Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eko-energie Operační program Podnikání a inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eko-energie Operační program Podnikání a inovace."— Transkript prezentace:

1 Eko-energie Operační program Podnikání a inovace

2 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI)  15 programů  celkem na OPPI: 3 578 014 760 € Eko-energie Program 2007 - 2013 EKO-ENERGIE – 10,7 mld. Kč (cca 11,7%)

3 Eko-energie Vývoj alokace peněz

4 Eko-energie Cíle programu  snížit energetickou náročnost  využít potenciál energetických úspor a druhotných zdrojů  omezit závislost na dovozu energ. komodit  snížit spotřebu fosilních paliv  zvýšit využití OZE

5 Eko-energie Podporované aktivity 1.Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory) 2.Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů

6 Eko-energie Úspory energie ve firmě  Chci ušetřit výdaje za energie  Potřebuji zateplit objekt  Potřebuji rekonstruovat tepelné hospodářství  Modernizace zařízení na výrobu energie  Využití odpadního tepla  Zavádění MAR

7 Eko-energie Obnovitelné zdroje energie  MVE  Bioplynové stanice  Elektrárny na biomasu  Tepelná čerpadla  Solární panely (nikoliv FOTOVOLTAIKA)

8 Eko-energie Příjemci dotace  Malé a střední podniky (s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech - zemědělství, hutnictví, rybolov, apod.)  Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) aktuálně pro III. výzvu pouze pro první aktivitu (úspory energie)

9 Eko-energie Příjemci podpory  Podnikat na území ČR  Musí být poplatník daně z příjmu  Nesmí být příspěvkovou organizací či společností 100% vlastněnou veřejným sektorem  Nejpozději od roku zahájení projektu musí vést účetnictví  Začínající podnikatel (matka)

10 Eko-energie Nepodporované sektory  Zemědělství, rybolov a akvakultura  Uhelný průmysl (výroba koksu)  Výroba syntetických vláken  Stavba a oprava lodí  Ocelářský průmysl

11 Eko-energie Podmínky přijatelnosti projektu  Vlastnická práva k nemovitostem  Pořizovaný majetek musí být ve vlastnictví po dobu 3 let (5 let)  Velké podniky dokládají motivační účinek  Příjemce podpory je povinen po dobu 3 let umožnit přístup zaměstnancům poskytovatele k provádění kontroly  Archivace dokumentů

12 Eko-energie Způsobilé výdaje  Projektová dokumentace, inženýrská činnost  Inženýrské sítě a komunikace  Rekonstrukce, modernizace staveb  Úpravy pozemků  Novostavby (pouze u OZE!)  Náklady na (pouze u OZE!)  nákup pozemků (max. 10 % z celkových ZV)  nákup staveb (max. 10 % z celkových ZV)  Hardware a sítě  Stroje a zařízení včetně řídícího software  Publicita projektu

13 Eko-energie Nezpůsobilé výdaje  Energetický audit, studie proveditelnosti  Nákup použitých strojů  DPH (pokud je plátcem DPH)  Náklady uhrazené před datem přijatelnosti projektu  Splátky půjček a úvěrů  Sankce a penále  Leasing

14 Eko-energie Závazné ukazatele OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Instalovaný elektrický výkonkW Výroba elektřiny nettoMWh/rok Instalovaný tepelný výkonkW Výroba tepla nettoGJ/rok ÚSPORY ENERGIE Roční úspora energieGJ/rok Termín pro splnění - 2 roky od ukončení projektu Termín pro splnění - 3 roky od ukončení projektu

15 Eko-energie Výše podpory podle priorit min. 0,5 mil. – max. 250 mil.

16 Výhody:  on-line přístup  jednoduchá a bezpečná výměna informací (elek. podpis)  komunikace přes „Nástěnku“ Formuláře jsou pro žadatele na jednom místě a po celou dobu. Sledování lhůt pro žadatele, nápovědy. http://www.czechinvest.org

17 REGISTRAČNÍ ŽÁDOST popis žadatele, projektu, příloha FV SCHVÁLENÍ PROJEKTU Podepsání podmínek a vydání Rozhodnutí PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU A PROPLACENÍ DOTACE PLNÁ ŽÁDOST podrobný popis, EA+SP+doklad o vlastnictví HODNOCENÍ PROJEKTŮ Eko-energie Proces získání dotace

18 STATISTIKA 1,7 mld. 4,5 mld. 3 mld.

19 STATISTIKA – II.výzva

20 STATISTIKA – III.výzva

21 II.Výzva x III.Výzva

22 realizace těchto projektů by mohla přinést navýšení netto výroby elektřiny z OZE o cca 18,6 % OPPIPočet PŽProjekt schválenÚspěšnost I.výzva 28615152,70% II.výzva 50840379,30% III.výzva 650?? OPPI Úspory energie [GJ/rok] Úspory CO2 [t/rok] I.výzva511 23451 999 II.výzva3 000 0001 214 229 OPPI Instalovaný výkon [MW] Výroba netto elektřiny [GWh] I.výzva70407 II.výzva79564

23 Ing. František Bečvařík CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Tel.: 296 342 491 E-mail: frantisek.becvarik@czechinvest.org DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Eko-energie Operační program Podnikání a inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google