Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Adamec BACKDRAFT FLASHOVER ROLLOVER e.z. BOL/H/003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Adamec BACKDRAFT FLASHOVER ROLLOVER e.z. BOL/H/003."— Transkript prezentace:

1 Martin Adamec BACKDRAFT FLASHOVER ROLLOVER e.z. BOL/H/003

2 Po fází volného rozvoje požáru může dojít k takovému poklesu koncentrace kyslíku v místnosti, že není možné další plamenné hoření. koncentrace hořlavých plynů je nad HORNÍ MEZÍ VÝBUŠNOSTI hořící místnost je zcela zaplněna hustým kouřem 2 BACKDRAFT explozivní hoření e.z. BOL/H/003

3 Vnikne-li do místnosti čerstvý vzduch s normální koncentrací kyslíku, dochází k naředění směsi horkých plynů pod horní mezí výbušnosti. 3 koncentrace hořlavých plynů je pod HORNÍ MEZÍ VÝBUŠNOSTI BACKDRAFT explozivní hoření e.z. BOL/H/003

4 4 Po naředění hořlavých plynů a par dochází k jejích výbuchu. BACKDRAFT explozivní hoření e.z. BOL/H/003

5 turbulentní Po vzniku požáru v místnosti dochází k jeho volnému rozvoji, protože je k dispozici stále dostatečné množství vzdušného kyslíku. Následkem toho vznikají vysoké plameny, které jsou příčinou změny laminárního proudění zplodin hoření v turbulentní. 5 FLASHOVER vzplanutí v celé místnosti Vlivem toho dochází k: celkovému zahřívání hořlavých materiálů v místnosti, intenzivnějšímu vývinu hořlavých par, stlačování studeného vzduchu do nižších úrovní. e.z. BOL/H/003

6 6 FLASHOVER vzplanutí v celé místnosti = náhlé vzplanutí všech hořlavých materiálů v celém prostoru hořící místnosti. Příčina: současné zahřátí všech hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření. Nebezpečí:  neplatí zde zásada, že při zemi je menší teplo  hasič se může během zlomku vteřiny ocitnout v moři plamenů. Prevence před flashoverem: dostatečné chlazení hořící místnosti a všech předmětů v ní roztříštěným vodním proudem, neustálé směrování proudu hasiva od stropu na hořící předměty a zpět. e.z. BOL/H/003

7 7 Rollover (někdy také flameover) vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezí hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru. Nebezpečí: Plameny se šíří velkou rychlostí v úrovni stropu na velké vzdálenosti do té doby, dokud nevyhoří všechny vzniklé hořlavé plyny. ROLLOVER žihavé plameny e.z. BOL/H/003

8 8 Taktika hašení: hasiči by se měli pohybovat při zemi a s nejvyšší opatrností, hasební práce se musí soustředit na uhašení ohniska, protože rollover vzniká pouze při intenzivním vývinu hořlavých plynů a par. ROLLOVER žihavé plameny e.z. BOL/H/003

9 Tato prezentace byla připravena za účelem odborné přípravy členů jednotky SDH Bolatice. www.hasiči.bolatice.cz


Stáhnout ppt "Martin Adamec BACKDRAFT FLASHOVER ROLLOVER e.z. BOL/H/003."

Podobné prezentace


Reklamy Google