Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alkalické kovy. Všeobecně Alkalické kovy jsou prvky 1. skupiny periodické tabulky prvků mimo vodíku. Tyto prvky jsou velmi reaktivní a v přírodě se nacházejí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alkalické kovy. Všeobecně Alkalické kovy jsou prvky 1. skupiny periodické tabulky prvků mimo vodíku. Tyto prvky jsou velmi reaktivní a v přírodě se nacházejí."— Transkript prezentace:

1 Alkalické kovy

2 Všeobecně Alkalické kovy jsou prvky 1. skupiny periodické tabulky prvků mimo vodíku. Tyto prvky jsou velmi reaktivní a v přírodě se nacházejí pouze ve sloučeninách. Musí být skladovány pod vrstvou nereaktivní, bezvodé kapaliny (např. petroleje). Lze je krájet nožem Dobře vedou elektrický proud i teplo

3 Lithium

4 Fyzi kální a chemické vlastnosti Velmi lehký a měkký kov Plave Lze krájet nožem Nízké teploty tání a varu Stříbřitě leskl é barvy Páry mají hnědou barvu Soli lithia barví plamen karmínově červeně Vysoce hořlavý Siln ě reaguje s vodu a kyslíkem známá redukovadla

5 Výskyt a využiti V přírodě je lithium přítomno v nevelkém množství jako příměsi různých hornin Největší zásoby lithia jsou v Bolívi i, Chile, Čín ě, USA. Polovina známých zásob lithia leží v Bolívii na dně solných pánví lithium se uplatňuje v jaderné energetice, kde slouží roztavené lithium k odvodu tepla z reaktoru. Baterie Organické soli lithia se používají v lékařství Používá se jako stavební materiál v letectví a kosmonautice.

6 Výroba Kovové lithium lze průmyslově nejsnáze připravit elektrolýzou roztaveného chloridu lithného. Železná katoda 2 Li+ + 2 e− → 2 Li Grafitová anoda 2 Cl− → Cl2 + 2 e−

7 Sodík

8 Fyzi kální a chemicke vlastnosti Sodík je měkký, lehký a stříbrolesklý kov, který lze krájet nožem. Sodík dobře vede elektrický proud i teplo, je lehčí než voda a plave na ní páry mají purpurovou barvu Hořlavý Reakce sodíku s vodou je natolik exotermní, že unikající vodík reakčním teplem obvykle samovolně explozivně vzplane

9 Výskyt a využiti Mořsk á voda a v ě t š ina ostatn í ch miner á l ů Ve všech podzemn í ch vod á ch Je to 5. nejrozš í řenějš í prvek. Roztavený kovový sodík se často uplatňuje v jaderné energetice a v leteckých motorech jako látka odvádějící teplo. sodíkov é výbojky Souč á st prac í ch pr á šk ů.

10 Výroba sodík se vyráb í elektrolýzou taveniny chloridu sodného V současné době se vyrobí okolo 200 000 tun sodíku ročně.

11 Draslík

12 Fyzi kální a chemick é vlastnosti Je měkčí než lithium i sodík Draslík je měkký, lehký a stříbrolesklý kov Má nízký bod tání a varu ve srovnání s ostatními kovy.

13 Výskyt a využit í Draslík je bohatě zastoupen na Zemi i ve vesmíru. Vysoký podíl v mořské vodě Vzhledem k e své reaktivitě se skoro nevyužívá

14 Výroba redukcí chloridu draselného sodíkem a následnou destilací draslíku ze směsi (průmyslová) V malém množství se draslík také vyrábí elektrol ý zou kyslíkatých sloučenin draslíku

15 Rubidium

16 Fyzi kální a chemicke vlastnosti Velmi dobře vede elektrický proud a teplo Rubidium je měkký, lehký a stříbrolesklý kov Rubidium mimořádně rychle až explozivně reaguje s kyslíkem na superoxid rubidný a vodou na hydroxid rubidný a v přírodě se s ním proto setkáváme pouze ve formě sloučenin.

17 Výskyt a využiti Jen ve sloučeninách. uplatnění ve fotočláncích

18 Výroba Elementární rubidium se průmyslově vyrábí elektrolýzou roztavené směsi 60 % chloridu vápenatého a 40 % chloridu rubidného při teplotě 750 °C V současné době se vyrábí okolo 5 tun rubidia ročně.

19 Cesium

20 Fyzické chemicke vlastnosti Cesium je měkký, lehký a zlatožlutý kov, který lze krájet nožem ještě měkčí než vosk Velmi dobře vede elektrický proud a teplo Ve srovnání s ostatními kovy má nízký bod tání a varu

21 Výskyt a vyu ž it í Cesium mimořádně rychle až explozivně reaguje s kyslíkem na superoxid cesný a s vodou na hydroxid cesný, a v přírodě se s ním proto setkáváme pouze ve formě sloučenin. jako pohonné jednotky kosmických plavidel do přístrojů pro noční vidění, ve fotonásobičích elektronů a v televizních přijímačích

22 Výroba Elementární cesium se průmyslově vyrábí elektrolýzou roztavené směsi 60 % chloridu vápenatého a 40 % chloridu cesného při teplotě 750 °C.

23 Francium Francium je nejtěžší známý chemický prvek z řady alkalických kovů, jedná se o nestabilní, velmi silně radioaktivní prvek.


Stáhnout ppt "Alkalické kovy. Všeobecně Alkalické kovy jsou prvky 1. skupiny periodické tabulky prvků mimo vodíku. Tyto prvky jsou velmi reaktivní a v přírodě se nacházejí."

Podobné prezentace


Reklamy Google