Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická náročnost budov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická náročnost budov"— Transkript prezentace:

1 Energetická náročnost budov

2 Energetická náročnost budovy
Co je to energetická náročnost budovy: Ve smyslu evropské komise z roku 2002 vyjadřuje množství dodané energie pro splnění potřeb spojených se standardním používáním budovy. Přesná definice je obsažena v zákoně. (Podle EK bylo možné volit jedno ze 4 kritérií – emise CO2, dodaná energie, primární energie, celkové náklady na energii) Podle starých norem bylo výsledkem měrná spotřeba tepla pro vytápění, která byla dána tepelně-technickými vlastnostmi budovy. Energetická náročnost budovy zahrnuje všechny systémy, které se podílejí na výrobě a spotřebě energie: ZDROJ ENERGIE  DISTRIBUČNÍ SYSTÉM BUDOVY  VYUŽITÍ ENERGIE

3 Klimatizace Rekuperace tepla Solární panel zásobník TUV kotel

4 Energetická náročnost budov
Jaké je hlavní hodnotící ukazatel: Celková roční dodaná energie, včetně energie vyrobené v budově obnovitelnými zdroji, vztažená na jednotku plochy Spotřebovaná energie: * vytápění * přípravu teplé užitkové vody * chlazení * větrání * osvětlení Jak se stanoví: Jak pro nové, tak i pro stávající budovy se stanoví se výpočtem Do výpočtu se nezahrnuje: * výroba elektřiny mimo objekt * dálkové vytápění * napájení technologie budovy

5 Hodnocení ENB Princip hodnocení Referenční údaj
Hodnocení musí umožňovat srovnání různých budov  musí mít společný základ se stejnými okrajovými podmínkami. Princip hodnocení je v porovnání vypočteného srovnávacího parametru s hodnotou referenční (základní). Referenční údaj je měrná spotřeba tepla na vytápění (kWh/m2*rok) Referenční hodnota odpovídá standardnímu objektu – třída C. Je-li vypočtená hodnota stejná nebo nižší – třída A - B, splňuje objekt podmínky, je-li vyšší – třída D – G objekt nevyhovuje. Podle měrné spotřeby tepla v závislosti na druhu budovy je vytvořena klasifikační stupnice – energetický štítek budovy

6 Energetický štítek obálky budovy
* popisuje tepelné chování obalových konstrukcí a budovy jako celku * obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy * štítek obsahuje průměrný součinitel prostupu tepla * součástí štítku je podrobný protokol * z protokolu je zřejmý podíl jednotlivých částí obálky budovy na hodnocení * nahrazuje dříve používaný „Energetický štítek budovy“

7 Princip postupu výpočtu ENB

8 Klasifikační třídy ENB (kWh/m2*rok)
Druh budovy A B C D E F G Rodinný dům < 51 > 286 Bytový dům < 43 > 245 Hotel a restaurace < 102 > 590 Administrativní budova < 62 > 345 Nemocnice < 109 > 625 Budova pro vzdělávání < 47 > 265 Sportovní zařízení < 53 > 297 Budova pro velkoobchod a maloobchod < 67 > 362

9 Hodnocení energetické náročnosti
Co vše se má do energetické náročnosti promítnout ? * tepelné vlastnosti budovy * zařízení pro vytápění a zásobování TUV * klimatizační zařízení * větrání * umístění a orientace budov * pasivní solární systémy, protisluneční ochrana * přirozené větrání * vnitřní mikroklimatické podmínky Výsledkem hodnocení celkové energetické náročnosti je Průkaz energetické náročnosti budovy Zákon stanoví, u kterých staveb musí být tento průkaz vydán a způsob jeho zveřejnění. * výstavba nových budov * rekonstrukce (výměna oken, zateplení, změna vytápění, …)

10 Průkaz energetické náročnosti budovy
vyhodnocuje budovu z pohledu všech energií, nahrazuje „Energetický štítek budovy“, který definoval budovu pouze z pohledu vytápění. Podklady pro zpracování PENB: * posouzení stavební obálky budovy (stavební konstrukce, zóny, plochy a objemy, požadovaná teplota, …) * vnitřní zisky (počty osob, produkce tepla spotřebičů, …) * osvětlení (instalovaný výkon, doba svícení, způsob spínání, …) * zdroje tepla v zónách (počty, druhy, účinnost, regulace, …) * způsob přípravy TUV (roční spotřeba, účinnost zdroje, rozvody, …) * větrání (způsob, rozdělení podle zón, ventilátory, …) * chlazení (chlazené zóny, teploty, sluneční clony, …) * využití solárních a fotovoltaických systémů (plochy, účinnost, …) Pomůckou pro určení energetické náročnosti budov je „národní kalkulační nástroj (NKN)„

11

12 EP - energetická náročnost TZB - tepelné zařízení budov
Obr. 4 Energetická náročnost posuzované a referenční budovy. Obr. 4 Energetická náročnost posuzované a referenční budovy. EP - energetická náročnost TZB - tepelné zařízení budov C - chlazení Fans - ventilátor H - vytápění Light - osvětlení A - vztaženo na m2 DHV - teplá voda

13 Národní kalkulační nástroj (NKN)
je výpočetní nástroj k výpočtu energetické náročnosti budov. Práce s NKN: * vytvoření zón – zóna je budova nebo část budovy, která je zásobována stejnými energetickými systémy a má stejné požadavky na vnitřní prostředí. NKN nabízí 49 zón zařazených do 9 kategorií budov Příklad kategorie – vzdělávací budovy, profil používání – tělocvična, učebny, šatny, … V jednoduchých případech lze použít jednozónový model * energie využívané v bodově – elektrická energie, plyn, uhlí, … * požadavky na energie – vytápění, osvětlení, chlazení, TUV * systém vytápění, chlazení, větrání * specifikace konstrukcí – součinitel prostupu tepla * podrobná definice jednotlivých zón – rozměry, vytápění, osvětlení, … * definice zdrojů tepla, chladu, vzduchotechniky, solárních systémů, přípravy TUV a osvětlení

14 Zdroj: EkoWATT seminář Energetická náročnost budov
Šála Energetická náročnost budov Materiál je určen pouze pro studijní účely


Stáhnout ppt "Energetická náročnost budov"

Podobné prezentace


Reklamy Google