Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oheň, hoření Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 8 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oheň, hoření Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 8 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Oheň, hoření Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 8 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Hoření Hoření je chemický děj, při kterém vzniká teplo, světlo a látky jiných vlastností, než má hořící látka, např. hoření dřeva, papíru – vzniká oxid uhličitý, voda, popel Plamen je sloupec hořících, většinou plynných látek Teplota plamene: ‐zápalky 800⁰C ‐dřevo, hnědé uhlí, ropa, nafta 1100⁰C ‐černé uhlí, benzín 1200⁰C ‐zemní plyn 2000⁰C 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 3 12

3 Vlastnosti plamene Druh spalované látky a dokonalost spalování ovlivňují barvu a svítivost plamene např. Bunsenův kahan – 1. plamen „svítivý“, přívod vzduchu je uzavřen, nízká teplota plamene – 2. a 3. plamen, částečně otevřen přívod vzduchu – 4. plamen „nesvítivý“, naplno otevřen přívod vzduchu, nejvyšší teplota plamene 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Bunsenův kahan – typy plamene 4

4 Hořlavina Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které hořlavá látka ve směsi se vzduchem po přiblížení plamene vzplane a ihned uhasne Teplota vznícení je nejnižší teplota, při které hořlavá látka ve směsi se vzduchem po přiblížení plamene vzplane a hoří (nejméně 5 s) Hořlavina je látka, která prudce hoří se vzdušným kyslíkem, uvolňuje při tom energii, teplo a světlo a současně mění své chem. vlastnosti Nádoby s hořlavinami musí být označeny výstražným symbolem 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Výstražný symbol pro hořlaviny 5

5 Teplota vzplanutí je kritériem pro dělení hořlavých kapalin do 4 tříd nebezpečnosti: Nejnebezpečnější z hlediska požáru jsou hořlaviny I.třídy (nízká teplota vzplanutí) V blízkosti hořlavin se nesmí pracovat s otevřeným ohněm Na pracovišti musí být umístěn vhodný hasicí přístroj 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Výstražný symbol nebezpečnosti pro hořlaviny Třída nebezpečnostiTeplota vzplanutí (ve ⁰C)Příklady kapalin I.do 21aceton, benzín, methanol II.21 - 55petrolej III.55 - 100motorová nafta IV.nad 100topné oleje, anilín 6

6 Oheň, požár Oheň je lidmi řízené, předem plánované a kontrolované hoření, ohraničené určitým prostorem Požár je lidmi nekontrolované hoření v předem nevymezeném prostoru – Nebezpečí zranění a usmrcení osob a zvířat – Škody materiálních hodnot a životního prostředí Hašení plamene – jeho podstatou je zamezení přístupu kyslíku a chlazení hořící látky pod teplotu vznícení 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 78

7 Chování v případě požáru Co dělat v případě požáru? Vyhlásit poplach - volat hoří Zburcovat a vyzvat všechny osoby v blízkost požáru, aby se vzdálily, popř. opustily hořící objekt Pokusit se o uhašení požáru (pokud se jedná o menší požár) Volat hasiče 150 V domě zavřít hlavní přívod plynu a vypnout hlavní jističe elektřiny Opustit hořící objekt a pomoci z něj ostatním (uzavřený objekt bude brzy plný zplodin, které jsou jedovaté – chráníme dýchací cesty, proto ústa překryjeme tkaninou nejlépe navlhčenou) 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Hasební prostředky Jednoduché hasební prostředky: Voda Deka (mokrá nebo nehořlavá) Lopata Písek nebo hlína Sníh Hasicí přístroje Tyto hasební prostředky můžeme použít u menších požárů, které se můžeme pokusit uhasit vlastními silami. Písek můžeme použít tam, kde nelze použít vodu. 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 9 Hasicí deka

9 Vodní a pěnový hasicí přístroj Vodní hasicí přístroj Podstata: voda + uhličitan draselný (chrání proti zamrznutí) Chladící efekt Hašení: pevné látky (dřevo, uhlí, seno) Nelze použít: elektrická zařízení pod proudem, benzín, lehké kovy Pěnový hasicí přístroj Podstata: voda + pěnidlo, vzniká pěna Dusivý efekt (izoluje hořící látku od vzdušného kyslíku) Hašení: pevné látky, hořlavé kapaliny (benzín, nafta) Nelze použít: elektrická zařízení pod proudem (pěna je vodivá), lehké kovy 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

10 Práškový hasicí přístroj Podstata: speciální jemný prášek, hnaný plynem Velmi účinné hasivo – NEVODIVÉ Dusivý efekt Hašení: elektrická zařízení pod napětím, kapaliny, plyny, knihovny Nelze použít: na přístroje citlivé na prach (např. elektronická zařízení), lehké kovy, pevné hořlaviny (dřevo, uhlí) 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 10

11 Sněhový hasicí přístroj Podstata: oxid uhličitý Dusivý efekt Pozor: hasivo má při použití nízkou teplotu (-76⁰C), při manipulaci použít držadlo, riziko vzniku omrzlin + nepoužívat v uzavřeném prostoru nebo při použití větrat (oxid uhličitý je těžší než vzduch a může jej vytlačit z malého prostoru – ten je pak nedýchatelný) Hašení: elektrická zařízení pod proudem, elektronická zařízení, kapaliny, plyny Nelze použít: sypké materiály (silný proud plynu), pevné látky (např. dřevo – neodstraní žhnutí látky) 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Halonový hasicí přístroj Hasivem jsou plyny (halogenderiváty uhlovodíků) Velmi účinné hasivo - vytváří páry, které zabraňují přístupu vzduchu k hořící látce a tu současně ochlazují Pozor: – Dříve používané plyny poškozují ozónovou vrstvu – jejich použití je omezeno, většinou jsou zakázány a nahrazovány jinými hasicími látkami – Nepoužívat v uzavřených prostorech, popř. větrat – jsou zdraví škodlivé Hašení: elektrická zařízení pod proudem, kabely, rozvodny, motorová vozidla, výpočetní technika Nelze použít: žhnoucí látky (uhlí), lehké kovy 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1.Aldado, Fernando S. File:Fire 1873.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 22. 4 2006. [Citace: 12. 12 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fire_1873.JPG. 2.Geisler, Martin. Soubor:Candle-calendar.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 12. 12 2004. [Citace: 12. 12 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Candle-calendar.jpg. 3.Oscar. Soubor:DancingFlames.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 29. 8 2007. [Citace: 12. 12 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DancingFlames.jpg. 4.Fijałkowski, Arthur Jan. Soubor:Bunsen burner flame types.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 18. 8 2005. [Citace: 12. 12 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bunsen_burner_flame_types_.jpg. 5.Pixeltoo. Soubor:F inflammable.png. http://cs.wikipedia.org. [Online] 31. 1 2005. [Citace: 3. 12 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F_inflammable.png. 6.Henning, Torsten. File:DIN 4844-2 Feuer etc verboten D-P002.svg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 8. 8 2006. [Citace: 12. 12 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Feuer_etc_verboten_D- P002.svg. 7.Service, USDA Forest. File:Northwest Crown Fire Experiment.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 17. 2 2004. [Citace: 3. 12 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northwest_Crown_Fire_Experiment.png. 8.Pedneault, Sylvain. Soubor:FirePhotography.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 27. 10 2006. [Citace: 3. 12 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FirePhotography.jpg. 9.Rama. Soubor:Couverture-anti-feu-p1010028.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 21. 9 2005. [Citace: 12. 12 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Couverture-anti-feu-p1010028.jpg. 10.Alighieri, Dante. Soubor:FireExtinguisherABC.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 5. 8 2005. [Citace: 3. 12 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FireExtinguisherABC.jpg. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Oheň, hoření Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 8 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google