Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická náročnost budov. Ing. Helena Bellingová ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická náročnost budov a související legislativa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická náročnost budov. Ing. Helena Bellingová ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická náročnost budov a související legislativa."— Transkript prezentace:

1 Energetická náročnost budov

2 Ing. Helena Bellingová ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická náročnost budov a související legislativa

3 Energetická náročnost budov Obsah  Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)  Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií  Vyhláška 148/2007 Sb. o ENB  Podrobnosti výpočtové metodiky  Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB  Obsah a forma průkazu ENB  Přepracování směrnice EPBD

4 Energetická náročnost budov Směrnice 2002/91/EC Hlavní články: • Obecný rámec výpočtu celkové energetické náročnosti a stanovení požadavků – článek 3 & 4 • Uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov – článek 5 • Uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost stávajících budov při zásadní renovaci - články 6 • Průkazy energetické náročnosti budov – článek 7 • Pravidelné kontroly kotlů a klimatizačních systémů – články 8 & 9

5 Energetická náročnost budov Časový rámec Směrnice I.06 VI.06 VI. – X. 07 I.09 Požadavek platnosti Novela Zákona Vyhlášky Povinnost v ČR 2002 Publikace Směrnice

6 Energetická náročnost budov Ministerstvo průmyslu a obchodu Novelizace zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. Vyhláška 276/2007 o kontrole účinnosti kotlů Vyhláška 277/2007 o inspekci klimatizačních systémů Vyhláška 148/2007 o energetické náročnosti budov Legislativní rámec Směrnice Aktuálně platné úplné znění - 61/2008 Sb.

7 Energetická náročnost budov Zákon 406/2000 Sb. §6a odst. 2 Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků průkazem energetické náročnosti budovy dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle odstavce 1.  Průkaz je součástí dokumentace:  při výstavbě nových budov  při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost  při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí pokud je zpracován z předchozích dvou důvodů  Průkaz nesmí být starší 10 let.

8 Energetická náročnost budov Zákon 406/2000 Sb. §6a odst. 8 Požadavky na ENB podle odst. 1 nemusí být splněny pro budovy:  stávající, pokud EA prokáže, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné  dočasné s plánovanou dobou užívaní do 2 let a experimentální budovy  s občasným používáním (náboženské) a obytné s užíváním do 4 měsíců/rok  samostatně stojící do celkové podlahové plochy menší než 50 m 2  s vnitřními zdroji tepla  výrobní v průmyslových areálech  provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční spotřebou energie na vytápění

9 Energetická náročnost budov Zákon 406/2000 Sb. Další ustanovení spojená s průkazem §6a odst. 4 a 6  pro nové budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m 2 musí být součástí průkazu technické, ekologické a ekonomické posouzení proveditelnosti alternativních systémů:  decentralizované systémy dodávky energie z OZE  KVET  dodávka energie z CZT nebo z CZ chladem  tepelná čerpadla  pro „veřejné“ budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m 2 má provozovatel povinnost umístit průkaz energetické náročnosti na veřejně přístupném místě školství, zdravotnictví, kultura, obchod, sport, ubytovací, stravovací, veřejná správa, zákaznická střediska

10 Energetická náročnost budov Vyhláška o ENB

11 Energetická náročnost budov  ENB se hodnotí při jejím standardizovaném užívání – bylo zvoleno bilanční hodnocení  Celková dodaná energie (Q fuel ) na systémové hranici budovy (odečtení energie vyrobené v budově z OZE a užívané budovou)  tzn. součet dodané energie pro pokrytí dílčích potřeb na: vytápěnípříprava teplé vodyosvětlení chlazenímechanické větrání  Intervalový výpočet podle zón (jednozónový, vícezónový)  Předpoklad použití SW nástrojů (NKN, Svoboda, Protech, ArchiPhysic) Podrobnosti výpočtové metodiky

12 Energetická náročnost budov Energie dodaná do budovy zóna 1 zóna 2 zóna... vytápění teplá voda osvětlení Potřeba teplé vody Účinnost přípravy teplé vody Izolace rozvodů Typ, příkon čerpadel... Výpočet roční dodané energie Vstupní data...

13 Energetická náročnost budov Dodaná energie Pro celý řetězec dílčích částí systému je dodávka energie (rovnající se potřebě) vyjádřena jako funkce vstupu paliva do budovy na její systémové hranici. Pro výpočet platí: Q fuel • η gen • η distr • η em = Q demand Podrobnosti výpočtové metodiky

14 Energetická náročnost budov Údaje nezbytné pro výpočet energetické náročnosti  Nová / rekonstruovaná budova – údaje ze stavební a projektové dokumentace •Velikost a tvar budovy •Součinitelé prostupu tepla obvodových konstrukcí, orientace, atd. … •Určený druh vytápění, klimatizace, ventilační a světelný systém •Instalovaný výkon a účinnosti instalovaného zařízení •Návrh alternativních zdrojů energie  Existující budova – místní šetření, energetický audit •Velikost a tvar budovy •Určení materiálů, z nichž budova sestává a obvodových konstrukcí budovy •Vizuální určení typu systému vytápění, klimatizace, přípravy TV, osvětlení •Instalovaný výkon a účinnost instalovaného zařízení (výpočet, měření) Podrobnosti výpočtové metodiky

15 Energetická náročnost budov Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB Druh budovy (kWh/m 2 )ABCDEFG Rodinný dům< 5151 - 9798 - 142143 - 191192 - 240241 - 286> 286 Bytový dům< 4343 - 8283 - 120121 - 162163 - 205206 - 245> 245 Hotel a restaurace< 102102 - 200201 - 294295 - 389390 - 488489 - 590> 590 Administrativní budova< 6262 - 123124 - 179180 - 236237 - 293294 - 345> 345 Nemocnice< 109109 - 210211 - 310311 - 415416 - 520521 - 625> 625 Budova pro vzdělávání< 4747 - 8990 - 130131 - 174175 - 220221 - 265> 265 Sportovní zařízení< 5353 - 102103 - 145146 - 194195 - 245246 - 297> 297 Budova pro velkoobchod a maloobchod < 6767 - 121122 - 183184 - 241242 - 300301 - 362> 362

16 Energetická náročnost budov A B C D E F G MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÁ ÚSPORNÁ VYHOVUJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ NEHOSPODÁRNÁ VELMI NEHOSPODÁRNÁ MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické náročnosti

17 Energetická náročnost budov Obsah a forma průkazu ENB Průkaz energetické náročnosti budovy - PROTOKOL  typ budovy podle seznamu  identifikační údaje  technické údaje budovy •stavební konstrukce •energetické systémy •celková a dílčí energetická náročnost budovy  posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie pro nové budovy nad 1 000 m 2  doporučená opatření ke snížení energetické náročnosti budovy  další údaje

18 Energetická náročnost budov Obsah a forma průkazu ENB Průkaz energetické náročnosti budovy – GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ  typ budovy, místní označení, adresa budovy, podlahová plocha  klasifikační třída budovy podle bilančního hodnocení  klasifikační třída po provedení doporučených opatření na snížení ENB  celková vypočtená roční dodaná energie v GJ  měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m 2  dodaná energie pro pokrytí dílčích potřeb spotřeby energie budovy v %  platnost průkazu ENB  jméno zpracovatele průkazu s identifikačním číslem

19

20 Energetická náročnost budov Průkaz ENB ve Velké Británii

21 Energetická náročnost budov Přepracování směrnice EPBD (Recast of the EPBD) •Zobrazení průkazů ENB ve všech reklamách na prodej nebo pronájem budov (komerčních, bytových); •Zpřísnění tepelně-technických parametrů (standardů) budov na národních úrovních (bude porovnáváno a hodnoceno EU); •Návrh zrušení hranice 1000 m 2 pro rekonstrukce stávajících budov, které musí po rekonstrukci splnit minimální požadavky na ENB; •Zpracování národních akčních plánů na podporu a výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů (veřejný sektor by měl jít příkladem!)

22 DĚKUJI ZA POZORNOST helena.bellingova@enviros.cz Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz helena.bellingova@enviros.cz www.enviros.cz


Stáhnout ppt "Energetická náročnost budov. Ing. Helena Bellingová ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická náročnost budov a související legislativa."

Podobné prezentace


Reklamy Google