Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF212 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF212 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen."— Transkript prezentace:

1 Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF212 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen 2014 RočníkSexta PředmětChemie Název, anotace Reaktivita alkoholů ; nadefinování reaktivity této skupiny uhlovodíků, ukázky reakcí a příprav Přehled citací a odkazů: 1)MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s. 770-820. ISBN 978-80-214-3291-8. 2)BEYER, Hans. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Spálená 51, Praha II: Státní nakladatelství technické literatury, 1958, s. 186-202. TYPOVÉ ČÍSLO: 16-B3-4-III/6201. 3)SVOBODA, Jiří. Organická chemie I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, 291 s. ISBN 80- 708-0561-7. 4)MCMURRY, Susan. Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice John McMurry: Organická chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, c2009, x, 725 s. ISBN 978-807-0807-231. 5)MACHÁČEK, Vladimír. Organická chemie. 4. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, 276 s. ISBN 80-719- 4659-1.

2 Přehled citací a odkazů: pokračování 6)NEUROTIKER. Brenzcatechin.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Brenzcatechin.svg/129px-Brenzcatechin.svg.png 7)NEUROTIKER. Hydrochinon2.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Hydrochinon2.svg/218px-Hydrochinon2.svg.png 8)NEUROTIKER. P-Benzochinon.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/P- Benzochinon.svg/70px-P-Benzochinon.svg.png

3 Reaktivita ALKOHOLŮ Ing. Eva Frýdová

4 Fyzikální vlastnosti:  jsou bezbarvé, hořlavé, některé jsou dobře rozpustné ve vodě jiné jen částečně, ale oproti tomu dobře rozpustné v organických rozpouštědlech.  Jedná se především o kapaliny a vícesytné alkoholy jsou tak tuhé látky  Našli uplatnění v potravinářství, v kosmetice, jako průmyslová paliva a především velké využití v organických syntézách ALKOHOLY: → specifikace a názvosloví skupiny skupina uhlovodíků, která obsahuje alespoň jednu skupinu - OH Z důvodu velkého rozdílu elektronegativit mezi C a O se jedná o polární vazbu

5 Názvosloví alkoholů:  Pokud se jedná o hlavní skupinu používáme koncovku –ol a v případě, že je v molekule obsažená významnější skupina použijeme předponu hydroxo- ALKOHOLY: → specifikace a názvosloví skupiny ?................... 4 – brom butanol OH – CH2 – CH2 – CH2 – CH2Br CH3 – C – CH3 Cl – – OH ?................ ?......................... CH3 – CH – COOH OH – 2 – hydroxypropanová kyselina 2 – chlorpropan – 2 – ol

6 Dělení alkoholů:  Alifatické alkoholy = ALKOHOLY  Aromatické alkoholy = FENOLY  Primární alkoholy:  Sekundární alkoholy:  Terciální alkoholy  Jednosytné alkoholy  Vícesytné alkoholy ALKOHOLY: → specifikace a názvosloví skupiny CH3 – CH – CH3 – OH CH3 – C – CH3 CH3 – – OH CH3 – OH

7 Dělení alkoholů:  Alifatické alkoholy = ALKOHOLY  Aromatické alkoholy = FENOLY  Podle výchozího úhlovodíku a) od benzenu = fenoly b) od toluenu = kresoly c) od naftalenu = naftoly ALKOHOLY: → specifikace a názvosloví skupiny

8 ALKOHOLY: → PŘÍPRAVA: ADICÍ VODY NA ALKENY: H – O – H → H + + OH - CH2 = CH – CH3 + H2O CH3 – CH – CH3 REAKCE S HALOGENDERIVÁTEM: S N Z PŘÍRODNÍCH LÁTEK: ETHANOL PŘI KVAŠENÍ CUKRŮ OH – H2SO4 CH3 – CH2 – CH2 - Cl + H2O CH3 – CH2 – CH2 – OH + HCl

9 ADICE NA KARBONYLOVÉ SLOUČENINY ALKOHOLY: → PŘÍPRAVA: ADICE GRINARDOVÝCH SLOUČENIN = O CH3 – CH + CH3 – Mg - Cl CH3 – C – H – O – Mg – Cl – CH3 CH3 – CH – CH3 – OH PŘÍPRAVA FENOLŮ: OXIDACÍ ANILÍNU (BENZENAMÍNU) H2O

10 ALKOHOLY: → REAKTIVITA: OXIDACE -primární alkoholy OXIDACE -sekundární alkoholy CH3 – CH O = CH3 – CH2 – OH ox./ CrO3 aldehyd CH3 – CH – CH3 – OH CH3 – C – CH3 O = ox./ CrO3 keton

11 ALKOHOLY: → REAKTIVITA: OXIDACE -terciární alkoholy CH3 – C – CH3 O = ox./ CrO3 nebo KMnO4 karboxylová kyselina keton CH3 – C – CH3 CH3 – – OH + H – C – OH O = OXIDACE -fenolů H2O2/ Fe 2+ nebo pyrokatechol hydrochinon H2O2/ Fe 2+ 1,4–benzochinon

12 ALKOHOLY: → REAKTIVITA: reakce na vazbě C – O H –I CH3 – CH2 – O – H + H – O – H ESTERIFIKACE: je reakce karboxylové kyseliny s alkoholem CH3 – CH2 – I reakce na vazbě O – H Dochází k vzniku alkoholátu s kationtem příslušné alkálie ( fenolát sodný) CH3 – O – H + CH3 – C – OH O = CH3 – C – O – CH3 + H2O O =

13 4)Etanol řadíme mezi: a) primární alkoholy b) sekundární alkoholy c) terciální alkoholy Opakování: 1)Definuj jaký rozdíl je mezi fenoly a kresoly 2)Jaká se nejčastěji používají oxidační činidla a)H2O2 a CrO3 b)Cr2O3 a HCl c)H2O a NaCl 3)O esterifikaci mluvíme když spolu reaguje: a) kyselina se zásadou b) halogenvodík s vodou c) kyselina s alkoholem

14 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF212 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen."

Podobné prezentace


Reklamy Google