Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/"— Transkript prezentace:

1 Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673
Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 Větřní Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_9 Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová

2 Paliva – zdroj tepla Obr. 2: Rozdělávání ohně třením
Obr.1: Oheň – reakce paliv se vzdušným kyslíkem

3 Paliva Látky obsahující značné množství chemické energie
Energii v nich uloženou získáváme spalováním → uvolňuje se především: tepelná energie – přímé využití v teplárnách, k vytápění bytů, ohřevu vody atd. - popř. její převedení na mechanickou energii (spalovací motory, parní turbíny)

4 Paliva Rozlišení paliv: 1) podle původu:
Přírodní – hnědé uhlí, zemní plyn, ropa Vyrobená – propan-butan 2) podle období vzniku: Pravěká (fosilní) – uhlí, ropa Současná (recentní) – dřevo

5 Skupenství paliv Pevná Kapalná Plynná - nejvýhodnější
- nezanechávají pevné odpady - méně poškozují životní prostředí - dobře se dopravují (plynovody) - snadno se zapalují - plynule hoří

6 Obr. 3: Černé uhlí Obr. 4: Ropná plošina
Obr. 5: Přírodní vývěr zemního plynu – „živý oheň“

7 Zušlechtěná paliva Jsou přírodní paliva zpracovaná na jiné druhy paliv
Ropa → benzín, nafta, propan - butan Uhlí→ koks, svítiplyn

8 Úkoly: 1.Raketa pro kosmické výzkumy je poháněna motory, ve kterých spolu reagují dva prvky a vzniká vodní pára: • Které prvky v kapalném stavu jsou čerpány do nádrží raket? • Který prvek je palivem? • Děj při hoření paliva vyjádřete chemickou rovnicí: …………………………………………………………… 2. Vyberte dva největší problémy při využívání uhlí jako paliva: • Uhlí je vzácné • Obtížně se spaluje • Bývá znečištěno sloučeninami síry • Uvolňuje plyn, který může způsobovat skleníkový efekt • Spalování uhlí ztenčuje ozonovou vrstvu

9 4. Uveďte místa těžby černého a hnědého uhlí v České republice.
3. Zůstane více popela po spálení černého, nebo hnědého uhlí? Zdůvodněte. 4. Uveďte místa těžby černého a hnědého uhlí v České republice. 5. Při spalování hnědého uhlí se uvolňuje do ovzduší oxid siřičitý. Tento plyn může v ovzduší způsobit: • Teplotní inverzi ANO NE • Skleníkový efekt ANO NE • Kyselé deště ANO NE • Narušování ozonové vrstvy Země ANO NE • Zvýšený výskyt olova v ovzduší ANO NE • Zvýšenou prašnost ANO NE

10 Metodické doporučení Prezentace objasňuje původ, význam a využití různých druhů paliv. Obsahuje úkol zaměřený na práci s literaturou, internetem.

11 < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Fire02.jpg>
BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie. 2.díl. 3.vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN , s. 21 – 23 Obr. 1 – FIR0002. [cit ]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: < Obr. 2 – PLENZ. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: < Obr.3 – DE:BENUTZER:STAHLKOCHER. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: < > Obr. 4 – TEER, Chad. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < > Obr.5 - SPORER, Petr. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: < > 11


Stáhnout ppt "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google