Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_91.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_91."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_91

2 Jméno autora:Mgr. Zdeňka Hanzliková Třída/ročník:2. (6.) Datum vytvoření: srpen – říjen 2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Anorganická chemie Předmět:chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: výuková prezentace, osnova při probírání tématu Klíčová slova: Elektrolýza roztoků, tavenin, čištění kovů, anoda, katoda Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Elektrolýza

4 Co je to elektrolýza? - jde o děje spojené s výměnou elektronů působením stejnosměrného elektrického proudu. Anoda - kladně nabitá elektroda, dochází na ni k oxidaci – k odevzdávání el. Katoda -záporně nabitá elektroda, dochází na ni k redukci – k přijímání el.

5 Elektrolýza roztoku CuCl 2 Do roztoku CuCl 2 ponoříme dvě uhlíkové elektrody a připojíme k ním zdroje stejnosměrného el. proudu. katoda (-): Cu 2+ + 2e - →Cu anoda (+): Cl - - e - → Cl 0 Cl 0 + Cl 0 → Cl 2 Katoda se obaluje povlakem Cu, na anodě vznikají bublinky chloru.

6 Elektrolýza vodného roztoku NaCl Na anodě dochází k oxidaci chloridových aniontů a vzniku plynného chloru. Na katodě ale nedochází k redukci sodných iontů, ale redukují se molekuly vody za vzniku vodíku. Redukční potenciál sodíku je nižší než redukční potenciál vody, proto se molekuly vody redukují snáz: anoda (+): Cl - - e - → Cl 0 Cl 0 + Cl 0 → Cl 2 katoda(-): 2H 2 O + 2e - → H 2 + 2OH - E 0 = -0,828V Na + + e - → Na E 0 = -2,714V

7 Vznik NaOH V okolí katody vzniká reakcí Na + a OH - hydroxid sodný NaOH. Prostor mezi katodou a anodou je oddělen porézní přepážkou, aby nedošlo ke kontaktu Cl 2 s NaOH. Pokud by přepážka chyběla, došlo by ke vzniku NaClO za studena a za tepla by vznikal NaClO 3.

8

9 Elektrolýza tavenin Volné ionty se nacházejí v roztocích elektrolytů a také v taveninách.Taveniny vedou el. proud a jsou přístupné elektrolýze. Elektrolýzou tavenin soli alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin můžeme vyrobit čisté kovy – Na, K, Ca, Mg, atd.

10 Elektrolýza taveniny NaCl anoda (+):Cl - - e - → Cl 0 Cl 0 + Cl 0 → Cl 2 katoda (-):Na + + e - → Na V tavenině nejsou přítomny částice, které by se redukovaly snadněji než sodné kationty. Elektrolýza taveniny NaCl se využívá k výrobě sodíku.

11 Elektrolýza - srovnání tavenin -vyžaduje vysokou teplotu a je energeticky náročná,používá se k výrobě alkalických kovů, kovů alk. zemin a hliníku. -jako výchozí látky se užívají halogenidy, hydroxidy nebo oxidy daných kovů. roztoků - uplatňuje se při rafinaci kovů, anoda je vždy ze surového kovu, pomalu se rozpouští a vzniklé kationty kovu se redukují na katodě, kde se vylučuje čistý kov. Není možné takto čistit kovy s vysokým negativním potenciálem, to se přednostně redukují molekuly vody.

12 Elektrolýza roztoku – čištění kovů

13 opakování 1. Katoda je 2. Anoda je 3. Na katodě probíhá 4. Na anodě probíhá 5. Při elektrolýze vodného roztoku NaCl vzniká 6. Při elektrolýze taveniny NaCl vzniká 1.kladně nabitá elektroda 2.záporně nabitá elektroda 3.oxidace 4.Na a Cl 2 5.NaOH a H 2 O a Cl 2 6.redukce výborně!!!

14 Citace literatury : HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá Gymnázia 2.díl.. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004, 227 s. ISBN ISBN 80-7182-141-1. GÁŽO, Jan a Jiří KOHOUT. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydání. Bratislava: Alfa, 1981. ISBN 63-557 81. Wikipedie - Otevřena encyklopedie: Exotermické reakce – Aluminotermické reakce [online]. 6.5. 2013 [cit. 2013-08-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aluminotermick%C3%A1_reakcehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Aluminotermick%C3%A1_reakce,

15 Citace obrázků: obr. elektrolýza roztoků: www.chemierol.wz.cz.: Elektrochemie - elektrolýza [online]. [cit. 2013-08-26]. Dostupné z: http://www.chemierol.wz.cz/cisteni%20kovu.gif, http://www.chemierol.wz.cz/cisteni%20kovu.gif Obr. elektrolýza NaCl: Http://dragonadam.wz.cz: Elektrolýza, NaCl [online]. [cit. 2013- 08-27]. Dostupné z: http://dragonadam.wz.cz/obrazky/elektrolyza_nacl_c.gif. http://dragonadam.wz.cz/obrazky/elektrolyza_nacl_c.gif


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_91."

Podobné prezentace


Reklamy Google