Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled citací a odkazů: 1)GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80- 854-2738-9. 2)REMY, Heinrich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled citací a odkazů: 1)GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80- 854-2738-9. 2)REMY, Heinrich."— Transkript prezentace:

1 Přehled citací a odkazů: 1)GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80- 854-2738-9. 2)REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971. 3)KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2. 4)ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7. Identifikace vzdělávacího materiáluVY_52_INOVACE_FrF106 EU OP VK Škola, adresaGy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025 AutorIng. Eva Frýdová Období tvorby VMLeden 2014 Ročníkkvinta PředmětChemie Název, anotacevodík, charakterizace, reaktivita, sloučeniny

2 Přehled citací a odkazů: pokračování 5)BENJAH-BMM27. Dihydrogen-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-01-10]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Dihydrogen-3D-vdW.png/740px-Dihydrogen-3D- vdW.png. 6)JURII. Hydrogenglow.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2014-01-10]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Hydrogenglow.jpg/600px-Hydrogenglow.jpg. 7)CHRKL. Wasserstoffbrückenbindungen-Wasser.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20010 [cit. 2014-01-10]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Wasserstoffbr%C3%BCckenbindungen-Wasser.svg. 8) PASQUERELLA, Gus. Hindenburg burning.jpg. In: BLIMPGUY. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-01-10]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Hindenburg_burning.jpg/788px- Hindenburg_burning.jpg. 9)FEDERAL GOVERNMENT OF THE UNITED STATES. IvyMike2.jpg. In: SIIPIKARJA. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2014-01-10]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/IvyMike2.jpg/800px-IvyMike2.jpg.

3 Vodík Ing. Eva Frýdová

4 Vodík → chemická značka: H → latinsky hydrogenium Fyzikální vlastnosti: -bezbarvý lehký (14x lehčí než vzduch) plyn bez chuti a zápachu -hoří modrým plamenem, ale hoření nepodporuje -Tvoři dvou atomové molekuly H2 Chemické vlastnosti vlastnosti: -za pokojové teploty je stabilní a slučuje se pouze s fluorem -jeho reaktivita značně roste se vzrůstající teplotou a to především s kyslíkem a halogeny -vytváří sloučeniny se všemi prvky v PSP kromě vzácných plynů -tvoří zvláštní typy vazeb mezi které patří: vodíková vazba nebo vodíkový můstek

5 Vodík → VÝSKYT V PŘÍRODĚ -Elementární vodík se vyskytuje jen zřídka (sopky), je součástí zemního plynu -Nejvíce zastoupenou sloučeninou která obsahuje vodík je voda -Dalšími významnými sloučeninami jsou organické látky -H, C, O, N = biogenní prvky, jsou to základní stavební kameny života -Vodík je základním stavebním prvkem celého vesmíru, vyskytuje se jak ve všech svítících hvězdách. -Podle současných měření se podílí ze 75 % na hmotě a dokonce z 90 % na počtu atomů přítomných ve vesmíru. → TVORBA -Vodík se v přírodě tvoří při rozkladu organických látek některými bakteriemi -Dále se vodík uvolňuje při koksování uhlí

6 Vodík → PRŮMYSLOVÁ VÝROBA -Termický rozklad methanu (zemní plyn cca 1000°C) CH4 → C + 2 H2 -Katalytické štěpení methanolu vodní parou cca 250 °C CH3 – OH + H2O → CO2 + 3H2 -Katalytický rozklad amoniaku cca 1000 °C 2NH3 → N2 + 3H2 -Laboratorní příprava reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 -Průmyslově se vodík vyrábí elektrolýzou vody: 2 H2O → 2 H2 + O2

7 Vodík → VYUŽITÍ -V minulosti byl vodík využíván jako plnící medium do vzducholodí a to především pro své fyzikální vlastnosti (nízká hustota → 14x lehčí než vzduch) -Výborné redukční činidlo, využívá se v organické chemii k sycení násobných vazeb -Uvažuje se o něm jako o alternativním palivu budoucnosti, dnes se již využívá jako raketové palivo -V kombinaci s O2 se využívá k řezání kovů nebo svařování, plamen dosahuje teplot okolo 3000 °C -Využívá se při výrobě amoniaku přímím slučováním z prvků 3H2 + N2 → 2 NH3

8 Vodík → SLOUČENINY  HYDRIDY -Jedna se o všechny binární sloučeniny vodíku s kovem (alkalické kovy a kovy alkalických zemin -Oxidační číslo hydridů je -1  BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY  KYSLÍKATÉ KYSELINY  HYDROXIDY  HYDRÁTY SLOUČENIN

9 Vodík → IZOTOPY  PROTONIUM -Klasický atom vodíku s jedním protonem a jedním elektronem -Nejjednodušší atom ve vesmíru  DEUTERIUM  TRITIUM -Jádro obsahuje jeden proton a jeden neutron, připisuje se mu chemická značka D -Ve spojení s kyslíkem tvoří tzv. TĚŽKOU VODU = D2O -V současnosti se využívá jako stopovač biochemických reakcí -Jádro obsahuje jeden proton a dva neutrony, připisuje se mu chemická značka T -Jádro tritia je nestabilní podléhá radioaktivnímu rozpadu za vyzáření  záření -Je jedním ze základních meziproduktů jaderné fůze (energetický zdroj hvězd)

10 Opakování: 1)Zapište elektronovou konfiguraci vodíku 2)Zapiš reakci vodíku s fluorem! 3)Jakým je počet neutronů v tritiu a)2 b)3 c)1 4)Určete oxidační čísla následujících sloučenin HCl, NaH, CaH2, H2SO4, NaOH, H2,

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Přehled citací a odkazů: 1)GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80- 854-2738-9. 2)REMY, Heinrich."

Podobné prezentace


Reklamy Google