Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF107 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMLeden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF107 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMLeden."— Transkript prezentace:

1 Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF107 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMLeden 2014 Ročníkkvinta PředmětChemie Název, anotaceAlkalické kovy, charakterizace, reaktivita, sloučeniny Přehled citací a odkazů: 1)GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80- 854-2738-9. 2)REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971. 3)KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2. 4)ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7.

2 Přehled citací a odkazů: pokračování 5)MIRACETI. Flame colour in alcalic metals.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Flame_colour_in_alcalic_metals.png 6)FlammenfärbungLi.png. In: SAPERAUD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Flammenf%C3%A4rbungLi.png/211px- Flammenf%C3%A4rbungLi.png 7)ORIGINAL UPLOADER WAS TOMIHAHNDORF AT DE.WIKIPEDIA. Lithium paraffin.jpg. In: POLARLYS. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Lithium_paraffin.jpg 8)FlammenfärbungNa.png. In: SAPERAUD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flammenf%C3%A4rbungNa.png/202px- Flammenf%C3%A4rbungNa.png 9)ORIGINAL UPLOADER WAS DNN87 AT EN.WIKIPEDIA. Na (Sodium).jpg. In: MANSKE, Magnus. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg/800px- Na_%28Sodium%29.jpg 10)FlammenfärbungK.png [x]. In: SAPERAUD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Flammenf%C3%A4rbungK.png

3 Přehled citací a odkazů: pokračování 11)Potassium.JPG. In: DNN87. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Potassium.JPG/800px-Potassium.JPG 12)ORIGINAL UPLOADER WAS TOMIHAHNDORF AT DE.WIKIPEDIA. Caesium amp.jpg. In: POLARLYS. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01- 20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Caesium_amp.jpg 13)SodiumHydroxide.jpg. In: WALKERMA. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/SodiumHydroxide.jpg/755px- SodiumHydroxide.jpg 14)BENJAH-BMM27. Sodium-hydroxide-crystal-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Sodium-hydroxide-crystal-3D-vdW.png/798px- Sodium-hydroxide-crystal-3D-vdW.png 15)NaCl-Ionengitter.png. In: H. HOFFMEISTER. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/NaCl-Ionengitter.png 16)MANGL, Ondřej. Chlorid sodný.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Chlorid_sodn%C3%BD.PNG 17)MANGL, Ondřej. Uhličitan sodný.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD.JPG

4 Přehled citací a odkazů: pokračování 18)MANGL, Ondřej. Uhličitan sodný.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD.PNG 19)MANGL, Ondřej. Uhličitan draselný.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Uhli%C4%8Ditan_draseln%C3%BD.JPG 20)Uhličitan draselný.PNG. In: MANGL, Ondřej. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Uhli%C4%8Ditan_draseln%C3%BD.PNG

5 Alkalické kovy Ing. Eva Frýdová

6 Alkalické kovy → Skupina PSP: 1. A → Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Fyzikální vlastnosti: -stříbrolesklé a velmi měkké -v porovnání s ostatními kovy mají nízký bod tání -páry alkalických kovů zabarvují charakteristicky plamen Chemické vlastnosti vlastnosti: -jsou mimořádně reaktivní a reaktivita stoupá s rostoucím protonovým číslem -z důvodů vysoké reaktivity je musíme uchovávat v nereaktivní a bezvodé kapalině - PETROLEJ -Téměř všechny reakce alkalických kovů lze označit jako redukce → vznik jejich kationtů -Obecná konfigurace : ns 1

7 Alkalické kovy → VÝSKYT V PŘÍRODĚ -alkalické kovy se vyskytují v přírodě pouze ve sloučeninách -sodík a draslík patří k nejrozšířenějším prvkům zemské kůry -jsou součástí křemičitanů, mořské vody a nezbytnou součástí těl rostlin a živočichů -Hlavním zdrojem sodíku: chlorid sodný nebo dusičnan sodný (čilský ledek) -Hlavním zdrojem draslíku: chlorid draselný a chlorid draselno-hořečnatý -Průmyslově se vyrábějí elektrolýzou tavenin alkalických chloridů a hydroxidů

8 Alkalické kovy → LITHIUM -chemická značka: Li, latinsky: Lithium -nejlehčí z alkalických kovů -lze jej krájet příborovým nožem a velmi dobře vede elektrický proud a teplo → SODÍK -chemická značka: Na, latinsky: Natrium -nejběžnější prvek ze skupiny 1. A -hojně zastoupený v zemské kůře a mořské vodě -v Mohsově stupnici tvrdosti má hodnotu menší než 1 (je měkčí než lithium)

9 Alkalické kovy → DRASLÍK -chemická značka: K, latinsky: Kalium -hojně zastoupený v zemské kůře a mořské vodě -v Mohsově stupnici tvrdosti má hodnotu okolo 0.5 a je tedy měkčí než lithium a sodík -Má nízký bod tání a varu ve srovnání s ostatními kovy → CESIUM -chemická značka: Cs, latinsky: Caesium -měkký, lehký a zlatožlutý kov -opět ho můžeme krájet příborovým nožem (je měkčí než vosk)

10 Alkalické kovy → SLOUČENINY  HYDROXIDY ALKALICKÝCH KOVŮ -Sloučeniny alkalických kovů obsahují nereaktivní kation příslušného kovu → vlastnosti jejich sloučenin jsou určeny chováním anionů -Silně leptavé látky dobře rozpustné ve vodě -Hydroxid sodný a draselný jsou nejdůležitější průmyslově využívané hydroxidy a získáváme je elektrolýzou vodných roztoků chloridů těchto kovů  HALOGENIDY ALKALICKÝCH KOVŮ -Jsou dobře rozpustné ve vodě -Chlorid sodný (kamenná sůl) je důležitou průmyslovou surovinou

11 Alkalické kovy → SLOUČENINY -Sloučeniny alkalických kovů obsahují nereaktivní kation příslušného kovu → vlastnosti jejich sloučenin jsou určeny chováním anionů  UHLIČITANY A HYDROGEN UHLIČITANY ALKALICKÝCH KOVŮ -Jsou dobře rozpustné ve vodě až na uhličitan lithný -Nejvýznamnější zástupcem je uhličitan sodný Na2CO3 (soda) a uhličitan draselný K2CO3 (potaž) → výroba mýdel, sklářství a textilní průmysl

12 Opakování: 1)Zapište elektronovou konfiguraci cesia a lithia 2)Zapište reakci kovového sodíku s vodou 3)Jakou hodnotu tvrdosti má draslík a)5 b)0.5 c)1 4)Seřaďte následující prvky podle reaktivity a měkkosti: Li, K, Cs, Na, Fr

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF107 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMLeden."

Podobné prezentace


Reklamy Google