Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.07 Téma: Risk – oxidy Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Klíčová slova: oxidy, chemické reakce Anotace:Tato prezentace lze použít při opakování učiva pro žáky 8. tříd.: oxidy. Lze tu najít otázky týkající se použití nejznámějších oxidů, ale také různé chemické reakce týkající se probíraných oxidů. Žák si zde osvojí informace nabyté z minulých hodin chemie. S žáky možno pracovat skupinově. Tzn. že se žáci rozdělí do třech skupin a ten kdo odpoví správně, může vybírat další otázku s nějakou hodnotou. Systém je stejný jako v televizi hra „Riskuj“.

2 RISK Chemie 8 I. VY_52_INOVACE_PV18.07
Vypracovala Mgr. Ilona Sadílková Květen/ 2011, Člověk a příroda, chemie, oxidy

3 NOx COx SO2 CaO,Al2O3 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 Hrací pole

4 NOx 1000 Mezi NOx nepatří: a) Oxid dusičitý b) Oxid dusičný
c) Oxid dusičelý d) Rajský plyn Hrací pole Hrací pole

5 NOx 2000 Oxid dusnatý vzniká: a) Z oxidu dusného b) Z oxidu dusičitého
c) Ze vzdušného dusíku a kyslíku d) Ze vzdušného kyslíku a vodíku Hrací pole

6 Napiš reakci oxidu dusičitého s vodou
NOx 3000 Napiš reakci oxidu dusičitého s vodou a) 3NO + O2  N2O5 b) 3NO + O2  NO2 c) 3NO + H2O  2HNO3 + NO d) 3NO2 + H2O  2HNO3 + NO Hrací pole

7 NOx spolupůsobí na vzniku
a) kyselých dešťů b) globálním oteplování c) skleníkovém efektu d) sopečné činnosti Hrací pole

8 Posledním meziproduktem pro výrobu kyseliny dusičné je:
NOx 5000 Posledním meziproduktem pro výrobu kyseliny dusičné je: a) Oxid dusičný b) Oxid dusičitý c) Oxid dusný d) Oxid dusitý Hrací pole

9 Mezi složky čistého vzduchu nepatří:
COx 1000 Mezi složky čistého vzduchu nepatří: a) oxid uhličitý b) oxid uhelnatý c) vodní pára d) helium Hrací pole

10 Je CO2 těžší nebo lehčí než vzduch?Využití vlastnosti:
COx 2000 Je CO2 těžší nebo lehčí než vzduch?Využití vlastnosti: a) těžší,sycení nápoje b) lehčí, hasicí přístroje c) lehčí, sycení nápoje d) těžší, hasicí přístroje Hrací pole

11 Který oxid z cigaret způsobuje snížení účinnosti hemoglobinu?:
COx 3000 Který oxid z cigaret způsobuje snížení účinnosti hemoglobinu?: a) Oxid uhličitý b) Oxid uhelnatý c) Oxid dusičitý d) Oxid dusný Hrací pole

12 Vyjmenuj činnosti, při kterých se CO2 dostává do atmosféry::
COx 4000 Vyjmenuj činnosti, při kterých se CO2 dostává do atmosféry:: a) sycení nápojů,komíny,kvašení cukrů b) sycení nápojů,automobilismus, sopečná činnost c) sycení nápojů, dýchání, spalování paliv, automobilismus d) automobilismus,fotosyntéza, výfukové plyny Hrací pole

13 Vyjmenuj skleníkové plyny:
COx 5000 Vyjmenuj skleníkové plyny: a) vodní pára,CO,methan,ozón,N2O b) vodní pára,CO2,methan,ozón,N2O c) vodní pára,CO2,methan,O2,N2O d) vodní pára,CO2,methan,ozón,N2O5 Hrací pole

14 SO2 1000 Jak vzniká SO2: a) Při spalování sirovodíku
b) Tepelným rozkladem kyseliny sírové c) Při hoření síry v kyslíku d) Při hoření síry ve vzduchu Hrací pole

15 Proč se dříve v nemocnicích zapalovala síra?:
SO2 2000 Proč se dříve v nemocnicích zapalovala síra?: a) desinfekce b) odbarvovací účinky c) bělící účinky d) kvůli zápachu Hrací pole

16 Napiš reakci vzniku oxidu siřičitého:
SO2 3000 Napiš reakci vzniku oxidu siřičitého: a) S + O3  SO2 b) S + O2  SO2 c) SO2 + O2  S2O4 d) S + O2  SO3 Hrací pole

17 Co způsobuje velký obsah SO2 ovzduší?:
a) automobilismus b) výfukové plyny c) cigaretový kouř d) spalování nedokonalého uhlí Hrací pole

18 Co znamená slovo odsíření?:
SO2 5000 Co znamená slovo odsíření?: a) odstranění kyselin z ovzduší b) odstranění SO2 při spalování uhlí c) odstranění síry při spalování uhlí d) odstranění lesů pomocí síry Hrací pole

19 Proč se CaO používá při výrobě samoohřívacích obalů konzerv?reakce:
CaO, Al2O3 1000 Proč se CaO používá při výrobě samoohřívacích obalů konzerv?reakce: a)endotermní reakce:CaO+H2OCa(OH)2 b)exotermní reakce:Ca2O+H2OCa(OH)2 c)exotermní reakce:CaO+H2OCa(OH)2 d)endotermní reakce:CaO+H2Ca(OH)2 Hrací pole

20 Jak se vyrábí pálené vápno?
CaO, Al2O3 2000 Jak se vyrábí pálené vápno? a) hořením vápníku ve vápenkách b) tepelným rozkladem hašeného vápna c) tepelným rozkladem vápence d) Hořením vápníku ve vzdušném kyslíku Hrací pole

21 Vyber správný název reakce a zápis:
CaO, Al2O3 3000 Vyber správný název reakce a zápis: Vznik malty Ca(OH)2 + písek→ malta b) Pálení vápna CaO + H2O → Ca(OH)2 c) Tvrdnutí malty Ca(OH)2 + CO → CaCO3 + H2O d) Zahřívání vápence C CaCO3 → CaO + CO2 Hrací pole

22 Tvrdý nerost v přírodě ve formě Al2O3?
CaO, Al2O3 4000 Tvrdý nerost v přírodě ve formě Al2O3? a) smirek b) korund c) safír d) rubín Hrací pole

23 CaO, Al2O3 5000 Barvy odrůd korundu: a) křišťál-čirý, ametyst-růžový
b) safír-modrý,rubín-červený c) safír-hnědý,růženín-růžový d) rubín-červený, záhněda-bezbarvý Hrací pole

24 Použitá literatura BENEŠ, K.; PUMPR, V.; BANÝR, J.: Základy praktické chemie 1, pracovní sešit. 1. vyd. Praha : FORTUNA, ISBN X. Didaktické poznámky: Tato prezentace lze použít při opakování učiva pro žáky 8. tříd.: oxidy. Lze tu najít otázky týkající se použití nejznámějších oxidů, ale také různé chemické reakce týkající se probíraných oxidů. Žák si zde osvojí informace nabyté z minulých hodin chemie. S žáky možno pracovat skupinově. Tzn. že se žáci rozdělí do třech skupin a ten kdo odpoví správně, může vybírat další otázku s nějakou hodnotou. Systém je stejný jako v televizi hra „Riskuj“.


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115"

Podobné prezentace


Reklamy Google