Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hašení & zacházení s hasícím přístrojem Trojúhelník hoření kyslík teplota hořlavá látka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hašení & zacházení s hasícím přístrojem Trojúhelník hoření kyslík teplota hořlavá látka."— Transkript prezentace:

1

2 Hašení & zacházení s hasícím přístrojem

3 Trojúhelník hoření kyslík teplota hořlavá látka

4 Ohňový trojúhelník

5 Co je to vlastně hašení? Je to činnost, která zamezuje hoření a to (podle trojúhelníku hoření) zejména: -odstraněním hořlavých látek -zamezením přístupu vzduchu k hořícím předmětů -ochlazováním hořící látky pod zápalnou teplotu V praxi se využívají zejména dva poslední způsoby

6 Základy hašení Princip hašení je přerušení procesu hoření. Toho lze dosáhnout: 1.ochlazováním, 2.izolací, 3.zřeďováním atmosféry hoření, 4.zpomalováním chemické reakce v pásmu hoření, 5.kombinací uvedených způsobů.

7 Trošku fyzikálních zákonů Víte že...... z jednoho litru vody se nám při změně skupenství vytvoří přibližně 1700 litrů páry ! 1700 litrů páry 1 litr vody

8 Druhy hasebních látek Voda Pěna Inertní plyny (CO 2,N 2 ) Halogenované uhlovodíky Hasicí prášky Pyrocool A,B,AR FE 36

9 Třídy požárů podle ČSN EN 2 •Třída A – požáry pevných látek zejména organického původu, jejíž hoření je obvykle provázeno žhnutím •Třída B – požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství •Třída C – požáry plynů •Třída D – požáry kovů - ZRUŠENÁ •Třída F - požáry tuků (jedlých)- NOVĚ od roku 2002 (v USA a Kanadě je to třída K (Kitchen-kuchyně)) Tato klasifikace je zvlášť užitečná při hašení požárů hasícími přístroji. Vzhledem k tomu, že klasifikace je určena podle druhu hořlavé látky, není určena zvláštní třída požáru zahrnující elektrické napětí.

10

11 Hasicí přístroje - druhy â Vodní â Pěnový â Práškový â Sněhový â Halonový

12 Ruční Hasicí Přístroj - vodní

13 Vhodný: pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, uhlí, textilie, guma a výjimečně použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter apod.

14 Ruční Hasicí Přístroj - vodní Nevhodný: pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.

15 Ruční Hasicí Přístroj - vodní Nesmí být použit: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku apod. stlačená voda!

16 Ruční Hasicí Přístroj - pěnový

17 Vhodný: pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.

18 Ruční Hasicí Přístroj - pěnový Nevhodný: pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin nízkovroucích t.j. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan a k hašení hořlavých plynů.

19 Ruční Hasicí Přístroj - pěnový Nesmí být použit: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku apod.

20 Ruční Hasicí Přístroj – práškový

21 Ruční Hasicí Přístroj - práškový Vhodný: pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem do 110 kV i pro plasty hořící plamenem.

22 Ruční Hasicí Přístroj - práškový Nevhodný: k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a elektroniky.

23 Ruční Hasicí Přístroj - práškový Nesmí být použit: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých, vláknitých apod. materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch!

24 Ruční Hasicí Přístroj - CO 2

25 Vhodný: k hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení. Pozor !!! Sníh oxidu uhličitého dosahuje teplotu -76°C a při styku s pokožkou je nebezpečí omrzlin.

26 Ruční Hasicí Přístroj - CO 2 Nevhodný: pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu.

27 Ruční Hasicí Přístroj - CO 2 Nesmí být použit: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru!

28 Ruční Hasicí Přístroj - halonový Vhodný: na hašení hořlavých a lehce hořlavých kapalin, hořlavých plynů a zařízení pod elektrickým napětím. Mohou se použít na tuhé hořlavé látky a materiály.

29 Ruční Hasicí Přístroj - halonový Nevhodný: pro požáry organických prachů (uhelný, textilní, obilný).

30 Ruční Hasicí Přístroj - halonový Nesmí být použit: k hašení v uzavřených a špatně větraných prostorách!

31

32 Na každém RHP najdete nálepku, na které je uvedeno pro hašení které hořlavé látky je přístroj vhodný a také tzv. PIKTOGRAM t.j. jednoduchý obrázek s grafickým návodem k použití! Označení Ručních Hasicích Přístrojů

33 Kromě uvedení pro hašení které hořlavé látky je přístroj vhodný najdete na piktogramu také grafický návod k použití! ! Pozor ! V současné době se již žádný RHP nenaráží! Označení Ručních Hasicích Přístrojů

34 Použití hasicího přístroje Pozn.: Jestliže při hašení zjistíte, že požár nemůžete bezpečně zvládnout, opusťte ihned místo požáru, spusťte požární poplach a volejte tísňovou linku 150.

35 Použití hasicího přístroje P ojistku vytáhnout Hasicí přístroje jsou proti samovolnému spuštění vybaveny pojistkou, která je zajištěna z druhé strany plombou

36 Použití hasicího přístroje N amířit na základnu požáru Základem úspěchu použití hasicích přístrojů je ochlazovat vlastní zdroj požáru pod zápalnou teplotu.

37 Použití hasicího přístroje S tisknout páku ventilu V žádném případě nenarážet! - dojde k poškození přístroje a jeho nefunkčnosti!

38 Použití hasicího přístroje S tříkat ze strany na stranu Snažte se co nejlépe využít obsah hasicího přístroje přerušovaným hašením a změnou místa hašení!

39 Kdy použít ruční hasicí přístroj? •Pokud je oheň teprve v počátku! •Pokud máte stále zajištěnou únikovou cestu!

40 Umístění hasících přístrojů Pokud není stanoveno množství, tak být musí nejméně: - na započatých 200 m 2 půdorysné plochy objektu s celkovou schopností nejméně 13A nebo 70 B (9 l vody nebo 6 l pěna nebo 6 kg halonu nebo 6 kg prášku nebo 5 kg CO 2 Jak a kam umístit přenosné HP: - aby umožnily snadné a rychlé použití - aby byly snadno viditelné a použitelné - umístění do míst, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru - musí být vyloučeno, že bude použit HP s nevhodnou látkou - rukojeť HP nesmí být výše než 1,5 m nad podlahou - pokud je HP postaven, musí být zajištěn proti pádu - v dopravních prostředcích nesmí ohrozit bezpečnost osob


Stáhnout ppt "Hašení & zacházení s hasícím přístrojem Trojúhelník hoření kyslík teplota hořlavá látka."

Podobné prezentace


Reklamy Google