Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty"— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Eko-energie Operační program Podnikání a inovace 1

2 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Eko-energie Program Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: EKO-ENERGIE – 10,7 mld. Kč (cca 11,7%)

3 Eko-energie Vývoj alokace peněz

4 Eko-energie Cíle programu
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie Cíle programu snížit energetickou náročnost využít potenciál energetických úspor a druhotných zdrojů omezit závislost na dovozu energ. komodit snížit spotřebu fosilních paliv zvýšit využití OZE 4

5 Eko-energie Podporované aktivity
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie Podporované aktivity Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory) Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů 5

6 Eko-energie Úspory energie ve firmě
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie Úspory energie ve firmě Chci ušetřit výdaje za energie Potřebuji zateplit objekt Potřebuji rekonstruovat tepelné hospodářství Modernizace zařízení na výrobu energie Využití odpadního tepla Zavádění MAR 6

7 Eko-energie Obnovitelné zdroje energie
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie Obnovitelné zdroje energie MVE Bioplynové stanice Elektrárny na biomasu Tepelná čerpadla Solární panely (nikoliv FOTOVOLTAIKA) 7

8 Eko-energie Příjemci dotace
Malé a střední podniky (s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech - zemědělství, hutnictví, rybolov, apod.) Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) aktuálně pro III. výzvu pouze pro první aktivitu (úspory energie)

9 Eko-energie Příjemci podpory
Podnikat na území ČR Musí být poplatník daně z příjmu Nesmí být příspěvkovou organizací či společností 100% vlastněnou veřejným sektorem Nejpozději od roku zahájení projektu musí vést účetnictví Začínající podnikatel (matka)

10 Eko-energie Nepodporované sektory
Zemědělství, rybolov a akvakultura Uhelný průmysl (výroba koksu) Výroba syntetických vláken Stavba a oprava lodí Ocelářský průmysl

11 Eko-energie Podmínky přijatelnosti projektu
Vlastnická práva k nemovitostem Pořizovaný majetek musí být ve vlastnictví po dobu 3 let (5 let) Velké podniky dokládají motivační účinek Příjemce podpory je povinen po dobu 3 let umožnit přístup zaměstnancům poskytovatele k provádění kontroly Archivace dokumentů

12 Eko-energie Způsobilé výdaje
Projektová dokumentace, inženýrská činnost Inženýrské sítě a komunikace Rekonstrukce, modernizace staveb Úpravy pozemků Novostavby (pouze u OZE!) Náklady na (pouze u OZE!) nákup pozemků (max. 10 % z celkových ZV) nákup staveb (max. 10 % z celkových ZV) Hardware a sítě Stroje a zařízení včetně řídícího software Publicita projektu 12

13 Eko-energie Nezpůsobilé výdaje
Energetický audit, studie proveditelnosti Nákup použitých strojů DPH (pokud je plátcem DPH) Náklady uhrazené před datem přijatelnosti projektu Splátky půjček a úvěrů Sankce a penále Leasing

14 Eko-energie Závazné ukazatele
ÚSPORY ENERGIE Roční úspora energie GJ/rok Termín pro splnění - 2 roky od ukončení projektu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Instalovaný elektrický výkon kW Výroba elektřiny netto MWh/rok Instalovaný tepelný výkon Výroba tepla netto GJ/rok Termín pro splnění - 3 roky od ukončení projektu

15 Eko-energie Výše podpory podle priorit min. 0,5 mil. – max. 250 mil.
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie Výše podpory podle priorit min. 0,5 mil. – max. 250 mil.

16 Výhody: http://www.czechinvest.org on-line přístup
jednoduchá a bezpečná výměna informací (elek. podpis) komunikace přes „Nástěnku“ Formuláře jsou pro žadatele na jednom místě a po celou dobu. Sledování lhůt pro žadatele, nápovědy.

17 Eko-energie Proces získání dotace
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie Proces získání dotace REGISTRAČNÍ ŽÁDOST popis žadatele, projektu, příloha FV SCHVÁLENÍ PROJEKTU Podepsání podmínek a vydání Rozhodnutí PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU A PROPLACENÍ DOTACE PLNÁ ŽÁDOST podrobný popis, EA+SP+doklad o vlastnictví HODNOCENÍ PROJEKTŮ 17

18 STATISTIKA 3 mld. 4,5 mld. 1,7 mld.

19 STATISTIKA – II.výzva

20 STATISTIKA – III.výzva

21 II.Výzva x III.Výzva

22 CELKEM I.výzva II.výzva III.výzva OPPI Počet PŽ Projekt schválen
Úspěšnost I.výzva 286 151 52,70% II.výzva 508 403 79,30% III.výzva 650 ? OPPI Úspory energie [GJ/rok] Úspory CO2 [t/rok] I.výzva 51 999 II.výzva OPPI Instalovaný výkon [MW] Výroba netto elektřiny [GWh] I.výzva 70 407 II.výzva 79 564 realizace těchto projektů by mohla přinést navýšení netto výroby elektřiny z OZE o cca 18,6 %

23 Ing. František Bečvařík CzechInvest
DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. František Bečvařík CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Tel.:


Stáhnout ppt "Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google