Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová Základní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová Základní."— Transkript prezentace:

1 Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_9

2 Paliva – zdroj tepla Obr.1: Oheň – reakce paliv se vzdušným kyslíkem Obr. 2: Rozdělávání ohně třením

3 Paliva Látky obsahující značné množství chemické energie Energii v nich uloženou získáváme spalováním → uvolňuje se především: tepelná energie – přímé využití v teplárnách, k vytápění bytů, ohřevu vody atd. - popř. její převedení na mechanickou energii (spalovací motory, parní turbíny)

4 Paliva Rozlišení paliv: 1) podle původu: Přírodní – hnědé uhlí, zemní plyn, ropa Vyrobená – propan-butan 2) podle období vzniku: Pravěká (fosilní) – uhlí, ropa Současná (recentní) – dřevo

5 Skupenství paliv Pevná Kapalná Plynná - nejvýhodnější - nezanechávají pevné odpady - méně poškozují životní prostředí - dobře se dopravují (plynovody) - snadno se zapalují - plynule hoří

6 Obr. 3: Černé uhlí Obr. 4: Ropná plošina Obr. 5: Přírodní vývěr zemního plynu – „živý oheň“

7 Zušlechtěná paliva Jsou přírodní paliva zpracovaná na jiné druhy paliv Ropa → benzín, nafta, propan - butan Uhlí→ koks, svítiplyn

8 Úkoly: 1.Raketa pro kosmické výzkumy je poháněna motory, ve kterých spolu reagují dva prvky a vzniká vodní pára: Které prvky v kapalném stavu jsou čerpány do nádrží raket? Který prvek je palivem? Děj při hoření paliva vyjádřete chemickou rovnicí: …………………………………………………………… 2. Vyberte dva největší problémy při využívání uhlí jako paliva: Uhlí je vzácné Obtížně se spaluje Bývá znečištěno sloučeninami síry Uvolňuje plyn, který může způsobovat skleníkový efekt Spalování uhlí ztenčuje ozonovou vrstvu

9 3. Zůstane více popela po spálení černého, nebo hnědého uhlí? Zdůvodněte. 4. Uveďte místa těžby černého a hnědého uhlí v České republice. 5. Při spalování hnědého uhlí se uvolňuje do ovzduší oxid siřičitý. Tento plyn může v ovzduší způsobit: Teplotní inverzi ANO NE Skleníkový efekt ANO NE Kyselé deště ANO NE Narušování ozonové vrstvy Země ANO NE Zvýšený výskyt olova v ovzduší ANO NE Zvýšenou prašnost ANO NE

10 Metodické doporučení Prezentace objasňuje původ, význam a využití různých druhů paliv. Obsahuje úkol zaměřený na práci s literaturou, internetem.

11 BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie. 2.díl. 3.vyd. Praha: Fortuna, 2004. 96 s. ISBN 80-7168-720-0, s. 21 – 23 Obr. 1 – FIR0002. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: Obr. 2 – PLENZ. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obr.3 – DE:BENUTZER:STAHLKOCHER. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obr. 4 – TEER, Chad. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: Obr.5 - SPORER, Petr. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:


Stáhnout ppt "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová Základní."

Podobné prezentace


Reklamy Google