Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická bezpečnost regionu Workshop v rámci projektu Energetický Inovační Portál CZ-PL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická bezpečnost regionu Workshop v rámci projektu Energetický Inovační Portál CZ-PL."— Transkript prezentace:

1 Energetická bezpečnost regionu Workshop v rámci projektu Energetický Inovační Portál CZ-PL

2 Bezpečnost energetiky PROGRAM ROZVOJE Libereckého kraje 2014 – 2020

3 5 hlavních směrů rozvoje do 2020 STRATEGICKÉ CÍLE A Dynamická a konkurenceschopná ekonomika B Kvalitní a zdravé lidské zdroje C Komplexní a kvalitní infrastruktura D Zdravé životní prostředí bez zátěží E Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti

4 Cíle opatření CÍLE OPATŘENÍ C3.1 Vybudovat kvalitní, spolehlivý a efektivní systém zásobování energií na celém území Libereckého kraje s ohledem na očekávané potřeby území C3.2 Zvýšit využívání energeticky a ekologicky šetrných technologií a využívání obnovitelných zdrojů energie C3.3 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury, zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou a zvýšit úroveň čištění odpadních vod na území Libereckého kraje C3.4 Budovat a zkvalitňovat preventivní protipovodňová opatření

5 C.3. 1 Vybudovat kvalitní, spolehlivý a efektivní systém zásobování energií na celém území Libereckého kraje s ohledem na očekávané potřeby území C3.1.a Podpora realizace rozsáhlého programu úspor energie v oblastech výrobních, distribučních a spotřebních systémů C3.1.b Objektivní prověřování udržitelnosti systémů centrálního zásobování teplem včetně případné jejich částečné decentralizace C3.1.c Podpora rozšiřování plynofikace v území a rekonstrukce stávajících sítí C3.1.d Podpora realizace nových vedení VVN, VN a transformoven VVN/VN pro zajištění výkonu a spolehlivosti systému zásobování elektrickou energií dle očekávaných potřeb v Libereckém kraji C3.1.e Podpora posilování kapacit stávající přenosové a distribuční sítě elektřiny a distribuční sítě plynu C3.1.f Podpora rozvoje plnících stanic pro vozidla na alternativní pohon C3.1.g Podpora rozvoje kolektorové sítě v Liberci C3.1.h Podpora rozvoje inteligentních sítí C3.1.i Podpora rozvoje ostrovních systémů dodávky a spotřeby energií

6 C3.2 Zvýšit využívání energeticky a ekologicky šetrných technologií a využívání obnovitelných C3.2.a Podpora výzkumných a koncepčních činností v oblasti energeticky a ekologicky šetrných technologií a využívání obnovitelných zdrojů energie C3.2.b Podpora realizace úsporných surovinových a energetických opatření u nemovitostí i technologií C3.2.c Podpora ekonomicky efektivní aplikace kombinované výroby elektrické energie a tepla ve stávajících i nových zdrojích energie C3.2.d Odpovědné zavádění a realizace zařízení zpracovávající a využívající obnovitelné zdroje energie zejména na místní úrovni a s ohledem na ochranu přírody a krajiny C3.2.e Podpora využití výroby energií ze spalovny odpadů Liberec C3.1.h Podpora energetické soběstačnosti objektů

7 Spalovna domovních odpadů v Liberci

8 MVE na Tanvaldsku, technická památka

9 Moderní turbíny v Železném Brodě


Stáhnout ppt "Energetická bezpečnost regionu Workshop v rámci projektu Energetický Inovační Portál CZ-PL."

Podobné prezentace


Reklamy Google