Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hašení & zacházení s hasícím přístrojem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hašení & zacházení s hasícím přístrojem"— Transkript prezentace:

1 Hašení & zacházení s hasícím přístrojem

2 Trojúhelník hoření kyslík hořlavá látka teplota

3 Ohňový trojúhelník

4 Co je to vlastně hašení? Je to činnost, která zamezuje hoření a to (podle trojúhelníku hoření) zejména: odstraněním hořlavých látek zamezením přístupu vzduchu k hořícím předmětů ochlazováním hořící látky pod zápalnou teplotu V praxi se využívají zejména dva poslední způsoby

5 Základy hašení Princip hašení je přerušení procesu hoření. Toho lze dosáhnout: ochlazováním, izolací, zřeďováním atmosféry hoření, zpomalováním chemické reakce v pásmu hoření, kombinací uvedených způsobů. Many types of “lines” are used to stop a fire the most common are: Natural *1slide* roads, rivers, lakes plowed fields etc. Hand: *1slide* Machine *2 slides* furrow, dozer line Wet line: *1slide* must cold trail or dbl check to ensure Retardant: *1slide* must use ground forces to ensure out! Det line: *no slide* not in WI, but out west is used fairly often, esp in wilderness areas.

6 Trošku fyzikálních zákonů
Víte že ... ... z jednoho litru vody se nám při změně skupenství vytvoří přibližně 1700 litrů páry ! 1700 litrů páry 1 litr vody

7 Druhy hasebních látek Voda Pěna Inertní plyny (CO2,N2)
Halogenované uhlovodíky Hasicí prášky Pyrocool A,B,AR FE 36 Many types of “lines” are used to stop a fire the most common are: Natural *1slide* roads, rivers, lakes plowed fields etc. Hand: *1slide* Machine *2 slides* furrow, dozer line Wet line: *1slide* must cold trail or dbl check to ensure Retardant: *1slide* must use ground forces to ensure out! Det line: *no slide* not in WI, but out west is used fairly often, esp in wilderness areas.

8 Třídy požárů podle ČSN EN 2
Třída A – požáry pevných látek zejména organického původu, jejíž hoření je obvykle provázeno žhnutím Třída B – požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství Třída C – požáry plynů Třída D – požáry kovů - ZRUŠENÁ Třída F - požáry tuků (jedlých)- NOVĚ od roku 2002 (v USA a Kanadě je to třída K (Kitchen-kuchyně)) Tato klasifikace je zvlášť užitečná při hašení požárů hasícími přístroji. Vzhledem k tomu, že klasifikace je určena podle druhu hořlavé látky, není určena zvláštní třída požáru zahrnující elektrické napětí.

9

10 Hasicí přístroje - druhy
Vodní Pěnový Práškový Sněhový Halonový Many types of “lines” are used to stop a fire the most common are: Natural *1slide* roads, rivers, lakes plowed fields etc. Hand: *1slide* Machine *2 slides* furrow, dozer line Wet line: *1slide* must cold trail or dbl check to ensure Retardant: *1slide* must use ground forces to ensure out! Det line: *no slide* not in WI, but out west is used fairly often, esp in wilderness areas.

11 Ruční Hasicí Přístroj - vodní

12 Ruční Hasicí Přístroj - vodní
Vhodný: pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, uhlí, textilie, guma a výjimečně použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter apod.

13 Ruční Hasicí Přístroj - vodní
Nevhodný: pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.

14 Ruční Hasicí Přístroj - vodní
Nesmí být použit: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku apod. stlačená voda!

15 Ruční Hasicí Přístroj - pěnový

16 Ruční Hasicí Přístroj - pěnový
Vhodný: pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.

17 Ruční Hasicí Přístroj - pěnový
Nevhodný: pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin nízkovroucích t.j. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan a k hašení hořlavých plynů.

18 Ruční Hasicí Přístroj - pěnový
Nesmí být použit: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku apod.

19 Ruční Hasicí Přístroj – práškový

20 Ruční Hasicí Přístroj - práškový
Vhodný: pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem do 110 kV i pro plasty hořící plamenem.

21 Ruční Hasicí Přístroj - práškový
Nevhodný: k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a elektroniky.

22 Ruční Hasicí Přístroj - práškový
Nesmí být použit: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých, vláknitých apod. materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch!

23 Ruční Hasicí Přístroj - CO2

24 Ruční Hasicí Přístroj - CO2
Vhodný: k hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení. Pozor !!! Sníh oxidu uhličitého dosahuje teplotu -76°C a při styku s pokožkou je nebezpečí omrzlin.

25 Ruční Hasicí Přístroj - CO2
Nevhodný: pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu.

26 Ruční Hasicí Přístroj - CO2
Nesmí být použit: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru!

27 Ruční Hasicí Přístroj - halonový
Vhodný: na hašení hořlavých a lehce hořlavých kapalin, hořlavých plynů a zařízení pod elektrickým napětím. Mohou se použít na tuhé hořlavé látky a materiály.

28 Ruční Hasicí Přístroj - halonový
Nevhodný: pro požáry organických prachů (uhelný, textilní, obilný).

29 Ruční Hasicí Přístroj - halonový
Nesmí být použit: k hašení v uzavřených a špatně větraných prostorách!

30

31 Označení Ručních Hasicích Přístrojů
Na každém RHP najdete nálepku, na které je uvedeno pro hašení které hořlavé látky je přístroj vhodný a také tzv. PIKTOGRAM t.j. jednoduchý obrázek s grafickým návodem k použití!

32 Označení Ručních Hasicích Přístrojů
Kromě uvedení pro hašení které hořlavé látky je přístroj vhodný najdete na piktogramu také grafický návod k použití! ! Pozor ! V současné době se již žádný RHP nenaráží!

33 Použití hasicího přístroje
Pozn.: Jestliže při hašení zjistíte, že požár nemůžete bezpečně zvládnout, opusťte ihned místo požáru, spusťte požární poplach a volejte tísňovou linku 150.

34 Použití hasicího přístroje
Pojistku vytáhnout Hasicí přístroje jsou proti samovolnému spuštění vybaveny pojistkou, která je zajištěna z druhé strany plombou

35 Použití hasicího přístroje
Namířit na základnu požáru Základem úspěchu použití hasicích přístrojů je ochlazovat vlastní zdroj požáru pod zápalnou teplotu.

36 Použití hasicího přístroje
Stisknout páku ventilu V žádném případě nenarážet! - dojde k poškození přístroje a jeho nefunkčnosti!

37 Použití hasicího přístroje
Stříkat ze strany na stranu Snažte se co nejlépe využít obsah hasicího přístroje přerušovaným hašením a změnou místa hašení!

38 Kdy použít ruční hasicí přístroj?
Pokud je oheň teprve v počátku! Pokud máte stále zajištěnou únikovou cestu!

39 Umístění hasících přístrojů
Pokud není stanoveno množství, tak být musí nejméně: - na započatých 200 m2 půdorysné plochy objektu s celkovou schopností nejméně 13A nebo 70 B (9 l vody nebo 6 l pěna nebo 6 kg halonu nebo 6 kg prášku nebo 5 kg CO2 Jak a kam umístit přenosné HP: - aby umožnily snadné a rychlé použití - aby byly snadno viditelné a použitelné - umístění do míst, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru - musí být vyloučeno, že bude použit HP s nevhodnou látkou - rukojeť HP nesmí být výše než 1,5 m nad podlahou - pokud je HP postaven, musí být zajištěn proti pádu - v dopravních prostředcích nesmí ohrozit bezpečnost osob Many types of “lines” are used to stop a fire the most common are: Natural *1slide* roads, rivers, lakes plowed fields etc. Hand: *1slide* Machine *2 slides* furrow, dozer line Wet line: *1slide* must cold trail or dbl check to ensure Retardant: *1slide* must use ground forces to ensure out! Det line: *no slide* not in WI, but out west is used fairly often, esp in wilderness areas.


Stáhnout ppt "Hašení & zacházení s hasícím přístrojem"

Podobné prezentace


Reklamy Google