Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF114 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF114 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen."— Transkript prezentace:

1 Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF114 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen 2014 Ročníkkvinta PředmětChemie Název, anotace7. A Halogeny, charakterizace, reaktivita, sloučeniny Přehled citací a odkazů: 1)GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80- 854-2738-9. 2)REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971. 3)KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2. 4)ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7.

2 Přehled citací a odkazů: pokračování 5)OG59. Apatite crystals.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Apatite_crystals.jpg/800px-Apatite_crystals.jpg 6)DOZENIST. MandibularLeftFirstMolar08-15-06.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/MandibularLeftFirstMolar08-15-06.jpg/396px- MandibularLeftFirstMolar08-15-06.jpg 7)MAKSIM. Chlorofluorocarbons (space-filling representation).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Chlorofluorocarbons_%28space- filling_representation%29.jpg 8)MATERIALSCIENTIST. Chlorine-sample-flip.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Chlorine-sample-flip.jpg/800px-Chlorine- sample-flip.jpg 9)W.J.PILSAK. Halit-Kristalle.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2004 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Halit-Kristalle.jpg 10)MIŽOCH, Lukáš. PCB.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/PCB.svg/660px-PCB.svg.png

3 Přehled citací a odkazů: pokračování 11)MIŽOCH, Lukáš. DDT.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/DDT.svg/800px-DDT.svg.png 12)MIŽOCH, Lukáš. Vinylchlorid.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Vinylchlorid.svg/468px-Vinylchlorid.svg.png 13)ALCHEMIST-HP. Bromine vial in acrylic cube.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Bromine_vial_in_acrylic_cube.jpg/606px- Bromine_vial_in_acrylic_cube.jpg 14)TOMIHAHNDORF. Iod kristall.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Iod_kristall.jpg 15)BENJAH-BMM27. Thyroxine-2D-skeletal.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Thyroxine-2D-skeletal.png/800px-Thyroxine- 2D-skeletal.png 16)FINBORUD, Martin. Kone med stor struma.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Kone_med_stor_struma.jpg

4 7. A = HALOGENY Ing. Eva Frýdová

5 VII. A skupina → HALOGENY → F, Cl, Br, I + At • VLASTNOSTI: -Elektronová konfigurace valenční vrstvy: ns 2 np 5 -Z řečtiny halogen = solitvorný -Preferují oxidační čísla: -I, druhou možností je zmenšování elektronové hustoty atomu halogenu: ox. č. od I, V, VII -Jsou velmi reaktivní – vyskytují se vázané ve sloučeninách -F a Cl = g, Br = l, I = s -Tvoří dvouatomové molekuly ve všech skupenstvích -Nejdůležitějším prvky jsou FLUOR a CHLOR

6 Halogeny = 7. A → FLUOR -chemická značka: F, latinsky: Fluorum -Nekovový prvek, zelenožlutý plyn, -Velmi reaktivní, vysoká elektronegativita -Nejlehčím prvkem ze skupiny halogenidů -Vyskytuje se pouze ve sloučeninách = Výskyt na Zemi -Nejvýznamnější minerál fluoru je KAZIVEC (CaF2) a FLUORAPATIT (Ca5(PO4)3) -Fluor se vyrábí elektrolýzou výše zmíněných minerálů -Nejvýznamnější sloučeninou je kyselina fluorovodíková -Dále se využívá na výrobu teflonu a syntetických polymerů -Biogenní prvek = KOSTI a ZUBY

7 Anorganické sloučeniny: -Kyselina fluorovodíková = fluorovodík = HF -Leptá a rozpouští sklo a uplatňuje se ve sklářském průmyslu, rozklad odolných silikátových hornin -Kryolit = Na3AlF6 -Snižuje bod tání oxidu hlinitého, přísada při elektrolytické výrobě hliníku Halogeny = 7. A → FLUOR Organické sloučeniny -Uhlovodíky -Polymery -Teflon = polytetrafluorethylen - Freony

8 Freony -Organické sloučeniny, které obsahují vždy nejméně 2 atomy fluoru a další atomy jiného -Využívaly se jako chladící medium do ledniček, výroba pěnových hmot, nebo jako hnací náplň do sprujů -Negativní vliv na ozonovou vrstvu -Freony velmi ochotně reaguje s ozonem O3 za tvorby obyčejné molekuly O2 Halogeny = 7. A → FLUOR

9 Halogeny = 7. A → CHLOR -chemická značka: Cl, latinsky: Chlorum -Nekovový prvek, toxický světle zelený plyn, -Velmi reaktivní -Druhý prvkem ze skupiny halogenidů -Vyskytuje se pouze ve sloučeninách = Výskyt na Zemi -Většina sloučenin rozpuštěna v mořské vodě -Nejvýznamnějším minerálem je chlorid sodný = NaCl -V zemské kůře 20. nejrozšířenější prvek především v mořské vodě -Mikrobiogenní prvek = kompenzuje záporný náboj draslíku

10 Sloučeniny -Oxidační čísla: -I, I, III, IV, V, VII -Ochotně tvoří jak kyslíkaté tak i bezkyslíkaté kyseliny Anorganické sloučeniny: -Chlorid sodný -Kyselina chlorovodíková -Kyselina chlorná, chlornany Cl2 + 2 NaOH → NaCl + NaClO + H2O -Kyselina chlorečná a chloristá -Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Halogeny = 7. A → CHLOR

11 Sloučeniny -Oxidační čísla: -I, I, III, IV, V, VII -Ochotně tvoří jak kyslíkaté tak i bezkyslíkaté kyseliny Organické sloučeniny: -Chloroform = CHCl3 -Tetrachlormethan = CCl4 -PCB – polychlorované bifenyly -DDT – dichlordifenyltrichlorethan -PVC – plyvinylchlorid Halogeny = 7. A → CHLOR

12 Halogeny = 7. A → BROM -chemická značka: Br, latinsky: Bromum -Nekovový prvek, toxická červenohnědá kapalina, -Velmi reaktivní -Třetíprvkem ze skupiny halogenidů -Vyskytuje se pouze ve sloučeninách = Výskyt na Zemi -Většina sloučenin rozpuštěna v mořské vodě -Elementární brom je velmi silné oxidační činidlo -Má nízký bod varu a rychle se odpařuje – páry Br2 mohou způsobit ve vyšších koncentracích zadušení -Tvoří analogicky stejné sloučeniny jako chlor

13 Halogeny = 7. A → JOD -chemická značka: I, latinsky: Iodum -Nekovový prvek, tmavě fialové destičkové krystaly -Biogenní prvek důležitý pro správný vývoj organismu -Čtvrtý prvkem ze skupiny halogenidů -Dobře sublimuje – páry mají fialovou barvu -Ve vodě špatně rozpustný – nejlépe rozpustný v jodidu draselném nebo v organických nepolárních rozpouštědlech -SLOUČENINY -JODID DRASELNÝ -JODID STŘÍBRNÝ – fotografický průmysl -JODOVÉ TINKTURY

14 ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE -THYROXIN = HORMON štíné žlázy -Ovlivňují vývoj pohybové soustavy a mozkuv ryných fázích vývoje -Nedostatek ovlivňuje inteligenci = kretenismus -Nedostatek jodu se projevuje jako vole neboli STRUNA Halogeny = 7. A → JOD

15 Opakování: 1)Halogeny jsou a)kovy b)nekovy c)polokovy d)plyny 2)Chlor je? a)Bezbarvá kapaliny b)Zelený plyn c)Plyn lehčí než vzduch 3)Obecná elektronová konfigurace je? a)ns2 np2 b)ns np c)ns 2 np 3 d)ns 2 np 5 4)Jod : a)Je červenohnědá kapalina b)Rozpustný v ethanolu c)Pevná látka kovového vzhledu d)Má značku J

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF114 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMBřezen."

Podobné prezentace


Reklamy Google