Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eko-energie – III.výzva Operační program Podnikání a inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eko-energie – III.výzva Operační program Podnikání a inovace."— Transkript prezentace:

1 Eko-energie – III.výzva Operační program Podnikání a inovace

2 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI)  15 programů  celkem na OPPI 3 578 014 760 € Cílem výzvy Eko-energie je stimulace aktivit podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. Eko-energie – III.výzva Program 2007 - 2013 EKO-ENERGIE – 8 mld. Kč (cca 9%)

3 Eko-energie – III. výzva Cíle programu  snížit energetickou náročnost  využít potenciál energetických úspor a druhotných zdrojů  omezit závislost na dovozu energ. komodit  snížit spotřebu fosilních paliv  zvýšit využití OZE

4 Eko-energie III. VÝZVA  příjem registračních žádostí 1.3. 2010 do 30.6. 2010  příjem plných žádostí 1.5. 2010 do 30.9. 2010  podání ŽOPL nejpozději do 30.6. 2013

5 Eko-energie – III. výzva Podporované aktivity 1.Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory)  Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu.  Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.  Zlepšování tepelně technických vlastností budov.  Využití odpadní energie v průmyslových procesech.  Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla.  Snižování energetické náročnosti výrobních a tech. procesů.

6 Eko-energie – III. výzva Podporované aktivity 2. Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů:  výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů (skládkový plyn)

7 Eko-energie – III.výzva Jaký problém mohu vyřešit?  chci vyrábět energii a teplo z OZE  chci ušetřit výdaje za energie  potřebuji zateplit objekt  potřebuji rekonstruovat tepelné hospodářství

8 Eko-energie – III.výzva Typy opatření - OZE  Výstavba nebo modernizace, rekonstrukce:  MVE  Bioplynové stanice  Elektrárny na biomasu  Tepelného čerpadla  Solárních kolektorů (nikoliv fotovoltaika)

9 Eko-energie – III.výzva Konkrétní příklady na úsporu ENERGIE s podílem OZE

10  zateplení stěn a střechy  výměna oken, dveří a vrat  neefektivní kotel na hnědé uhlí bude nahrazen účinným tepelným čerpadlem  modernizace systémů měření a regulace

11  zateplení, výměna oken a dveří  náhrada kotle na uhlí kotlem na biomasu

12  zateplení, výměna oken a dveří  solární kolektory na ohřev vody

13 Eko-energie – III.výzva Příjemci dotace  Malé a střední podniky (s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech - zemědělství, hutnictví, rybolov, apod.)  Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) aktuálně pro III. výzvu pouze pro první aktivitu (úspory energie)

14 Eko-energie – III.výzva Příjemci podpory  Podnikat na území ČR  Musí být poplatník daně z příjmu  Nesmí být příspěvkovou organizací či společností 100% vlastněnou veřejným sektorem  Nejpozději od roku zahájení projektu musí vést účetnictví  Začínající podnikatel (matka)

15 Eko-energie – III.výzva Nepodporované sektory  Zemědělství, rybolov a akvakultura  Uhelný průmysl (výroba koksu)  Výroba syntetických vláken  Stavba a oprava lodí  Ocelářský průmysl

16 Eko-energie – III.výzva Podmínky přijatelnosti projektu  Vlastnická práva k nemovitostem  Pořizovaný majetek musí být ve vlastnictví po dobu 3 let (5 let)  Příjemce podpory je povinen po dobu 3 let umožnit přístup zaměstnancům  Velké podniky dokládají motivační účinek poskytovatele k provádění kontroly  Archivace dokumentů

17 Eko-energie – III.výzva Způsobilé výdaje  Projektová dokumentace, inženýrská činnost  Rekonstrukce, modernizace staveb  Úpravy pozemků  Novostavby (u OZE!)  Náklady na (u OZE!)  nákup pozemků (max. 10 % z celkových ZV)  nákup staveb (max. 10 % z celkových ZV)  Stroje a zařízení včetně řídícího software  Publicita projektu

18 Eko-energie – III.výzva Nezpůsobilé výdaje  Energetický audit, studie proveditelnosti  Nákup použitých strojů  DPH (pokud je plátcem DPH)  Náklady uhrazené před datem přijatelnosti projektu  Splátky půjček a úvěrů  Sankce a penále  Leasing

19 Eko-energie – III. výzva Výše podpory podle priorit min. 0,5 mil. – max. 250 mil. 1. Úspory energiepodle regionální mapy 2. OZE - Malé vodní elektrárny 40% 3. Teplo z OZE 40% 4. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE a využití skládkového plynu 30% 5. Tepelná čerpadla 30% 6. Výroba elektrické energie z biomasy a skládkového plynu bez využití odpadního tepla 30%

20 nevztahuje se na hl. město PRAHA Eko-energie – III. Výzva Dotace dle regionální mapy: 40/50/60 M o r a v s k o s l e z k o

21 STATISTIKA 1,7 mld 4,5 mld 3 mld

22 Ing. Petr Růžička CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Tel.: 296 342 910 E-mail: petr.ruzicka@czechinvest.org DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Eko-energie – III.výzva Operační program Podnikání a inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google