Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace programu EKO- ENERGIE OPPI 2007–2013 Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezkého kraje, 28.1. 2009 Operační program Podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace programu EKO- ENERGIE OPPI 2007–2013 Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezkého kraje, 28.1. 2009 Operační program Podnikání."— Transkript prezentace:

1 Implementace programu EKO- ENERGIE OPPI 2007–2013 Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezkého kraje, 28.1. 2009 Operační program Podnikání a inovace

2 Program EKO-ENERGIE  OPPI 2007-2013 – 15 programů (Rozvoj, Inovace atd.) celkem 3 578 014 760 € 85% financováno z ERDF, 15% ze státního rozpočtu EKO-ENERGIE – 8 mld. Kč (cca 8 až 9%) kolový způsob podávání žádostí 2 podprogramy zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (dotace) obnovitelné a druhotné zdroje energie (dotace, přechod na úvěry) Výše dotace je omezena minimální výší 0,5 mil. Kč a maximální výší 100 mil. Kč

3 Program EKO-ENERGIE Žádost o poskytnutí podpory a její podání ve 2 krocích: 1. krok – Registrační žádost – základní informace o žadateli a projektu, finanční výkazy za poslední 2 uzavřená zdaňovací období 2. krok – Plná žádost – do 2 měsíců od potvrzení registrace přílohy – energetický audit, podnikatelský záměr, finanční realizovatelnost projektu (FRP) -- žádosti se podávají přes eAccount -- pro podání je nutný elektronický podpis

4 1. Výzva Program EKO-ENERGIE 1. výzva – vyhlášení konec dubna 2007 Příjem Registračních žádostí – 6 - 7/2007 Příjem Plných žádostí – 11/2007 – 2/2008 Vyhodnocování - 3/2008 - 6/2008 Vystavení prvního Rozhodnutí o poskytnutí dotace – srpen 2008

5 1. Výzva Program EKO-ENERGIE Alokace na Výzvu: 1 700 mil. Kč Počet žádostíOZE ÚE Registrovaných404139 Plných188 98 Vybraných 84 68 Rozděleno (mil. Kč)1 414 397 Bylo podáno 213 Registračních a dále 80 Plných žádostí na fotovoltaické elektrárny, které musely být evidovány a hodnoceny

6 1. Výzva Program EKO-ENERGIE ÚE OZE struktura

7 Program EKO-ENERGIE 1. Výzva – pouze malé a střední podniky (Definice MSP - EU) 2. Výzva – pro Úspory energie i velké podniky (s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech zemědělství, hutnictví, alter. paliva v dopravě): - oprávněné k podnikání na území ČR - registrované jako poplatník daně z příjmů na FÚ v ČR - bez nedoplatků vůči zaměstnancům a institucím

8 Program EKO-ENERGIE Hlavní povinnosti příjemců dotace -- vést účetnictví (dříve „podvojné“) -- jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován -- mít ve svém vlastnictví majetek opatřený s dotací po dobu 3 až 5-ti let ode dne ukončení projektu -- a další povinnosti uvedené v Podmínkách

9 Program EKO-ENERGIE Způsobilé výdaje -- Projektová dokumentace, inženýrská činnost -- Nákup strojů a zařízení včetně řídích softwarů (investiční - nebyly dosud předmětem odpisu) -- Stavební náklady -- Náklady na -- pozemky (max. 10 % z celkových ZV) -- budovy (max. 10 % z celkových ZV) -- Náklady na publicitu projektu

10 Program EKO-ENERGIE Zahájení projektu z hlediska způsobilosti výdajů -- až žadatel obdrží tzv. předběžnou přijatelnost (schválení) registrační žádosti -- POZOR před tímto datem není možné vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy s dodavateli. Je možno dělat výběr. řízení, příprav. dokumentaci, stavební povolení

11 Program EKO-ENERGIE Doporučení: Identifikační údaje podle OR Dbát na správnost výběrového řízení Vše archivovat Komunikovat přes nástěnku. Minimalizovat počet faktur a dodavatelů Nenechávat nic na poslední chvíli Podmínky = Smlouva - Vznik práv a povinností pečlivě si je přečíst

12 2. Výzva Program EKO-ENERGIE II výzva Podle počtu RŽ by mohly být ÚE déle otevřené – poměr dotací na ÚE a OZE by měl být 50:50

13 2. Výzva Program EKO-ENERGIE - výše podpory pro jednotlivé podporované aktivity

14 2. Výzva Program EKO-ENERGIE  Hodnocení projektů:  Výběrová kriteria – příloha č.3 II výzvy  3 kolové hodnocení projektů. 1. dle metodiky výběrových kriterií ( 50 bodů a více ) 2. dva posudky externích hodnotitelů 3. Hodnotitelská komise  Přednostně budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 1 v pořadí podle dosažených bodů. Dále budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 2, atd., až do vyčerpání prostředků alokovaných pro tuto výzvu.

15 2. Výzva Program EKO-ENERGIE Hodnocení dle metodiky výběrových kriterií I.Výzva – nezveřejněné průběhy a intervaly hodnot parametrů k výběrovým kriteriím X II. Výzva – zveřejněné průběhy a intervaly hodnot parametrů k výběrovým kriteriím Žadatel má možnost ověřit si způsobilost projektu před podáním RŽ. Jednotlivá kritéria metodiky výběrových kritérií a k nim nastavený interval bodového hodnocení bere na zřetel hlavní prioritní cíle Programu Eko-Energie OPPI 2007-2013.

16 2. Výzva Program EKO-ENERGIE – Výběrová kritéria pro Úspory energie

17 2. Výzva Program EKO- ENERGIE – Výběrová kritéria pro podporované aktivity výroby elektřiny a tepla z OZE

18 2. Výzva Program EKO-ENERGIE – Výběrová kritéria pro KVET z OZE

19 2. Výzva Program EKO-ENERGIE Předpoklad vydání 1. rozhodnutí Spuštění příjmu PŽ – 20.1.09 cca 1-2 týdny na příjem úplných PŽ cca 2-3 týdny na zpracování posudku od ExH cca 1-2 týdny na 1. hodnotitelskou komisi cca 1 týden na rozeslání podmínek cca 1-2 týdny na doručení kompletních podmínek zpět na CI cca 1-2 týdny na MPO -------------------------------- 1. Rozhodnutí: Květen – Červen 2009

20 Program EKO-ENERGIE Tým: František Bečvařík – vedoucí oddělení energetických programů Jiří Bém – OPPP, OPPI Viktor Mareš – OPPI Martin Zapletal – OPPI Vlaďka Poláčková – OPPI Ivana Šimečková – OPPP + Regionální kanceláře CzechInvestu

21 Děkuji za pozornost Ing. František Bečvařík CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic E-mail: frantisek.becvarik@czechinvest.orgfrantisek.becvarik@czechinvest.org Tel.: 296 342 491, Mobil: 725 530 202


Stáhnout ppt "Implementace programu EKO- ENERGIE OPPI 2007–2013 Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezkého kraje, 28.1. 2009 Operační program Podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google