Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace v chemii52/CH27/26. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Uhlovodíky Autor: Mgr. Eva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace v chemii52/CH27/26. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Uhlovodíky Autor: Mgr. Eva."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace v chemii52/CH27/26. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Uhlovodíky Autor: Mgr. Eva Vrtišková Předmět: Chemie Třída: VIII. Tematický okruh: Uhlovodíky Téma: Zdroje uhlovodíků Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v.ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad seznamuje žáky se zdroji uhlovodíků, frakční destilací ropy a využitím jednotlivých podílů. Použité zdroje: - Chemie učebnice pro osmý ročník ZŠ a víceletá gymnázia. FRAUS 2006, Plzeň. - Poznámky k učebnicím chemie.

2 Ropa, uhlí, zemní plyn

3  Kapalná přírodní surovina s charakteristickým zápachem  Světle žlutá až černá barva  Menší hustota než voda  Směs kapalných a pevných uhlovodíků (alkanů, cyklických uhlovodíků, arenů aj.)  Obsahuje i sloučeniny dusíku, kyslíku a síry  Vznikla z drobných vodních organismů za nepřístupu vzduchu a pod tlakem nadložních vrstev hornin

4

5  Frakční destilací, při které se na základě rozdílné teploty varu oddělují v destilační koloně jednotlivé frakce  Z frakcí se získávají :  Plynné uhlovodíky (palivo, propan-butan)  Benzín (palivo, rozpouštědlo)  Petrolej (palivo, rozpouštědlo, svícení, zpracování na benzín)  Plynový olej (nafta-palivo pro Dieselovy motory, topná nafta)

6  Jako zbytek po atmosférické destilaci zůstává mazut  Používá se k topení nebo se destiluje za sníženého tlaku  Získají se oleje (mazací)  Parafín(svíčky, kosmetika)  Asfalt(vozovky, izolace, asfaltové lepenky)

7

8  Plynná přírodní surovina  Často společně s ropou  Obsahuje asi 90%metanu,etan, propan, butan, oxid uhličitý, dusík, helium,…  Kvalitní palivo a surovina pro výrobu např. formaldehydu, methanolu, acetylenu, halogenderivátů, vodíku, sazí,...

9  Stlačený zemní plyn- ekologické palivo CNG

10  Usazená hořlavá hornina organického původu  Směs látek obsahujících zejména uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra  Podle podmínek a doby prouhelňování se rozlišují různé druhy uhlí  Kvalita uhlí závisí na obsahu uhlíku  Mladší (hnědé) uhlí obsahuje 60-75 % uhlíku  Starší (černé) uhlí obsahuje 75-92 % uhlíku

11  Vznik černého uhlí  Naleziště v ČR

12 Nejstarší černé uhlí = antracit  V koksárnách za nepřístupu vzduchu za teploty nad 1000 °C – karbonizace  Vzniká koksárenský plyn (topení)  Dehet (benzen, naftalen, fenol)  Amoniaková voda (hnojivo)  Hlavně KOKS (výroba železa)

13  Vzniklo v třetihorách  Mladší, menší výhřevnost

14  Využívá se zejména jako palivo v energetice  Spalováním hnědého uhlí vzniká oxid siřičitý- kyselé deště  Využití fosilních paliv:

15  Získává se z ropy – nestačí krýt spotřebu  Krakování – uhlovodíky s delším řetězcem C16 (a více) se účinkem teploty štěpí na uhlovodíky s řetězcem kratším, které jsou složkou benzínu okten

16  Směs kapalných uhlovodíků C5 – C11  Složení podle naleziště  alkany 60-65%  Cykloalkany 20-25%  areny 10-15%  Vysoce hořlavá a zdraví škodlivá látka  Požití nebo vdechování – euforie, vidiny, poškozuje játra a ledviny

17  Oktanové číslo určuje kvalitu benzínu  Čím vyšší, tím je benzín kvalitnější  Čistý benzín má nízké oktanové číslo – přidávají se antidetonační přísady, které jej zvyšují

18  Ve druhých písmenech značek prvků naleznete název jedné důležité suroviny. Použijte periodickou soustavu prvků.  A) prvek 4. periody PSP, patří mezi halogeny………………….  B) prvek 7.periody PSP, byl nazván podle vynálezce dynamitu…………………  C)prvek s počtem protonů 93……………..  D)alkalický kov, jehož sloučeniny zbarvují plamen žlutě…………………………………

19  Ve druhých písmenech značek prvků naleznete název jedné důležité suroviny. Použijte periodickou soustavu prvků.  A) prvek 4. periody PSP, patří mezi halogeny…Br…(brom)…………….  B) prvek 7.periody PSP, byl nazván podle vynálezce dynamitu…No…(nobelium)……………  C)prvek s počtem protonů 93…Np…(neptunium)………..  D)alkalický kov, jehož sloučeniny zbarvují plamen žlutě………Na…(sodík)………………………  Řešení : ROPA

20  Zdůvodni Nafta obsahuje uhlovodíky Nafta je palivo pro motory Nafta je tekutý nerost Nafta je hořlavá kapalina

21 Uvedené uhlovodíky roztřiď do pěti skupin a skupiny pojmenuj. Naftalen, toluen, okten, butyn, butan, hexadekan, styren, propylen, trimetylpentan, cyklohexan, acetylen, cyklobutan

22 http://www.zazijchemii.cz/files/obrazki/strona_opa_cz.jpg http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js10/antropog/web/img/obr84.j pg http://www.autobusovenoviny.cz/image/296/stlaceny-zemni-plyn-pro- mestskou-hromadnou-dopravu.jpg http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js10/antropog/web/img/obr85.j pg http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB- CHEMIE9/9obrazky/kolac.jpg http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik9/foto/frakcni%20destilac e.jpg http://www.zemniplyn.cz/img/f/131/16.jpg http://files.tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz/200000039- 9cf379dee7/mladsi_prvohory01.jpg http://files.knihomilka.webnode.cz/200000124-3321c341bb/che08.jpg http://www.mbnoviny.cz/?_event_=handlerMediaView&id=3129&file=3129.jpg&l=460


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace v chemii52/CH27/26. 3. 2013, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Uhlovodíky Autor: Mgr. Eva."

Podobné prezentace


Reklamy Google