Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická náročnost budov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická náročnost budov"— Transkript prezentace:

1 Energetická náročnost budov

2 Energetická náročnost budov a související legislativa
Ing. Helena Bellingová ENVIROS, s.r.o., Praha

3 Obsah Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií Vyhláška 148/2007 Sb. o ENB Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB Obsah a forma průkazu ENB Přepracování směrnice EPBD Energetická náročnost budov

4 Směrnice 2002/91/EC Hlavní články:
Obecný rámec výpočtu celkové energetické náročnosti a stanovení požadavků – článek 3 & 4 Uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov – článek 5 Uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost stávajících budov při zásadní renovaci - články 6 Průkazy energetické náročnosti budov – článek 7 Pravidelné kontroly kotlů a klimatizačních systémů – články 8 & 9 Energetická náročnost budov

5 Časový rámec Směrnice Požadavek platnosti Vyhlášky Publikace Směrnice
Novela Zákona Povinnost v ČR 2002 I.06 VI.06 VI. – X. 07 I.09 Energetická náročnost budov

6 Legislativní rámec Směrnice
Ministerstvo průmyslu a obchodu Aktuálně platné úplné znění - 61/2008 Sb. Novelizace zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. Vyhláška 148/2007 o energetické náročnosti budov Vyhláška 276/2007 o kontrole účinnosti kotlů Vyhláška 277/2007 o inspekci klimatizačních systémů Energetická náročnost budov

7 Zákon 406/2000 Sb. §6a odst. 2 Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků průkazem energetické náročnosti budovy dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle odstavce 1. Průkaz je součástí dokumentace: při výstavbě nových budov při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad m2 , které ovlivňují jejich energetickou náročnost při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí pokud je zpracován z předchozích dvou důvodů Průkaz nesmí být starší 10 let. Energetická náročnost budov

8 Požadavky na ENB podle odst. 1 nemusí být splněny pro budovy:
Zákon 406/2000 Sb. §6a odst. 8 Požadavky na ENB podle odst. 1 nemusí být splněny pro budovy: stávající, pokud EA prokáže, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné dočasné s plánovanou dobou užívaní do 2 let a experimentální budovy s občasným používáním (náboženské) a obytné s užíváním do 4 měsíců/rok samostatně stojící do celkové podlahové plochy menší než 50 m2 s vnitřními zdroji tepla výrobní v průmyslových areálech provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční spotřebou energie na vytápění Energetická náročnost budov

9 Další ustanovení spojená s průkazem §6a odst. 4 a 6
Zákon 406/2000 Sb. Další ustanovení spojená s průkazem §6a odst. 4 a 6 pro nové budovy s celkovou podlahovou plochou nad m2 musí být součástí průkazu technické, ekologické a ekonomické posouzení proveditelnosti alternativních systémů: decentralizované systémy dodávky energie z OZE KVET dodávka energie z CZT nebo z CZ chladem tepelná čerpadla pro „veřejné“ budovy s celkovou podlahovou plochou nad m2 má provozovatel povinnost umístit průkaz energetické náročnosti na veřejně přístupném místě školství, zdravotnictví, kultura, obchod, sport, ubytovací, stravovací, veřejná správa, zákaznická střediska Energetická náročnost budov

10 Vyhláška o ENB Energetická náročnost budov
Podle směrnice – „Energetická náročnost budovy musí být vyjádřena transparentním způsobem a může zahrnovat ukazatel emisí CO2.“ Základní metodika popsaná v prEN (WI 1+3), umožňuje zemím vybrat globální indikátor vyjadřující ENB: Dodaná energie Primární energie Emise CO2 Celkové náklady na energii V ČR zvolena „dodaná energie“ (energie dodaná do budovy na její systémové hranici včetně energie vyrobené samotnou budovou z obnovitelných zdrojů a užívané budovou) = (energie nakoupená + energie vyrobená – energie prodaná) systémovou hranicí se rozumí plocha tvořená vnějším povrchem konstrukcí obalujících vytápěnou zónu Energetická náročnost budov

11 Podrobnosti výpočtové metodiky
ENB se hodnotí při jejím standardizovaném užívání – bylo zvoleno bilanční hodnocení Celková dodaná energie (Qfuel) na systémové hranici budovy (odečtení energie vyrobené v budově z OZE a užívané budovou) tzn. součet dodané energie pro pokrytí dílčích potřeb na: vytápění příprava teplé vody osvětlení chlazení mechanické větrání Intervalový výpočet podle zón (jednozónový, vícezónový) Předpoklad použití SW nástrojů (NKN, Svoboda, Protech, ArchiPhysic) Energetická náročnost budov

12 Výpočet roční dodané energie
Energie dodaná do budovy Výpočet roční dodané energie zóna 1 zóna ... zóna 2 vytápění teplá voda osvětlení ... ... Potřeba teplé vody Typ, příkon čerpadel Účinnost přípravy teplé vody Vstupní data Izolace rozvodů Energetická náročnost budov

13 Podrobnosti výpočtové metodiky Qfuel • ηgen • ηdistr • ηem = Qdemand
Dodaná energie Pro celý řetězec dílčích částí systému je dodávka energie (rovnající se potřebě) vyjádřena jako funkce vstupu paliva do budovy na její systémové hranici. Pro výpočet platí: Qfuel • ηgen • ηdistr • ηem = Qdemand Energetická náročnost budov

14 Podrobnosti výpočtové metodiky
Údaje nezbytné pro výpočet energetické náročnosti Nová / rekonstruovaná budova – údaje ze stavební a projektové dokumentace Velikost a tvar budovy Součinitelé prostupu tepla obvodových konstrukcí, orientace, atd. … Určený druh vytápění, klimatizace, ventilační a světelný systém Instalovaný výkon a účinnosti instalovaného zařízení Návrh alternativních zdrojů energie Existující budova – místní šetření, energetický audit Určení materiálů, z nichž budova sestává a obvodových konstrukcí budovy Vizuální určení typu systému vytápění, klimatizace, přípravy TV, osvětlení Instalovaný výkon a účinnost instalovaného zařízení (výpočet, měření) Energetická náročnost budov

15 Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB
Druh budovy (kWh/m2) A B C D E F G Rodinný dům < 51 > 286 Bytový dům < 43 > 245 Hotel a restaurace < 102 > 590 Administrativní budova < 62 > 345 Nemocnice < 109 > 625 Budova pro vzdělávání < 47 > 265 Sportovní zařízení < 53 > 297 Budova pro velkoobchod a maloobchod < 67 > 362 Energetická náročnost budov

16 Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické náročnosti
MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÁ B ÚSPORNÁ C VYHOVUJÍCÍ D NEVYHOVUJÍCÍ E NEHOSPODÁRNÁ F VELMI NEHOSPODÁRNÁ G MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ Energetická náročnost budov

17 Obsah a forma průkazu ENB
Průkaz energetické náročnosti budovy - PROTOKOL typ budovy podle seznamu identifikační údaje technické údaje budovy stavební konstrukce energetické systémy celková a dílčí energetická náročnost budovy posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie pro nové budovy nad m2 doporučená opatření ke snížení energetické náročnosti budovy další údaje Energetická náročnost budov

18 Obsah a forma průkazu ENB
Průkaz energetické náročnosti budovy – GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ typ budovy, místní označení, adresa budovy, podlahová plocha klasifikační třída budovy podle bilančního hodnocení klasifikační třída po provedení doporučených opatření na snížení ENB celková vypočtená roční dodaná energie v GJ měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2 dodaná energie pro pokrytí dílčích potřeb spotřeby energie budovy v % platnost průkazu ENB jméno zpracovatele průkazu s identifikačním číslem Energetická náročnost budov

19

20 Průkaz ENB ve Velké Británii
Energetická náročnost budov

21 Přepracování směrnice EPBD (Recast of the EPBD)
Zobrazení průkazů ENB ve všech reklamách na prodej nebo pronájem budov (komerčních, bytových); Zpřísnění tepelně-technických parametrů (standardů) budov na národních úrovních (bude porovnáváno a hodnoceno EU); Návrh zrušení hranice 1000 m2 pro rekonstrukce stávajících budov, které musí po rekonstrukci splnit minimální požadavky na ENB; Zpracování národních akčních plánů na podporu a výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů (veřejný sektor by měl jít příkladem!) Energetická náročnost budov

22 DĚKUJI ZA POZORNOST helena. bellingova@enviros
DĚKUJI ZA POZORNOST Na Rovnosti Praha 3


Stáhnout ppt "Energetická náročnost budov"

Podobné prezentace


Reklamy Google