Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrolýza VY_32_INOVACE_CH1 – 20 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrolýza VY_32_INOVACE_CH1 – 20 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová"— Transkript prezentace:

1 Elektrolýza VY_32_INOVACE_CH1 – 20 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová
VYTVOŘENO: listopad 2011 STRUČNÁ ANOTACE: Praktické činnosti z chemie pro 9. ročník. Téma: elektrolýza roztoku chloridu sodného Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou verzí učebnice FRAUS Chemie 9 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 Které látky jsou elektricky vodivé?
1)

3 Které látky jsou elektricky vodivé?
1) KOVY

4 Které látky jsou elektricky vodivé?
2)

5 Které látky jsou elektricky vodivé?
2) Některé nekovy GRAFIT neboli TUHA (C)

6 Které látky jsou elektricky vodivé?
3)

7 Které látky jsou elektricky vodivé?
3) ELEKTROLYTY = roztoky nebo taveniny pevných látek, které obsahují volně pohyblivé ionty

8 Co jsou ionty? IONTY jsou částice ( atomy ), které ………………….

9 Co jsou ionty? IONTY jsou částice ( atomy ), které nemají stejný počet protonů a elektronů

10 ANION kyslíku má ……….protonů a ……….elektronů
ANION je částice …………nabitá

11 KATION hliníku má …………protonů a …………. elektronů
KATION je částice …………….nabitá

12 ELEKTROLÝZA zdroj stejnosměrného elektrického proudu Jak se chovají ionty při působení elektrického proudu?

13 Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Co pozoruješ na elektrodách ?

14 Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Co pozoruješ na elektrodách ? vlevo je anoda vzniká zde plynný chlor vpravo je katoda vzniká na ní kovová měď ( na schématech je anoda a katoda obráceně než na tomto obr.)

15 Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Popiš, co se děje v roztoku a na elektrodách. Co je oxidace a redukce?

16 Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Popiš, co se děje v roztoku a na elektrodách. Kationty se přitahují k záporné katodě, přijímají elektrony = REDUKCE Anionty se přitahují ke kladné anodě, odevzdávají elektrony= OXIDACE Co je oxidace a redukce?

17 LABORATORNÍ PRÁCE ELEKTROLÝZA ROZTOKU CHLORIDU SODNÉHO

18 LABORATORNÍ PRÁCE ELEKTROLÝZA ROZTOKU CHLORIDU SODNÉHO
Kádinku naplň asi do dvou třetin nasyceným roztokem chloridu sodného a rozděl na dvě části přepážkou z přeloženého filtračního papíru. Do jedné části roztoku vlož železnou elektrodu připojenou k zápornému pólu zdroje stejnosměrného elektrického napětí, do druhé části uhlíkovou elektrodu připojenou ke kladnému pólu. Pozoruj děje v prostoru obou elektrod. Po pěti minutách vlož nad uhlíkovou elektrodu jodidoškrobový papírek ovlhčený vodou. Pozoruj jeho zbarvení. Elektrolýzu ukonči. Elektrody vysuň a do roztoku, kde byla železná elektroda přidej čtyři kapky fenolftaleinu. Popiš schéma, zapiš pozorování, výsledky a závěr.

19 Schéma elektrolýzy zdroj železná elektroda uhlíková elektroda katoda anoda roztok, kádinka plynný vodík plynný chlor přepážka

20 Popiš schéma

21 Použité zdroje: Učebnice Chemie 9 FRAUS


Stáhnout ppt "Elektrolýza VY_32_INOVACE_CH1 – 20 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová"

Podobné prezentace


Reklamy Google