Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Dotační možnosti z OPPI“ 1. Operační program Podnikání a Inovace 2007 – 2013 aktuální výzvy – Školicí střediska, Marketing 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Dotační možnosti z OPPI“ 1. Operační program Podnikání a Inovace 2007 – 2013 aktuální výzvy – Školicí střediska, Marketing 2."— Transkript prezentace:

1 „Dotační možnosti z OPPI“ 1

2 Operační program Podnikání a Inovace 2007 – 2013 aktuální výzvy – Školicí střediska, Marketing 2

3 Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART 2,6 % 1.2 Využití nových finančních nástrojůJeremie 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES 21,8 % ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE 4,0 % 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE 22,4 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a VPOTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE 38,4 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ 7,9 % 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING 3 Seznam programů

4 OP Podnikání a Inovace ICT V PODNICÍCH Podpora a rozvoj v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS) včetně dalších prvků ICT Dotace: 0,35 - 20 mil. Kč Způsobilé výdaje: hardware a sítě software, licence, práva duševního vlastnictví služby poradců, expertů, studie ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem – outsourcing náklady na publicitu projektu vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (dle pravidla de minimis) Výzva očekávána v listopadu 4

5 OP Podnikání a Inovace ŠKOLICÍ STŘEDISKA Podpora budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů. Zlepšení kvality zázemí pro vzdělávání, jeho organizaci a pro řízení personálních činností. Podpora aktivit souvisejících s komplexním rozvojem lidských zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání Dotace: 0,5 - 100 mil. Kč Podporované aktivity: Výstavby, rekonstrukce a modernizace staveb, které budou sloužit jako školicí středisko; Vybavení školicího střediska učebními pomůckami. Příjem žádostí od 1. 6. 2011 5

6 OP Podnikání a Inovace MARKETING Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR prostřednictvím individuálních účastí a jejich seskupení (min. 3 MSP) na zahraničních veletrzích a výstavách Dotace: min. 0,3 mil Kč Podporované aktivity: účast na zahraničních výstavách a veletrzích a s tím související:  tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích  pronájem, zřízení a provoz stánku  doprava vystavovaných exponátů Příjem žádostí od 1. 6. 2011 6

7 OP Podnikání a Inovace PROFIL ŽADATELE podnikatelský subjekt podle § 2, odst. 2 písm. a) Obchodního zákoníku (podnikatel zapsaný v OR): malý podnik (SP) – méně než 50 osob, roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR drobný podnik - méně než 10 osob, roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR velký podnik – více než 250 zaměstnanců, roční obrat přesahující 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvaha přesahující 43 mil. EUR minimálně dvouletá historie firem (tedy 2 uzavřená daňová období) Výše podpory dotací v rámci OPPI  způsobilé výdaje představují procento ze způsobilých výdajů: Malý podnik 60% Střední podnik 50% Velký podnik 40% Podporované typy projektů v oblasti:  výrobního a zpracovatelského průmyslu,  inovací, nových výrobních technologií,  marketingu propagujícího výrobní aktivity,  ochrany práv průmyslového - patenty, užitné vzory, průmyslové vzory apod. 7

8 8 Příprava projektu Registrační žádost Schválení Registrační žádosti (vznik ZV) Podání Plné žádosti Realizace projektu Kontrola na místě, ŽoPl Monitoring POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

9 Děkuji za pozornost Bc. Hana Luxová Konzultant pro rozvoj podnikání a inovace Hana.luxova@granthelp.eu mobil: +420 773 993 914 Grant Help, s.r.o. Vinohradská 184, Praha 2 9


Stáhnout ppt "„Dotační možnosti z OPPI“ 1. Operační program Podnikání a Inovace 2007 – 2013 aktuální výzvy – Školicí střediska, Marketing 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google