Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemie 8. ročník Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemie 8. ročník Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová."— Transkript prezentace:

1 Chemie 8. ročník Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová

2 Oxid uhličitý CO 2 Vlastnosti: - bezbarvý nedýchatelný plyn - má hustotu větší než je hustota vzduchu - částečně rozpustný ve vodě (limonády) Výskyt: - součást vzduchu (v současnosti vlivem lidské činnosti se zvyšuje jeho množství v atmosféře → skleníkový efekt → globální oteplování) Význam: - fotosyntéza (spolu s vodou se podílí na tvorbě kyslíku a cukru - rostliny)

3 Oxid uhličitý CO 2 Vznik v přírodě: - dýchání - dokonalé hoření C + O 2 → CO 2 Použití: - limonády - hasicí přístroje (sněhové) - chladící zařízení („suchý led“)

4 Oxid uhelnatý CO Vlastnosti: - bezbarvý, jedovatý plyn Vznik: - nedokonalé hoření 2C + O 2 → 2CO Výskyt: - součást výfukových plynů, kouře z cigaret, kouře z kamen - je složkou plynných paliv (svítiplyn) První pomoc při otravě: - postiženého vynést na čerstvý vzduch a poskytneme umělé dýchání - zavoláme rychlou lékařskou pomoc

5 Oxid siřičitý SO 2 Vlastnosti: - bezbarvý plyn ostrého zápachu - jedovatý, má leptavé účinky Vznik: - spalováním nekvalitního uhlí obsahujícího síru → podíl na vzniku kyselých dešťů ) Použití: - výroba kyseliny sírové - dezinfekce (síření) sudů, sklepů - výroba papíru - bělení vlny, bavlny

6 Oxidy dusíku NO x N 2 O – oxid dusný NO – oxid dusnatý N 2 O 3 – oxid dusitý NO 2 – oxid dusičitý N 2 O 5 – oxid dusičný - do ovzduší se dostávají činností spalovacích motorů → podílí se na vzniku kyselých dešťů - působí škodlivě na organismy (NO 2 – je jedovatý a má leptavé účinky) - NO a NO 2 meziprodukty výroby kyseliny dusičné

7 Oxid křemičitý Si O 2 Vlastnosti : - pevná, chemicky velmi stálá látka Výskyt: - nejhojnější minerál v zemské kůře (křemen) - součást písku, žuly a dalších hornin Použití: - výroba skla - stavebnictví - vodní filtr (úpravny vody) - výroba žárovzdorných materiálů - šperkařství (odrůdy křemene - polodrahokamy)

8 Oxid vápenatý Ca O Vlastnosti: - bílá pevná látka - má leptavé účinky Výroba: - tepelný rozklad vápence ve vápenkách Ca CO 3 → Ca O + CO 2 Použití: - „pálené vápno“ - stavebnictví (příprava hašeného vápna → malta, štuk) - výroba skla - vápnění půdy v zemědělství

9 Oxid hlinitý Al 2 O 3 Výskyt v přírodě: - bezbarvý nerost korund - barevné odrůdy safír (modrý), rubín (červený) Použití: - výroba hliníku (nerost bauxit) - výroba porcelánu - brusivo (smirek)

10 Opakování 1. Uveď název a vzorec oxidu, který způsobuje: A/ skleníkový efekt B/ vznik kyselých dešťů 2. Popiš vznik skleníkového efektu a jak se tento jev projevuje na Zemi.

11 Opakování 3. Při jakém ději se v přírodě oxid uhličitý: A/ zpracovává B/ vzniká (2) 4. Vysvětli, co je to nedokonalé spalování uhlí a jaký oxid přitom vzniká. 5. Vyber správné odpovědi: Oxid uhličitý je za normálních podmínek: a/ plyn b/ jedovatý c/ těžší než vzduch d/ červený e/ pevný f/ nerozpustný ve vodě


Stáhnout ppt "Chemie 8. ročník Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google