Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CzechInvest - Regionální kancelář Brno IV. Regionální sympozium „Od programů k projektům“ Patrik Reichl Hodonín, 24. – 25. duben 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CzechInvest - Regionální kancelář Brno IV. Regionální sympozium „Od programů k projektům“ Patrik Reichl Hodonín, 24. – 25. duben 2007."— Transkript prezentace:

1 CzechInvest - Regionální kancelář Brno IV. Regionální sympozium „Od programů k projektům“ Patrik Reichl Hodonín, 24. – 25. duben 2007

2 Obsah -- Představení služeb agentury CzechInvest, činnosti regionálních kanceláří -- Výsledky programovacího období 2004 – 2006 -- Operační program průmysl a podnikání -- Podpora podnikání v novém programovacím období 2007-2013 -- představení Operačního programu podnikání a inovace (OPPI)

3 CzechInvest Zákazníkům poskytujeme následující služby: ╌ přístup k prostředkům státní podpory ╌ administrace programů EU na podporu podnikání ╌ podpora rozvoje průmyslových zón a podnikatelských nemovitostí ╌ pomoc při realizaci investičních projektů ╌ zprostředkování státních investičních pobídek ╌ podpora českých subdodavatelů ╌ rozvoj podnikatelské infrastruktury -- státní agentura a služby jsou bezplatné

4 Role regionálních kanceláří v SF 2004-06 ╌ do konce programového období zejména tyto aktivity: ╌ monitoring projektů (příjem monitorovacích zpráv, konzultace) ╌ žádosti o platbu (kontrola, administrace, poradenství) ╌ změnová řízení v realizaci projektů ╌ poradenství při realizaci projektů ╌ kontroly na místě (členové kontrolní skupiny)

5 Role regionálních kanceláří v SF 2007-13 ╌ zajišťují publicitu programů, aktivně zvyšují podvědomí o programech ╌ poskytují informace o programech podpory podnikání ╌ poskytují konzultace a návod jak získat dotace na podporu podnikání ╌ pomáhají s přípravou (předložením) žádosti o podporu z fondů EU ╌ pomáhají s novými postupy v implementaci (eAccount, metodické poradenství) ╌ provázejí žadatele během celého projektového cyklu ╌ hledají příležitosti pro efektivní využití SF EU v regionu Klientský přístup

6 Aktuální výstupy programovacího období 2004 – 2006

7 Hlavní výsledky RK CI Brno (2004 – 02/2007) -- Počet podaných žádostí do OPPP

8 Úspěšnost JMK v OPPP ╌ V Jihomoravském kraji bylo v letech 2004 – 2006 podáno celkem 369 žádostí o podporu, které administrovala RK Brno. ╌ Celkově bylo žádáno o částku přesahující 2,8 mld. Kč. ╌ Schválených projektů pak bylo 194 s hodnotou schválených dotací přes 1,044 mld. Kč. ╌ Úspěšnost podaných žádostí byla 52,6 %.

9 Operační program Rozvoj lidských zdrojů -- Program PROFESE – dotace na specifické vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů -- 364 podaných žádostí (ve třech výzvách) -- podpořeno 172 projektů (3. kolo v hodnocení) -- celková výše přiznané podpory přes 180 mil. Kč

10 CASE STUDIES

11 PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Z programu ROZVOJ I. – ELAKOV s.r.o. Projekt : Rozvoj a modernizace výrobní základny s důrazem na využití špičkových výrobních technologií a zvýšení konkurenceschopnosti našeho podniku. Cíl projektu: ╌ modernizace výrobního parku: 2 CNC obráběcí centra (frézovací a soustružnické), CNC měřící optické zařízení pro kontrolu výrobků, konvenční frézka, soustruh Náklady projektu: ╌ celkové náklady projektu byly 18,6 mil. Kč ╌ firma získala dotaci ve výši 8,55 mil. Kč.

12 PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Z programu INOVACE I. – Výzkumný ústav textilních strojů Liberec a.s. Projekt : Zavedení výroby pneumatických tkacích strojů CAMEL. Cíl projektu: ╌ Příprava a zavedení výroby pneumatických tkacích strojů typu CAMEL ╌ Tkací stroj CAMEL je výsledkem vlastního výzkumu a vývoje VÚTS Náklady projektu: ╌ celkové náklady 32,8 mil.Kč, celkové uznatelné náklady 26 mil. Kč ╌ firma získala dotaci ve výši 12,8 mil. Kč. Projekt zvítězil v soutěži Podnikatelský projekt roku 2005 v kategorii Projekt s největším inovačním potenciálem.

13 Základní informace o strukturálních fondech Programovací období 2007 - 2013

14 Finanční prostředky na politiku soudržnosti (2007 – 2013) Celkem: 308,1 mld. EUR Staré vs. nové země: ╌ Staré země: 51,7 % ╌ Nové země (vč. Bulharska a Rumunska): 48,3 % Cíle: ╌ Cíl 1: Konvergence ╌ Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ╌ Cíl 3: Evropská územní spolupráce ČR: 26,7 mld. EUR (cca 775 mld. Kč) Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3

15 Operační program mil EUR (odhad) % OP Podnikání a inovace (OPPI)3 041,2011,75 OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)2 070,608 OP LZ a Zaměstnanost (OP LZZ)2 588,2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) 1 811,807 OP Životní prostředí (OP ŽP)5 176,5020 OP Doprava (OP Dopr.)5 564,7021,5 Integrovaný operační program (IOP)1 941,207,5 Regionální operační programy (ROP)3 429,4013,25 OP Technická pomoc (TP)258,81 Celkem25 882,30100 Operační programy v ČR 2007 - 2013 Bez domácího spolufinancování.

16 Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013

17 OP Podnikání a inovace Charakteristika: -- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 2004 – 2006 -- hlavní programový dokument realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu -- významný nástroj realizace Koncepce rozvoje MSP na období 2007-2013 -- celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy

18 OP Podnikání a inovace Charakteristika: Zdroj spolufinancování: -- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Celková alokace: -- 100 mld. Kč (tj. zhruba 14,3 mld. Kč ročně) -- tj. 11,75 % z celkové sumy ze SF EU pro ČR Řídicí orgán: -- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

19 OP Podnikání a inovace Globální cíl (2007 – 2013) „Do konce roku 2013 zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky… … a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. ".

20 OP Podnikání a inovace Specifické cíle (2007 – 2013) -- aktivitu malých a středních podniků -- Zintezivnit:-- zavádění inovací, technologií, výrobků a služeb -- rozvoj služeb pro podnikání: -- poradenské -- informační -- inovační činnost v průmyslu -- Zvýšit -- účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie

21 OP Podnikání a inovace Specifické cíle (2007 – 2013) -- Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem -- Zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu -- Zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu

22 Priority OPPI 1. Vznik firem 2. Rozvoj firem 3. Efektivní energie 4. Inovace 5. Prostředí pro podnikání a inovace 6. Služby pro rozvoj podnikání

23 Priority, programy, alokace OPPI Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART 2,6 % 1.2 Využití nových finančních nástrojůJeremie 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES 21,8 % ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE 4,0 % 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE 22,4 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a VPOTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE 38,4 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ 7,9 % 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING

24 OP Podnikání a inovace Priorita 1 – Vznik firem Cíl: -- zvyšovat motivaci k zahájení podnikání -- zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků -- vytvářet podmínky pro využití nových finanční nástrojů pro zahájení podnikání 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům -- START 1.2 Využití nových finančních nástrojů

25 OP Podnikání a inovace Priorita 2 - Rozvoj firem Cíl: -- Zaváděním nových výrobních technologií a služeb pro podnikání zvýšit konkurenceschopnost podniků. 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP -- PROGRES -- ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích -- ROZVOJ -- ICT a strategické služby -- ICT v podnicích

26 OP Podnikání a inovace Priorita 3 - Efektivní energie Cíl: -- Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven). 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie -- program EKO-ENERGIE

27 OP Podnikání a inovace Priorita 4 - Inovace Cíl: -- Posílit inovační aktivity podniků - zavádění inovací: -- technologií -- výrobků -- služeb 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků -- INOVACE 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj -- POTENCIÁL

28 OP Podnikání a inovace Priorita 5 - Prostředí pro podnikání a inovace Cíl: -- Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti V a V, -- zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, -- zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu -- zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu. 5.1 Platformy spolupráce -- SPOLUPRÁCE a PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů -- ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání -- NEMOVITOSTI

29 OP Podnikání a inovace Priorita 6 - Služby pro rozvoj podnikání Cíl: -- Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání. 6.1 Podpora poradenských služeb -- PORADENSTVÍ 6.2 Podpora marketingových služeb -- MARKETING

30 Výzvy programů OPPI -- 1. vlna - 1.3.2007 zahájení přijímání registračních žádostí: ROZVOJ a MARKETING -- 1. vlna - 16.4.2007 zahájení příjímání plných žádostí: ROZVOJ a MARKETING -- 2. vlna - květen 2007: INOVACE, EKO - ENERGIE, ICT V PODNICÍCH -- 3. vlna - červen 2007: POTENCIÁL, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI, PORADENSTVÍ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- 4. vlna - druhá 1/2 roku 2007: SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, NEMOVITOSTI (BF)

31 Děkujeï za pozornost brno@czechinvest.org CzechInvest regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Holandská 3, Brno Tel. 543 422 780-5 www.czechinvest.org Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2006. Všechna práva vyhrazena


Stáhnout ppt "CzechInvest - Regionální kancelář Brno IV. Regionální sympozium „Od programů k projektům“ Patrik Reichl Hodonín, 24. – 25. duben 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google