Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE"— Transkript prezentace:

1 OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE
CHEMIE OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE

2 Oxidační číslo atomu nebo molekuly prvku je 0.
CHARAKTERISTIKA Jedná se o reakce, při nichž dochází k přenosu elektronů mezi reagujícími částicemi. (dochází ke změnám oxidačních čísel některých reagujících částic) Doplnění oxidačních čísel do rovnice: Oxidační číslo atomu nebo molekuly prvku je 0. Cu H2 +IV -II Dochází ke změně oxidačních čísel uhlíku a kyslíku - je to oxidačně redukční reakce. +I -I +I -II +I +I -I +I -II Nedochází ke změně oxidačního čísla u žádné částice - není to oxidačně redukční reakce.

3 Oxidace a redukce probíhají vždy současně.
OXIDACE, REDUKCE OXIDACE Děj, při kterém částice odevzdává elektrony. REDUKCE Děj, při kterém částice přijímá elektrony. Oxidace a redukce probíhají vždy současně.

4 Počet odevzdaných a přijatých elektronů se musí rovnat.
PŘÍKLAD C C O O +IV -II +IV - 4e OXIDACE -II 2 + 2e + 4e 2 REDUKCE Počet odevzdaných a přijatých elektronů se musí rovnat.

5 CVIČENÍ Zjistěte, zda se jedná o oxidačně redukční reakci. Určete, která látka se oxiduje a která se redukuje. Nejedná se o oxidačně redukční reakci C C Pb Pb +I -II -III +I -III +I -II +I +II -II +II -II +IV -II +II - 2e +IV OXIDACE +II + 2e REDUKCE

6 ČINIDLA Látka, která sama oxiduje redukční činidlo
Látka, která oxiduje (= odevzdává elektrony), způsobuje redukci jiné látky (musí přijmout její elektrony) – redukční činidlo. Látka, která redukuje (= přijímá elektrony), způsobuje oxidaci jiné látky (ta musí odevzdat elektrony) – oxidační činidlo. Látka, která sama oxiduje redukční činidlo Látka, která sama redukuje oxidační činidlo

7 Významné oxidačně redukční reakce

8 V PŘÍRODĚ Mezi oxidačně redukční reakce patří: Fotosyntéza Hoření
Dýchání, přeměna živin, tlení, kvašení,… Kouření C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2

9 Hliník je redukčním činidlem.
PŘI VÝROBĚ KOVŮ Většina významných kovů se vyrábí oxidačně redukčními reakcemi: Železo, olovo, zinek, měď cín, hliník, chróm,… Cr Cr Al Al +III -II +III -II +III 2 + 6e 2 REDUKCE +III 2 - 6e 2 OXIDACE Hliník je redukčním činidlem.

10 ELEKTROLÝZA Některé sloučeniny (elektrolyty) se při tavení nebo rozpouštění štěpí na ionty. Tavenina chloridu sodného obsahuje ionty Na+ a Cl- Po zavedení stejnosměrného proudu do taveniny NaCl se začnou ionty pohybovat k opačně nabitým elektrodám- dochází k elektrolýze. Na+ Cl- Cl Cl2 Na UHLÍKOVÁ KATODA UHLÍKOVÁ ANODA Katoda Přibližují se kationty sodíku Na+ Na katodě přijmou elektron. Vzniknou atomy Na. Dochází k redukci. Anoda Přibližují se anionty chlóru Cl- Na anodě odevzdají elektron. Vzniknou atomy Cl (vytvoří Cl2) Dochází k oxidaci.

11

12 Zdroje Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

13 Oxid uhelnatý je jedovatý.
Slučuje se s hemoglobinem – ten nemůže přenášet kyslík ke tkáním. Lidé kouřící cca 20 cigaret denně mají v krvi asi 4 až 7 % hemoglobinu zablokováno působením CO. Odstranění z krve trvá několik hodin až dní. Příznaky otravy se objevují již při přeměně 10 % hemoglobinu.


Stáhnout ppt "OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google