Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled citací a odkazů:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled citací a odkazů:"— Transkript prezentace:

1 Přehled citací a odkazů:
Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_FrF EU OP VK Škola, adresa Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 Autor Ing. Eva Frýdová Období tvorby VM Březen 2014 Ročník kvinta Předmět Chemie Název, anotace 7. A Halogeny, charakterizace, reaktivita, sloučeniny Přehled citací a odkazů: GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s ISBN REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971. KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 262 s. ISBN

2 Přehled citací a odkazů: pokračování
OG59. Apatite crystals.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: DOZENIST. MandibularLeftFirstMolar jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: MAKSIM. Chlorofluorocarbons (space-filling representation).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: MATERIALSCIENTIST. Chlorine-sample-flip.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit ]. Dostupné z: W.J.PILSAK. Halit-Kristalle.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2004 [cit ]. Dostupné z: MIŽOCH, Lukáš. PCB.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z:

3 Přehled citací a odkazů: pokračování
MIŽOCH, Lukáš. DDT.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: MIŽOCH, Lukáš. Vinylchlorid.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: ALCHEMIST-HP. Bromine vial in acrylic cube.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit ]. Dostupné z: TOMIHAHNDORF. Iod kristall.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: BENJAH-BMM27. Thyroxine-2D-skeletal.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: FINBORUD, Martin. Kone med stor struma.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z:

4 7. A = HALOGENY Ing. Eva Frýdová

5 VII. A skupina HALOGENY F, Cl, Br, I + At VLASTNOSTI:
Elektronová konfigurace valenční vrstvy: ns2 np5 Z řečtiny halogen = solitvorný Preferují oxidační čísla: -I, druhou možností je zmenšování elektronové hustoty atomu halogenu: ox. č. od I, V, VII Jsou velmi reaktivní – vyskytují se vázané ve sloučeninách F a Cl = g, Br = l, I = s Tvoří dvouatomové molekuly ve všech skupenstvích Nejdůležitějším prvky jsou FLUOR a CHLOR

6 Halogeny = 7 . A fluor chemická značka: F, latinsky: Fluorum
Nekovový prvek, zelenožlutý plyn, Velmi reaktivní, vysoká elektronegativita Nejlehčím prvkem ze skupiny halogenidů Vyskytuje se pouze ve sloučeninách = Výskyt na Zemi Nejvýznamnější minerál fluoru je KAZIVEC (CaF2) a FLUORAPATIT (Ca5(PO4)3) Fluor se vyrábí elektrolýzou výše zmíněných minerálů Nejvýznamnější sloučeninou je kyselina fluorovodíková Dále se využívá na výrobu teflonu a syntetických polymerů Biogenní prvek = KOSTI a ZUBY

7 Halogeny = 7 . A FLUOR Anorganické sloučeniny: Organické sloučeniny
Kyselina fluorovodíková = fluorovodík = HF Leptá a rozpouští sklo a uplatňuje se ve sklářském průmyslu, rozklad odolných silikátových hornin Kryolit = Na3AlF6 Snižuje bod tání oxidu hlinitého, přísada při elektrolytické výrobě hliníku Organické sloučeniny Uhlovodíky Polymery Teflon = polytetrafluorethylen Freony

8 Halogeny = 7 . A fluor Freony
Organické sloučeniny, které obsahují vždy nejméně 2 atomy fluoru a další atomy jiného Využívaly se jako chladící medium do ledniček, výroba pěnových hmot, nebo jako hnací náplň do sprujů Negativní vliv na ozonovou vrstvu Freony velmi ochotně reaguje s ozonem O3 za tvorby obyčejné molekuly O2

9 Halogeny = 7 . A chlor chemická značka: Cl, latinsky: Chlorum
Nekovový prvek, toxický světle zelený plyn, Velmi reaktivní Druhý prvkem ze skupiny halogenidů Vyskytuje se pouze ve sloučeninách = Výskyt na Zemi Většina sloučenin rozpuštěna v mořské vodě Nejvýznamnějším minerálem je chlorid sodný = NaCl V zemské kůře 20. nejrozšířenější prvek především v mořské vodě Mikrobiogenní prvek = kompenzuje záporný náboj draslíku

10 Halogeny = 7 . A chlor Sloučeniny Anorganické sloučeniny:
Oxidační čísla: -I, I, III, IV, V, VII Ochotně tvoří jak kyslíkaté tak i bezkyslíkaté kyseliny Anorganické sloučeniny: Chlorid sodný Kyselina chlorovodíková Kyselina chlorná, chlornany Cl2 + 2 NaOH → NaCl + NaClO + H2O Kyselina chlorečná a chloristá Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

11 Halogeny = 7 . A chlor Sloučeniny Organické sloučeniny:
Oxidační čísla: -I, I, III, IV, V, VII Ochotně tvoří jak kyslíkaté tak i bezkyslíkaté kyseliny Organické sloučeniny: Chloroform = CHCl3 Tetrachlormethan = CCl4 PCB – polychlorované bifenyly DDT – dichlordifenyltrichlorethan PVC – plyvinylchlorid

12 Halogeny = 7 . A Brom chemická značka: Br, latinsky: Bromum
Nekovový prvek, toxická červenohnědá kapalina, Velmi reaktivní Třetíprvkem ze skupiny halogenidů Vyskytuje se pouze ve sloučeninách = Výskyt na Zemi Většina sloučenin rozpuštěna v mořské vodě Elementární brom je velmi silné oxidační činidlo Má nízký bod varu a rychle se odpařuje – páry Br2 mohou způsobit ve vyšších koncentracích zadušení Tvoří analogicky stejné sloučeniny jako chlor

13 Halogeny = 7 . A Jod chemická značka: I, latinsky: Iodum
Nekovový prvek, tmavě fialové destičkové krystaly Biogenní prvek důležitý pro správný vývoj organismu Čtvrtý prvkem ze skupiny halogenidů Dobře sublimuje – páry mají fialovou barvu Ve vodě špatně rozpustný – nejlépe rozpustný v jodidu draselném nebo v organických nepolárních rozpouštědlech SLOUČENINY JODID DRASELNÝ JODID STŘÍBRNÝ – fotografický průmysl JODOVÉ TINKTURY

14 Halogeny = 7 . A JOD ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE
THYROXIN = HORMON štíné žlázy Ovlivňují vývoj pohybové soustavy a mozkuv ryných fázích vývoje Nedostatek ovlivňuje inteligenci = kretenismus Nedostatek jodu se projevuje jako vole neboli STRUNA

15 Opakování: kovy ns2 np2 nekovy ns np polokovy ns2 np3 plyny ns2 np5
Halogeny jsou kovy nekovy polokovy plyny Obecná elektronová konfigurace je? ns2 np2 ns np ns2 np3 ns2 np5 Jod : Je červenohnědá kapalina Rozpustný v ethanolu Pevná látka kovového vzhledu Má značku J Chlor je? Bezbarvá kapaliny Zelený plyn Plyn lehčí než vzduch

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Přehled citací a odkazů:"

Podobné prezentace


Reklamy Google