Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty"— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Implementace programu EKO-ENERGIE OPPI 2007–2013 Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezkého kraje, Operační program Podnikání a inovace

2 EKO-ENERGIE – 8 mld. Kč (cca 8 až 9%)
Program EKO-ENERGIE OPPI – 15 programů (Rozvoj, Inovace atd.) celkem € 85% financováno z ERDF, 15% ze státního rozpočtu EKO-ENERGIE – 8 mld. Kč (cca 8 až 9%) kolový způsob podávání žádostí 2 podprogramy zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (dotace) obnovitelné a druhotné zdroje energie (dotace, přechod na úvěry) Výše dotace je omezena minimální výší 0,5 mil. Kč a maximální výší 100 mil. Kč

3 Žádost o poskytnutí podpory a její podání ve 2 krocích:
Program EKO-ENERGIE Žádost o poskytnutí podpory a její podání ve 2 krocích: 1. krok – Registrační žádost – základní informace o žadateli a projektu, finanční výkazy za poslední 2 uzavřená zdaňovací období 2. krok – Plná žádost – do 2 měsíců od potvrzení registrace přílohy – energetický audit, podnikatelský záměr, finanční realizovatelnost projektu (FRP) -- žádosti se podávají přes eAccount -- pro podání je nutný elektronický podpis

4 1. Výzva Program EKO-ENERGIE
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty 1. Výzva Program EKO-ENERGIE 1. výzva – vyhlášení konec dubna 2007 Příjem Registračních žádostí – 6 - 7/2007 Příjem Plných žádostí – 11/2007 – 2/2008 Vyhodnocování - 3/ /2008 Vystavení prvního Rozhodnutí o poskytnutí dotace – srpen 2008 Snižování regionálních disparit aneb vyvážený rozvoj regionů znamená, že v tomto programu budou příjemci moci realizovat projekty jen ve vybraných regionech - regionech se soustředěnou podporou státu na roky 4

5 1. Výzva Program EKO-ENERGIE
Alokace na Výzvu: mil. Kč Počet žádostí OZE ÚE Registrovaných Plných Vybraných Rozděleno (mil. Kč) Bylo podáno 213 Registračních a dále 80 Plných žádostí na fotovoltaické elektrárny, které musely být evidovány a hodnoceny

6 1. Výzva Program EKO-ENERGIE
OZE struktura

7 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Program EKO-ENERGIE 1. Výzva – pouze malé a střední podniky (Definice MSP - EU) 2. Výzva – pro Úspory energie i velké podniky (s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech zemědělství, hutnictví, alter. paliva v dopravě): - oprávněné k podnikání na území ČR - registrované jako poplatník daně z příjmů na FÚ v ČR - bez nedoplatků vůči zaměstnancům a institucím 7

8 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Program EKO-ENERGIE Hlavní povinnosti příjemců dotace -- vést účetnictví (dříve „podvojné“) -- jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován -- mít ve svém vlastnictví majetek opatřený s dotací po dobu 3 až 5-ti let ode dne ukončení projektu -- a další povinnosti uvedené v Podmínkách 8

9 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Program EKO-ENERGIE Způsobilé výdaje -- Projektová dokumentace, inženýrská činnost -- Nákup strojů a zařízení včetně řídích softwarů (investiční - nebyly dosud předmětem odpisu) -- Stavební náklady -- Náklady na -- pozemky (max. 10 % z celkových ZV) -- budovy (max. 10 % z celkových ZV) -- Náklady na publicitu projektu 9

10 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Program EKO-ENERGIE Zahájení projektu z hlediska způsobilosti výdajů -- až žadatel obdrží tzv. předběžnou přijatelnost (schválení) registrační žádosti -- POZOR před tímto datem není možné vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy s dodavateli Je možno dělat výběr. řízení, příprav. dokumentaci, stavební povolení 10

11 Podmínky = Smlouva - Vznik práv a povinností pečlivě si je přečíst
Program EKO-ENERGIE Doporučení: Identifikační údaje podle OR Dbát na správnost výběrového řízení Vše archivovat Komunikovat přes nástěnku. Minimalizovat počet faktur a dodavatelů Nenechávat nic na poslední chvíli Podmínky = Smlouva - Vznik práv a povinností pečlivě si je přečíst

12 2. Výzva Program EKO-ENERGIE
II výzva Podle počtu RŽ by mohly být ÚE déle otevřené – poměr dotací na ÚE a OZE by měl být 50:50

13 2. Výzva Program EKO-ENERGIE - výše podpory pro jednotlivé podporované aktivity

14 2. Výzva Program EKO-ENERGIE
Hodnocení projektů: Výběrová kriteria – příloha č.3 II výzvy 3 kolové hodnocení projektů. 1. dle metodiky výběrových kriterií ( 50 bodů a více ) 2. dva posudky externích hodnotitelů 3. Hodnotitelská komise Přednostně budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 1 v pořadí podle dosažených bodů. Dále budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 2, atd., až do vyčerpání prostředků alokovaných pro tuto výzvu.

15 2. Výzva Program EKO-ENERGIE
Hodnocení dle metodiky výběrových kriterií I.Výzva – nezveřejněné průběhy a intervaly hodnot parametrů k výběrovým kriteriím X II. Výzva – zveřejněné průběhy a intervaly hodnot parametrů k výběrovým kriteriím Žadatel má možnost ověřit si způsobilost projektu před podáním RŽ. Jednotlivá kritéria metodiky výběrových kritérií a k nim nastavený interval bodového hodnocení bere na zřetel hlavní prioritní cíle Programu Eko-Energie OPPI

16 2. Výzva Program EKO-ENERGIE – Výběrová kritéria pro Úspory energie

17 2. Výzva Program EKO-ENERGIE – Výběrová kritéria pro podporované aktivity výroby elektřiny a tepla z OZE

18 2. Výzva Program EKO-ENERGIE – Výběrová kritéria pro KVET z OZE

19 2. Výzva Program EKO-ENERGIE
Předpoklad vydání 1. rozhodnutí Spuštění příjmu PŽ – cca 1-2 týdny na příjem úplných PŽ cca 2-3 týdny na zpracování posudku od ExH cca 1-2 týdny na 1. hodnotitelskou komisi cca 1 týden na rozeslání podmínek cca 1-2 týdny na doručení kompletních podmínek zpět na CI cca 1-2 týdny na MPO 1. Rozhodnutí: Květen – Červen 2009

20 Program EKO-ENERGIE Tým:
František Bečvařík – vedoucí oddělení energetických programů Jiří Bém – OPPP, OPPI Viktor Mareš – OPPI Martin Zapletal – OPPI Vlaďka Poláčková – OPPI Ivana Šimečková – OPPP + Regionální kanceláře CzechInvestu

21 CzechInvest Děkuji za pozornost
Ing. František Bečvařík CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Tel.: , Mobil:


Stáhnout ppt "Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google