Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aromatické uhlovodíky (Areny). cyklické sloučeniny cyklické sloučeniny obsahují konjugovaný systém dvojných vazeb obsahují konjugovaný systém dvojných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aromatické uhlovodíky (Areny). cyklické sloučeniny cyklické sloučeniny obsahují konjugovaný systém dvojných vazeb obsahují konjugovaný systém dvojných."— Transkript prezentace:

1 Aromatické uhlovodíky (Areny)

2 cyklické sloučeniny cyklické sloučeniny obsahují konjugovaný systém dvojných vazeb obsahují konjugovaný systém dvojných vazeb delokalizovaný systém – elektrony rozprostřeny po celém kruhu, vytvářejí prstence nad a pod kruhem, nejedná se o jednoduché ani dvojné vazby (délka vazby 0,140 nm), jsou 1,5 - délka jednoduché vazby 0,154 nm, dvojné 0,134 nm delokalizovaný systém – elektrony rozprostřeny po celém kruhu, vytvářejí prstence nad a pod kruhem, nejedná se o jednoduché ani dvojné vazby (délka vazby 0,140 nm), jsou 1,5 - délka jednoduché vazby 0,154 nm, dvojné 0,134 nm jedná se o aromatické jádro jedná se o aromatické jádro

3 zisk z ropy nebo uhlí zisk z ropy nebo uhlí první připravená a nejjednodušší aromatická látka: benzen první připravená a nejjednodušší aromatická látka: benzen

4 benzen C 6 H 6 C 6 H 6 Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zápach podobný ředidlům Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zápach podobný ředidlům Vysoce hořlavá, toxická a karcinogenní látka (vstřebávání dýchacími cestami i kůží) Vysoce hořlavá, toxická a karcinogenní látka (vstřebávání dýchacími cestami i kůží) Použití: výroba léčiv, výbušnin, plastů, rozpouštědlo Použití: výroba léčiv, výbušnin, plastů, rozpouštědlo

5 Toluen Toluen vysoce hořlavý, zdraví škodlivý vysoce hořlavý, zdraví škodlivý inhalační droga inhalační droga Naftalen (C 10 H 8 ) Naftalen (C 10 H 8 ) Pevná bílá látka, zdraví škodlivá Pevná bílá látka, zdraví škodlivá Výroba z černého uhlí Výroba z černého uhlí Dezinfekční látka, výroba barviv Dezinfekční látka, výroba barviv Anthracen Anthracen Fenanthren Fenanthren

6 Zdroje uhlovodíků Fosilní paliva Fosilní paliva  ropa o Žlutá až černá kapalina, směs uhlovodíků o Zbytky těl drobných organismů o Těžba vrty o Zpracování frakční destilací ( benzín, petrolej, motorová nafta, mazut, asfalt, uhlovodíkové plyny – propan, butan)  zemní plyn o 90% methan, dále ethan, propan, butan, oxid uhličitý, dusík a jiné o Palivo, surovina pro výrobu org. látek  uhlí o Směs vázaného C, H, O, N, S o Různé druhy o Karbonizace uhlí - vzniká koks (palivo při výrobě železa a vápna), koksárenský plyn (svítiplyn), dehet (získává se z něj benzen a naftalen)

7 Uhlovodíky v automobilismu Benzin, nafta – směsi kapalných uhlovodíků Benzin, nafta – směsi kapalných uhlovodíků Výroba z ropy frakční destilací Výroba z ropy frakční destilací Petrochemie Petrochemie Krakování – zisk pohonných látek z dalších frakcí ropy – obsahuje uhlovodíky s delším řetězcem (petrolej), které se krakováním štěpí na uhlovodíky s kratším řetězcem (benzin) Krakování – zisk pohonných látek z dalších frakcí ropy – obsahuje uhlovodíky s delším řetězcem (petrolej), které se krakováním štěpí na uhlovodíky s kratším řetězcem (benzin)

8  benzin Směs kapalných uhlovodíků (C 5 -C 11 ), složení proměnlivé – alkany (60-65), cykloalkany, areny Směs kapalných uhlovodíků (C 5 -C 11 ), složení proměnlivé – alkany (60-65), cykloalkany, areny Kvalita se hodnotí oktanovým číslem – u čistého benzinu nízké – přídavek antidetonačních přísad, které ho zvyšují (olovo) Kvalita se hodnotí oktanovým číslem – u čistého benzinu nízké – přídavek antidetonačních přísad, které ho zvyšují (olovo) Vysoce hořlavý, zdraví škodlivý Vysoce hořlavý, zdraví škodlivý  motorová nafta Směs kapalných uhlovodíků (C 12 – C 22 ) Směs kapalných uhlovodíků (C 12 – C 22 ) Zdraví škodlivá Zdraví škodlivá

9 Pohonné látky a životní prostředí Fosilní paliva Fosilní paliva Při spalování vznikají plynné exhalace nebezpečné pro životní prostředí Při spalování vznikají plynné exhalace nebezpečné pro životní prostředí Spalování benzinu: oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid dusičitý Spalování benzinu: oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid dusičitý Oxidy dusíku tvoří v ovzduší přízemní ozon Oxidy dusíku tvoří v ovzduší přízemní ozon Spalování nafty: oxid siřičitý, oxid sírový Spalování nafty: oxid siřičitý, oxid sírový Kyselé deště - NO2, SO2, SO3 Kyselé deště - NO2, SO2, SO3 Katalyzátory Katalyzátory Alternativní paliva Alternativní paliva

10 <>


Stáhnout ppt "Aromatické uhlovodíky (Areny). cyklické sloučeniny cyklické sloučeniny obsahují konjugovaný systém dvojných vazeb obsahují konjugovaný systém dvojných."

Podobné prezentace


Reklamy Google