Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spalování paliv - mění se chemicky vázaná energie v palivu na energii tepelnou - pracovními látkami spalovacího procesu jsou: - palivo - vzduch (okysličovadlo)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spalování paliv - mění se chemicky vázaná energie v palivu na energii tepelnou - pracovními látkami spalovacího procesu jsou: - palivo - vzduch (okysličovadlo)"— Transkript prezentace:

1 Spalování paliv - mění se chemicky vázaná energie v palivu na energii tepelnou - pracovními látkami spalovacího procesu jsou: - palivo - vzduch (okysličovadlo) - spaliny (zplodiny spalovacího pochodu - tuhé, kapalné)

2 10.10.2006Spalování paliv - výpočet se provádí pomocí stechiometrických rovnic nebo přibližně z výhřevnosti paliva pomocí daných vzorců - vzduch potřebný pro spalování, množství spalin a jejich složení se určuje stechiometrickým výpočtem - může dojít ke dvěma typům spalování - dokonalé - všechny hořlavé složky paliva oxidují (CO 2, SO 2, H 2 O) - nedokonalé - v plynných spalinách zůstávají nespálené složky (CO, H 2, uhlovodíky C m H n )

3 10.10.2006Spalování paliv Složení paliva: - hořlavina (h) - závisí na typu paliva (různý obsah C, H 2, S, N 2, uhlovodíků) - voda (W) - popel (A) - můžeme tedy pro 1 kg paliva psát: h + W + A = 1[kg/kg] Pro dokonalé spalování platí následující rovnice: C+ O 2 →CO 2 +q C 1 kmol1 kmol1kmol405,942[kJ/kmol] 12 kg22,4 m 3 22,26 m 3 1kg1,865 m 3 22,27 m 3 33 310[kJ/kg]

4 10.10.2006Spalování paliv Pro dokonalé spalování platí následující rovnice: 2H 2 + O 2 →2H 2 O+q H 2 kmol1 kmol2 kmol 4 kg22,4 m 3 44,81 m 3 1kg5,553 m 3 11,11 m 3 120 580 [kJ/kg] S+ O 2 →SO 2 +q S 1 kmol1 kmol1kmol 32 kg22,4 m 3 21,89 m 3 1kg0,699 m 3 0,683 m 3 10 470[kJ/kg]

5 10.10.2006Spalování paliv Látka Molární hmotnost [kg/kmol] Objem [m 3 /kmol] uhlíkC12,01- vodíkH2H2 2,0222,43 síraS32,06- kyslíkO2O2 32,0022,39 dusíkN2N2 28,1622,40 argonAr39,9422,39 vzduchvz28,9622,40 oxid uhličitýCO 2 44,0122,26 oxid siřičitýSO 2 64,0621,89 vodní páraH2OH2O18,0222,40 Molární hodnoty hořlaviny a zplodin po spalování

6 10.10.2006Spalování paliv Výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování: a) použitím výše uvedených rovnic ( podle prvkového rozboru paliva ) b) pomocí empirických vzorců ( podle výhřevnosti paliva ) ad a) minimální spotřeba vzduchu pro spálení 1 kg paliva, které obsahuje C, H 2, S, O 2 : [m 3 /kg] - ze složení vzduchu, který obsahuje 21% O 2 určíme minimální spotřebu suchého vzduchu: [m 3 /kg]

7 10.10.2006Spalování paliv - ke spalování se však používá normální atmosférický vzduch, který obsahuje určité množství vodní páry - množství této páry je závislé na teplotě vzduchu a na relativní vlhkosti vzduchu  - relativní vlhkost, p s - tlak vodní páry na mezi sytosti, p c - celkový tlak vzduch (atmosférický) [m 3 /kg] - faktor vyjadřující zvětšení objemu suchého vzduchu - množství vlhkého vzduchu potřebného pro spalování:

8 10.10.2006Spalování paliv - ve spalovacích zařízeních probíhá spalování s přebytkem vzduchu, aby se zkrátila doba hoření, tedy platí: - závisí na typu spalovacího zařízení [m 3 /kg] Výpočet objemu spalin vzniklých při dokonalém spalování [m 3 /kg]

9 10.10.2006Spalování paliv - objem V snSO 2 je dán množstvím plynu vzniklým při spalování: [m 3 /kg] - objem V snCO 2 je dán množstvím plynu vzniklým při spalování a množstvím plynu obsaženého v suchém vzduchu V vzs : [m 3 /kg] - objem V snN 2 je dán množstvím plynu vzniklým při spalování a množstvím plynu obsaženého v suchém vzduchu V vzs :

10 10.10.2006Spalování paliv - objem V snH 2 O je dán množstvím vodní páry vzniklé při spalování, vody obsažené v palivu a vodní páry ve spalovacím vzduchu: [m 3 /kg] - objem V snAr je dán množstvím plynu obsaženého v suchém vzduchu V vzs : [m 3 /kg] - celkový objem spalin při započítání přebytku vzduchu: [m 3 /kg] - tento výpočet je při 0 o C a 0,1 MPa, tj. je nutno přepočítat na skutečné parametry: [m 3 /kg]


Stáhnout ppt "Spalování paliv - mění se chemicky vázaná energie v palivu na energii tepelnou - pracovními látkami spalovacího procesu jsou: - palivo - vzduch (okysličovadlo)"

Podobné prezentace


Reklamy Google