Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO: Pořízení nových technologií s vyššími technickými a užitnými parametry KDE: strukturálně postižené regiony ČR KDO: MSP vhodné CZ-NACE (především zpracovatelský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO: Pořízení nových technologií s vyššími technickými a užitnými parametry KDE: strukturálně postižené regiony ČR KDO: MSP vhodné CZ-NACE (především zpracovatelský."— Transkript prezentace:

1 CO: Pořízení nových technologií s vyššími technickými a užitnými parametry KDE: strukturálně postižené regiony ČR KDO: MSP vhodné CZ-NACE (především zpracovatelský průmysl) 2 roky historie FZ C+ KOLIK: 1 - 20 mil Kč dotace 30 % podpory plošně Úspěšnost poslední výzvy 89 % OPPI Rozvoj 10.4.2012

2 CO: rekonstrukce objektu, který bude sloužit jako podnikatelský objekt; projekt přípravy podnikatelské zóny, výstavba nájemního objektu: podnikatelský objekt určený k pronájmu, příprava projektové dokumentace KDE: celá ČR mimo hl. města Prahy KDO: FO i PO zapsaný do OR: příprava zóny, rekonstrukce objektu, příprava PD obec, kraj: výstavba nájemního objektu, rekonstrukce objektu KOLIK: 60 % - 40 % dotace dle velikosti podniku obec a kraj 40 % plánovaná alokace: 1 mld. CZK Úspěšnost poslední výzvy 90 % OPPI Nemovitosti květen 2012

3 CO: modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti; zavádění a modernizace systémů měření a regulace; modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla; zlepšování tepelně technických vlastností budov: výměna kotle; využití odpadní energie v průmyslových procesech; zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla; snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů; výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie KDE: celá ČR mimo hl. města Prahy KDO: podnikatelské subjekty KOLIK: 0,5 - 250 mil. CZK dotace 30 – 60 % dle velikosti podniku a dané podporované aktivity předpokládaná alokace: 800 mil. CZK Úspěšnost poslední výzvy 83 % OPPI Eko-energie 2.Q 2012

4 CO: podpora vstupu malých a středních podniků (MSP), jejich vlastních výrobků a služeb na zahraniční trhy za účelem posílení mezinárodní konkurenceschopnosti - prezentace podniku na výstavách a veletrzích v zahraničí (grafický návrh stánku, pronájem plochy, zřízení a provoz stánku, poplatky spojené s účastí na veletrhu) - tvorba cizojazyčných propagačních materiálů související se samotnou účastí na veletrhu nebo výstavě (letáky, brožury, katalogy, inzerce v zahraničním tisku, CD nebo DVD prezentace apod.) - doprava exponátů KDE: celá ČR mimo hl. města Prahy KDO: MSP, CZ-NACE v oblasti zpracovatelského průmyslu KOLIK: 50 % podpory dotace běží v režimu de minimis kromě první účasti minimální výše dotace je 300 tis. Kč Úspěšnost poslední výzvy 100 % OPPI Marketing červen/ červenec 2012

5 CO:Vznik nebo rozšíření vývojového centra či oddělení, zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě (dotace je určena primárně k úhradě investičních výdajů) KDE:Celé území ČR mimo území hl. m. Prahy. KDO:MSP i velké podniky Podporované CZ-NACE KOLIK: 60 % - 40 % dotace dle velikosti podniku Dotace na způsobilé výdaje 1 – 100 mil. Kč., v regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti je dotace poskytována ve výši 1 – 200 mil Kč. Úspěšnost poslední výzvy 89 % OPPI Potenciál říjen 2012 Minimální investice do dlouhodobého majetku pro MSP je 5 mil. Kč, pro VP 10 mil. Kč

6 CO:Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje - Progresivní technologie, materiály a systémy, Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí, Udržitelný rozvoj dopravy – podpora zejména neinvestičních nákladů KDE:Celé území ČR KDO: podnikatelské subjekty, příp. výzkumné organizace, pokud doloží financování projektu z jiných, než veřejných zdrojů KOLIK: Program Alfa červenec 2012 Příjemce / Další účastníkAplikovaný výzkumExperimentální vývoj Míra podpory při zohlednění příplatků MSP Míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací Míra podpory při zohlednění příplatků MSP Míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací Malé podniky70 % 80 %45 %60 % Střední podniky60 % 75 %35 %50 % Velké podniky50 % 65 %25 %40 % Výzkumné organizace100 %

7 CO:Nové materiály a výrobky, Nové progresivní technologie, Nové informační a řídicí systémy - podpora neinvestičních nákladů spojených s výzkumem a vývojem, které vedou k posílení průmyslové výroby v České republice. KDE:Celé území ČR KDO: podnikatelské subjekty, příp. výzkumné organizace, výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce a školy, pokud doloží financování projektu z jiných, než veřejných zdrojů KOLIK: Program TIP červen - červenec 2012 Podporovaná činnostMalý podnikStřední podnikVelký podnik Aplikovaný výzkum70 %60 %50 % v případě spolupráce80 %75 %65 % Experimentální vývoj45 %35 %25 % v případě spolupráce60 %50 %40 %

8 CO: Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací Zakládání a rozvoj center sdílených služeb a datových center s výrazným mezinárodním zaměřením (40 % tržeb od subjektů ze zahraničí) KDE: celé území ČR (mimo hl. město Praha) KDO: MSP i velké podniky pro aktivitu Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací musí žadatel disponovat CZ-NACE 62000: Činnosti v oblasti informačních technologií KOLIK: alokace bude upřesněna po vyhlášení výzvy 60 % - 40 % dotace dle velikosti podniku Úspěšnost poslední výzvy 67 % OPPI ICT a strategické služby 2.polovina roku 2012

9 CO: Výstavba, rekonstrukce školicího střediska, vybavení školicího střediska potřebným vybavením a školicími pomůckami KDE: celé území ČR (mimo hl. město Praha) KDO: MSP i velké podniky podnikatelské subjekty s ekonomickou činností dle CZ-NACE v odvětvích: zpracovatelský průmysl; výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami; stavebnictví; informační a komunikační činnosti;profesní, vědecké a technické činnosti; nebo subjekt poskytující odborné vzdělávání s CZ-NACE 85590: Ostatní vzdělávání j.n. KOLIK: alokace bude upřesněna po vyhlášení výzvy 60 % - 40 % dotace dle velikosti podniku Úspěšnost poslední výzvy 75 % OPPI Školicí střediska 2.polovina roku 2012

10 OP LZZ Školení je šance červen - září 2012 KOLIK: až 100 % prostřednictvím režimu de minimis (součet podpor za poslední 3 fiskální období nesmí být vyšší 200 tis. eur), předpokládaná alokace: 700 mil. Kč CO: obecné vzdělávání zaměstnanců: jazykové dovednosti, soft skills, IT a komunikační dovednosti, apod. KDE: celá ČR mimo hl. města Prahy KDO: podnikatelské subjekty, které jsou zaměstnavateli

11 CO: specifické vzdělávání zaměstnanců, tj. odborné vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace, získání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele KDE: celá ČR mimo hl. města Prahy KDO: podnikatelské subjekty působící v těchto CZ-NACE: zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla, zásobování vodou, stavebnictví, opravy a údržba motorových vozidel, skladování, činnosti v oblasti IT, architektonické a inženýrské činnosti KOLIK: až 100 % prostřednictvím režimu de minimis (součet podpor za poslední 3 fiskální období nesmí být vyšší 200 tis. eur), předpokládaná alokace: 377 mil. Kč Úspěšnost poslední výzvy 100 % OP LZZ Educa březen/duben – listopad 2012

12 PRV Mikropodniky říjen 2012 CO:nová výstavba, rekonstrukce provozovny příjezdová stavba, odstavná stání pořízení nových strojů, technologií vybavení, výpočetní technika KDE:obce do 2000 obyv. KDO:mikropodnik podporované CZ-NACE nezemědělský podnikatel není třeba finanční zdraví ani historie !! KOLIK: 10 mil. Kč výdaje, ze kterých je stanovena dotace max.60 % podpory Úspěšnost poslední výzvy 90 %

13 Realizované projekty KC Olomouc –Morávek a Král s.r.o. / Červenka / - ve fázi žádosti o platbu OPPI Rozvoj / Nákup technologie pro výrobu EPS 28 mil. Kč investice / 11 mil. Kč dotace –MT TAPES s.r.o. / Sobotín / - projekt proplacen, monitoring projektu OPPI Rozvoj / Nákup technologie na výrobu ochranné fólie 47 mil. Kč investice / 20 mil. Kč dotace KC Ostrava –POREXI, s.r.o. / Ostrava / - projekt byl schválený, ale žadatel ho nerealizoval OPPI Rozvoj / Inovace a rozvoj 9 mil. Kč investice / 2,7 mil. Kč dotace –Baloušek, s.r.o. / Hlučín / - bude se podávat v aktuální výzvě OPPI Rozvoj / Rozšíření a modernizace strojního vybavení / 3 / 1,8 3 mil. Kč investice / 1,8 mil. Kč dotace


Stáhnout ppt "CO: Pořízení nových technologií s vyššími technickými a užitnými parametry KDE: strukturálně postižené regiony ČR KDO: MSP vhodné CZ-NACE (především zpracovatelský."

Podobné prezentace


Reklamy Google