Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická náročnost budov. Energetická náročnost budovy Co je to energetická náročnost budovy: Ve smyslu evropské komise z roku 2002 vyjadřuje množství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická náročnost budov. Energetická náročnost budovy Co je to energetická náročnost budovy: Ve smyslu evropské komise z roku 2002 vyjadřuje množství."— Transkript prezentace:

1 Energetická náročnost budov

2 Energetická náročnost budovy Co je to energetická náročnost budovy: Ve smyslu evropské komise z roku 2002 vyjadřuje množství dodané energie pro splnění potřeb spojených se standardním používáním budovy. Přesná definice je obsažena v zákoně. (Podle EK bylo možné volit jedno ze 4 kritérií – emise CO 2, dodaná energie, primární energie, celkové náklady na energii) Podle starých norem bylo výsledkem měrná spotřeba tepla pro vytápění, která byla dána tepelně-technickými vlastnostmi budovy. Energetická náročnost budovy zahrnuje všechny systémy, které se podílejí na výrobě a spotřebě energie: ZDROJ ENERGIE  DISTRIBUČNÍ SYSTÉM BUDOVY  VYUŽITÍ ENERGIE

3 Rekuperace teplaKlimatizace Solární panel TČ kotel zásobník TUV

4 Energetická náročnost budov Jaké je hlavní hodnotící ukazatel: Celková roční dodaná energie, včetně energie vyrobené v budově obnovitelnými zdroji, vztažená na jednotku plochy Spotřebovaná energie : *vytápění *přípravu teplé užitkové vody *chlazení *větrání *osvětlení Jak se stanoví : Jak pro nové, tak i pro stávající budovy se stanoví se výpočtem Do výpočtu se nezahrnuje : *výroba elektřiny mimo objekt *dálkové vytápění *napájení technologie budovy

5 Hodnocení ENB Hodnocení musí umožňovat srovnání různých budov  musí mít společný základ se stejnými okrajovými podmínkami. Princip hodnocení je v porovnání vypočteného srovnávacího parametru s hodnotou referenční (základní). Referenční údaj je měrná spotřeba tepla na vytápění (kWh/m 2 *rok) Referenční hodnota odpovídá standardnímu objektu – třída C. Je-li vypočtená hodnota stejná nebo nižší – třída A - B, splňuje objekt podmínky, je-li vyšší – třída D – G objekt nevyhovuje. Podle měrné spotřeby tepla v závislosti na druhu budovy je vytvořena klasifikační stupnice – energetický štítek budovy

6 Energetický štítek obálky budovy *popisuje tepelné chování obalových konstrukcí a budovy jako celku *obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy *štítek obsahuje průměrný součinitel prostupu tepla *součástí štítku je podrobný protokol *z protokolu je zřejmý podíl jednotlivých částí obálky budovy na hodnocení *nahrazuje dříve používaný „Energetický štítek budovy“

7 Princip postupu výpočtu ENB

8 Klasifikační třídy ENB (kWh/m 2 *rok) Druh budovyABCDEFG Rodinný dům< 5151 - 9798 - 142143 - 191192 - 240241 - 286> 286 Bytový dům< 4343 - 8283 - 120121 - 162163 - 205206 - 245> 245 Hotel a restaurace < 102102 - 200201 - 294295 - 389390 - 488489 - 590> 590 Administrativní budova < 6262 - 123124 - 179180 - 236237 - 293294 - 345> 345 Nemocnice< 109109 - 210211 - 310311 - 415416 - 520521 - 625> 625 Budova pro vzdělávání < 4747 - 8990 - 130131 - 174175 - 220221 - 265> 265 Sportovní zařízení < 5353 - 102103 - 145146 - 194195 - 245246 - 297> 297 Budova pro velkoobchod a maloobchod < 6767 - 121122 - 183184 - 241242 - 300301 - 362> 362  

9 Hodnocení energetické náročnosti Co vše se má do energetické náročnosti promítnout ? *tepelné vlastnosti budovy *zařízení pro vytápění a zásobování TUV *klimatizační zařízení *větrání *umístění a orientace budov *pasivní solární systémy, protisluneční ochrana *přirozené větrání *vnitřní mikroklimatické podmínky Výsledkem hodnocení celkové energetické náročnosti je Průkaz energetické náročnosti budovy Zákon stanoví, u kterých staveb musí být tento průkaz vydán a způsob jeho zveřejnění. *výstavba nových budov *rekonstrukce (výměna oken, zateplení, změna vytápění, …)

10 Průkaz energetické náročnosti budovy vyhodnocuje budovu z pohledu všech energií, nahrazuje „Energetický štítek budovy“, který definoval budovu pouze z pohledu vytápění. Pomůckou pro určení energetické náročnosti budov je „národní kalkulační nástroj (NKN)„ Podklady pro zpracování PENB: *posouzení stavební obálky budovy (stavební konstrukce, zóny, plochy a objemy, požadovaná teplota, …) *vnitřní zisky (počty osob, produkce tepla spotřebičů, …) *osvětlení (instalovaný výkon, doba svícení, způsob spínání, …) *zdroje tepla v zónách (počty, druhy, účinnost, regulace, …) *způsob přípravy TUV (roční spotřeba, účinnost zdroje, rozvody, …) *větrání (způsob, rozdělení podle zón, ventilátory, …) *chlazení (chlazené zóny, teploty, sluneční clony, …) *využití solárních a fotovoltaických systémů (plochy, účinnost, …)

11

12 Obr. 4 Energetická náročnost posuzované a referenční budovy. EP-energetická náročnostTZB-tepelné zařízení budov C-chlazení Fans-ventilátor H-vytápění Light-osvětlení A-vztaženo na m 2 DHV-teplá voda

13 Národní kalkulační nástroj (NKN) je výpočetní nástroj k výpočtu energetické náročnosti budov. Práce s NKN: *vytvoření zón – zóna je budova nebo část budovy, která je zásobována stejnými energetickými systémy a má stejné požadavky na vnitřní prostředí. NKN nabízí 49 zón zařazených do 9 kategorií budov Příklad kategorie – vzdělávací budovy, profil používání – tělocvična, učebny, šatny, … V jednoduchých případech lze použít jednozónový model *energie využívané v bodově – elektrická energie, plyn, uhlí, … *požadavky na energie – vytápění, osvětlení, chlazení, TUV *systém vytápění, chlazení, větrání *specifikace konstrukcí – součinitel prostupu tepla *podrobná definice jednotlivých zón – rozměry, vytápění, osvětlení, … *definice zdrojů tepla, chladu, vzduchotechniky, solárních systémů, přípravy TUV a osvětlení

14 Zdroj: EkoWATTseminář Energetická náročnost budov ŠálaEnergetická náročnost budov www.iuses.eu Materiál je určen pouze pro studijní účely


Stáhnout ppt "Energetická náročnost budov. Energetická náročnost budovy Co je to energetická náročnost budovy: Ve smyslu evropské komise z roku 2002 vyjadřuje množství."

Podobné prezentace


Reklamy Google