Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzduch a hoření Chemie Autor: Ing. Šárka Psíková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzduch a hoření Chemie Autor: Ing. Šárka Psíková"— Transkript prezentace:

1 Vzduch a hoření Chemie Autor: Ing. Šárka Psíková
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Chemie Vzduch a hoření Autor: Ing. Šárka Psíková

2 VZDUCH Co je atmosféra? Napište složení atmosférického vzduchu v přírodě: (g) látky – (l) látky – (s) látky – Je vzduch ve městech stejnorodá nebo různorodá směs? Vysvětlete. 12. listopad 2012

3 Vyznačte do grafu složení vzduchu:
kyslík O2; dusík N2; oxid uhličitý CO2, voda H2O + ostatní plyny Mezi složky čistého vzduchu nepatří: a) vodní pára c) oxid uhelnatý b) oxid uhličitý d) helium 12. listopad 2012

4 Proč v přírodě teplý vzduch stoupá vzhůru a na jeho místo proudí vzduch studený? Když se venku ochladí, musí řidiči „dohušťovat“ pneumatiky aut. Proč to řidiči dělají? Každý z nás se při pohybu ve vysokých horách snáze unaví. Proč? Jaký význam má ozonová vrstva (asi 25 až 35 km nad povrchem Země)? Vysvětlete pojem smog. 12. listopad 2012

5 Vzduch - chemická surovina Frakční destilace zkapalněného vzduchu
Pokuste se podle schématu vysvětlit princip získávání kapalného vzduchu. 12. listopad 2012

6 Hoření prudká chemická reakce doprovázená vývojem tepla a světla
Plamen - vznik při hoření plynných látek oheň – člověkem řízené hoření v omezeném prostoru požár – člověkem nekontrolovatelné hoření v předem nevymezeném prostoru 12. listopad 2012

7 Podmínky hoření schopnost látky reagovat s kyslíkem (přítomnost hořlavé látky) dostatečný přístup vzduchu (kyslíku) dosažení teploty vznícení (nejnižší teplota, při které látka vzplane a hoří nejméně 5 s) Seřaďte na základě zkušenosti látky podle rostoucí teploty vznícení: černé uhlí, papír, suché dřevo, olej 12. listopad 2012

8 Příprava a vlastnosti kyslíku
Peroxid vodíku se rozkládá za přítomnosti oxidu manganičitého MnO2 na vodu a plynný kyslík: peroxid vodíku H2O2  voda H2O + kyslík O2 Látky: 3% roztok peroxidu vodíku, oxid manganičitý (burel) Pomůcky: kuželová baňka se širokým hrdlem, špejle, zápalky, chemická lžička 12. listopad 2012

9 Příprava a vlastnosti kyslíku
Pracovní postup: Do kuželové baňky zasuňte špejli se žhnoucím koncem (konec špejle zapalte a rychlým pohybem plamen zhasněte, aby konec zůstal žhavý). Do baňky nalijte 2 cm3 roztoku peroxidu vodíku a zkoušku žhnoucí špejlí opakujte. Do baňky s peroxidem vodíku přidejte na špičku lžičky oxidu manganičitého a směs krouživým pohybem baňky zamíchejte. Asi po 2 minutách opět opakujte zkoušku žhnoucí špejlí. 12. listopad 2012

10 Příprava a vlastnosti kyslíku
Pozorování a výsledky: Doplňte slovo žhne nebo slovo vzplane. Jestliže zasuneme žhnoucí špejli do baňky: se vzduchem, špejle se vzduchem a peroxidem vodíku, špejle ve které se vyvíjí kyslík, špejle Popište změnu, kterou pozorujete při smísení roztoku peroxidu vodíku a oxidu manganičitého. 12. listopad 2012

11 Hašení požáru !!! zamezení alespoň jednomu z předpokladů hoření
odstranění hořlavé látky (zabránit šíření požáru) ochlazení pod teplotu vzplanutí - nejčastějším hasicím prostředkem voda (vodou nehasit látky lehčí než voda a elektrické vedení) zamezení přístupu vzdušného kyslíku - nejčastějším hasicím prostředkem oxid uhličitý (větší hustota než vzduch) - pěnový hasící přístroj - práškový hasící přístroj 12. listopad 2012

12 Použité zdroje Beneš P., Pumpr V., Banýr J.: Základy chemie 1, nakladatelství Fortuna, 1993, ISBN Mach J., Plucková I., Šibor J.: Chemie - Úvod do obecné a anorganické chemie, nakladatelství Nová škola, 2010, ISBN Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 12. listopad 2012


Stáhnout ppt "Vzduch a hoření Chemie Autor: Ing. Šárka Psíková"

Podobné prezentace


Reklamy Google