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMLeden."— Transkript prezentace:

1 Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF205 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMLeden 2014 RočníkSexta PředmětChemie Název, anotace Reaktivita alkanů; nadefinování reaktivity této skupiny uhlovodíků, ukázky reakcí a příprav alkanů Přehled citací a odkazů: 1)MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s. 770-820. ISBN 978-80-214-3291-8. 2)BEYER, Hans. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Spálená 51, Praha II: Státní nakladatelství technické literatury, 1958, s. 186-202. TYPOVÉ ČÍSLO: 16-B3-4-III/6201. 3)SVOBODA, Jiří. Organická chemie I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, 291 s. ISBN 80- 708-0561-7. 4)MCMURRY, Susan. Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice John McMurry: Organická chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, c2009, x, 725 s. ISBN 978-807-0807-231.

2 Reaktivita alkanů Ing. Eva Frýdová

3 Alkany: → fyzikální a chemické vlastnosti Nasycené uhlovodíky neobsahují násobnou vazbu Patří mezi alifatické sloučeniny neobsahují aromatický kruh Fyzikální vlastosti: s rostoucím počtem uhlíků v řetězci roste monotónně i teplota varu alkany s C1 – C5 jsou výhradně plynné látky C6 – C18 jsou kapaliny alkany s vyšším počtem uhlíku jak 18 jsou pevné látky jsou elektricky nevodivé jsou to nepolární látky a tedy jsou nerozpustné ve vodě nebo ethanolu

4 Alkany: → fyzikální a chemické vlastnosti Nasycené uhlovodíky neobsahují násobnou vazbu Patří mezi alifatické sloučeniny neobsahují aromatický kruh Chemické vlastosti: alkany dobře reagují s kyslíkem (hoření) za vzniku CO2 a vody. pří nedostatku kyslíku při hoření vzniká CO a voda reaktivita alkanů je všeobecně nízká základním zástupcem reakcí jsou radikálové substituce (halogenace, nitrace) dalším příkladem reakcí je izomerizace, ta probíhá za vysokých teplot

5 Alkany: → Přípravy čtyři nejnižší alkany lze připravit z ropy destilací a následnou kondenzací v čistém stavu Vyšší alkany takto připravit nelze proto se postupuje složitějšími postupy vyrob  Přípravy: → se stejným počtem uhlíků Hydrogenace: CH3 – CH2 – CH = CH2 + H – H → CH3 – CH2 – CH – CH2 HH –– ? Jaký je to mechanismus??? AEAE Pt ? Jak se jmenuje produkt??? butan

6 Alkany: → Přípravy čtyři nejnižší alkany lze připravit z ropy destilací a následnou kondenzací v čistém stavu Vyšší alkany takto připravit nelze proto se postupuje složitějšími postupy vyrob  Přípravy: → se stejným počtem uhlíků Redukce – halogenderiváty CH3 – CH2 - CH2 – I + H – I → CH3 – CH2 – CH2 + I – I H – ? Jak se jmenuje reaktant??? jodpropan ? Jak se jmenuje produkt??? propan

7 Alkany: → Přípravy čtyři nejnižší alkany lze připravit z ropy destilací a následnou kondenzací v čistém stavu Vyšší alkany takto připravit nelze proto se postupuje složitějšími postupy vyrob  Přípravy: → se stejným počtem uhlíků Redukce – alkoholy – CH2 – OH → ? Jak se jmenuje reaktant??? Fenylmethanol / benzol ? Jak se jmenuje produkt??? Toluen NaOH/HI – CH2 – H

8 Alkany: → Přípravy čtyři nejnižší alkany lze připravit z ropy destilací a následnou kondenzací v čistém stavu Vyšší alkany takto připravit nelze proto se postupuje složitějšími postupy vyrob  Přípravy: → se stejným počtem uhlíků Redukce karbonylových sloučenin = Clemmensenova redukce ? Jak se jmenuje reaktant??? 1-fenylethan-1-on ? Jak se jmenuje produkt??? fenylethan Zn + Hg/HCl – CH2 – CH3 – C – CH3 = O

9 Alkany: → Přípravy čtyři nejnižší alkany lze připravit z ropy destilací a následnou kondenzací v čistém stavu Vyšší alkany takto připravit nelze proto se postupuje složitějšími postupy vyrob  Přípravy: → s jiným počtem uhlíků Dekarboxylace ? Jak se jmenuje reaktant??? pentan – 2 - on ? Jak se jmenuje produkt??? butan a uhličitan vápenatý NaOH + Ca(OH)2 CH3 – CH2 – CH2 – CH3 + CaCO3 CH3 – CH2 –CH2 – C – CH3 = O nátronové vápno

10 Opakování: 1)Určete typ mechanismu následující reakce? 2)Pojmenuj suroviny i produkty z předcházejícího úkolu! 3)Jaké skupenství má hexan? a)l b)s c)g 4)Jsou alkany rozpustné v polárních rozpouštědlech? a)ano b)ne c)ano, ale pouze v ethanolu H2C = CH – CH2 – CH3 + H – I H2C – CH – CH2 – CH3 –– HI AEAE But – 1 – en + kyselina jodovodíková 2 – jódbutan

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF205 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMLeden."

Podobné prezentace


Reklamy Google