Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický audit, PENB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický audit, PENB"— Transkript prezentace:

1 Energetický audit, PENB

2 Co je to:. Energetický audit. Energetický posudek
Co je to: Energetický audit Energetický posudek Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) (uvedeno dále jen velice, velice stručně a zjednodušeně) Energetický audit Energetický audit budov a výrobních provozů je zásadní pro rozhodování o investicích. Dobře zpracovaný energetický audit je cenným zdrojem strategických informací. Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání (toků) energií v daném objektu – budově nebo provozu – v současném stavu, identifikuje možnosti úspor a navrhne vhodná opatření pro jejich dosažení a ta vyhodnotí i z ekonomického hlediska. Součástí auditu je i srovnání současného stavu a stavu po navrhovaných opatřeních z hlediska produkce emisí.

3 Energetický audit obsahuje – mimo jiné :
Energetický audit se zpracovává podle konverze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, do zákona 318/2012 Sb. a podle vyhlášky 480/2012 : Povinně pro objekty, jejichž celková spotřeba energie je vyšší než 700GJ za rok, pro skupinu objektů ve vlastnictví organizačních složek státu od 1500GJ/rok, pro skupinu objektů ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob od Gj. Při hledání úspor energií v objektech nebo provozech, případně při jejich plánované rekonstrukci. Pro potřeby získání dotací nebo úvěrů na projekt, podle vyhlašovaných různých dotačních programů, například zateplení objektu nebo instalaci vhodného obnovitelného zdroje energie a podobně Energetický audit obsahuje – mimo jiné : popis a vyhodnocení současného stavu návrhy opatření a výběr doporučené varianty posouzení z ekonomického hlediska posouzení environmentálního hlediska.

4 Energetický posudek : je trochu zjednodušenou variantou auditu, posuzuje už konkrétní opatření, zda a jak splňují předpokládaná parametry. Může jít o výrobu, rekonstrukci objektu, zavádění alternativních zdrojů energie a podobně. Opět je zde stanovena (zák, 406/2000 Sb.) hranice spotřeby nebo výkonu, kde je posouzení povinné. Bude také opět vyžadován při využívání různých dotačních programů. ( Dříve se to nazývalo: „Posouzení pro potřeby dotačního programu….“. )

5 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
To je prakticky nejfrekventovanější část z energetických hodnocení. Je povinná pro všechny nové stavby jako součást stavební dokumentace dále v případě prodeje (i bytové jednotky), pro budovy v majetku státní správy. Dále pak v případě větších rekonstrukcí nebo oprav budov. Tuto problematiku v současné době upravuje vyhláška 78/2013 Sb. , platná od Vyhláška 78 stanovuje požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtové metody. Stanovuje obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování i po formální stránce Zjednodušeně se dá říci, že hodnocená budova je porovnávána s tvarově a rozměrově shodnou budovou, který splňuje normové požadavky na tepelně izolační vlastnosti konstrukcí a jejíž energetické hospodářství splňuje stanovené parametry uvedené ve vyhláškách a normách. Jde o srovnání hodnocené budovy s jakousi „referenční“ s vzorovými vlastnostmi. PENB má dvě části – protokol a grafické znázornění. V protokolu jsou uvedeny základní informace o tvaru, velikosti, skladbách konstrukcí, použitých energiích, spotřebách na vytápění (př. chlazení, zvlhčování…), přípravu teplé vody, osvětlení a elektrospotřebičů. Grafické zobrazení je pak obdoba známého listu s barevnými šipkami, kde je vyznačeno, do jaké kategorie lze budovu zařadit. Je to podobné, jako energetické štítky u elektrospotřebičů. V současnosti je to ještě rozšířeno o podrobnější hodnocení jednotlivých zdrojů a systémů použitých v budově. A také o environmentální hodnocení.

6 Ukázka z protokolu:

7 Ukázka grafického zpracování:

8 Vyhodnocení PENB Posuzovaná budova je srovnávána s “referenční“ budovou shodné velikosti, tvaru, uspořádání a stejným typem standardizovaného provozu a užívání, která splňuje současně platné technické normy a požadavky na kvalitu obálky a jejích technických systémů. Kvalita obálky budovy se posuzuje pomocí součinitelů prostupu tepla, nebo tepelných odporů konstrukcí, možné kondenzace vodní páry uvnitř nebo na vnitřním povrchu konstrukcí, tepelné stability místností, poklesů dotykových teplot, průvzdušnosti a celkového průměrného prostupu tepla obálkou budovy. Technickými systémy se rozumí zařízení pro vytápění, (chlazení, klimatizace, vzduchotechnika…), přípravu teplé vody, osvětlení – včetně pomocných energií na regulaci a podobně. Hodnotí se jejich schopnost zajištění požadované pohody vnitřního prostředí nebo dodávky podle požadovaného užívání v závislosti na množství dodané energie. Vliv na životní prostředí se posuzuje podle dodávaného paliva a v něm obsažené „primární energii“. Z protokolu a grafického znázornění se pak dá vyčíst, o kolik je hodnocená budova „horší“ (nebo „lepší“), než budova „referenční“, jak z hlediska tepelně-izolačních vlastností konstrukcí, tak i jejích jednotlivých technických systémů, a vlivu na životní prostředí.  

9 - Platnost PENB je 10let (nebo do větší změny budovy)
Nová vyhláška, stejně jako úprava zákona 406/2000 Sb. a další zákony související, vychází z požadavku Evropské unie na sjednocení způsobu hodnocení budov a snižování jejich spotřeby. V nově navrhované vyhlášce, je postup v zásadě podobný (fyzikální zákony se nemění), jako v dřívějších postupech. Budova se hodnotí podle Uem = průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Jednotlivé technické systémy jsou hodnoceny podrobněji. Protokol i grafické znázornění jsou rozsáhlejší. Energie, používané jsou přepočteny na „Primární energii“ = součet obnovitelné a neobnovitelné primární energie. Ještě poznámka: PENB neurčuje (nebo jen velmi vzdáleně) skutečnou spotřebu objektu. Ta by se musela stanovit trochu jinak. Pokud jste to dočetli až sem, gratuluji k trpělivosti. V případě dotazů mne můžete kontaktovat. Děkuji.


Stáhnout ppt "Energetický audit, PENB"

Podobné prezentace


Reklamy Google