Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický management budov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický management budov"— Transkript prezentace:

1 Energetický management budov
Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 obsah LEGISLATIVA VZTAHUJÍCÍ SE K ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI V RÁMCI EU
NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ENERGETICKÉMU AUDITU ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A PRŮKAZŮ BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

3 legislativa vztahující se k energetické efektivnosti v rámci eu
Národní ústavy Směrnice EU doplňující Nařízení Evropské Komise Zákony (schválené parlamentem členské země a signované prezidentem) Vyhlášky (schválené příslušným ministerstvem) Vládní nebo ministerská nařízení Normy (často mohou být založené na mezinárodních standardech CEN a harmonizovány do národního systému), normy vydává ÚNMZ Úroveň EU Národní úroveň

4 legislativa vztahující se k energetické efektivnosti v rámci eu
Úroveň EU - legislativa a normy Nejdůležitější „zastřešující“ dokumenty k EE v budovách: Energy Performance of Buildings Directives 2002/91/EC (EPBD I) a následně novela 2010/31/EU (EPBD II) Tato EU legislativa nedefinuje Energetické audity, ale pouze Energetickou náročnost budov (tj. Průkazy ENB) Energetické audity jsou definovány na národní úrovni. Téměř všechny země EU mají svůj systém auditů ENERGETICKÝ AUDIT

5 legislativa vztahující se k energetické efektivnosti v rámci eu
Úroveň EU - legislativa a normy Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU (EPBD 2) - hlavní důvody pro vytvoření této novely a rozšíření oproti EPBD I: Vyjasnit a zjednodušit dosavadní definice; Rozšířit působnost Směrnice; Zvýšení požadavků Směrnice tak, aby byl zvýšen její dopad; Zavádí pojem budovy s téměř nulovou spotřebou energie; Definuje požadavky na tzv. nákladově optimální úrovni; Požaduje, aby veřejná sféra šla příkladem ve snižování ENB

6 legislativa vztahující se k energetické efektivnosti v rámci eu
Národní úroveň – Česká republika Základní „zastřešující“ dokument: Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií 14 významných novel za 14 let existence Vztah k budovám: Definice Energetického auditu (nedef. na úrovni EU) Průkazy energetické náročnosti budov (PENB), Kontroly kotlů a klimatizací, Dále definice a požadavky na Ekodesign, Definice Energetických expertů, pravidel, odpovědností, povinností a sankcí.

7 obsah LEGISLATIVA VZTAHUJÍCÍ SE K ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI V RÁMCI EU
NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ENERGETICKÉMU AUDITU ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A PRŮKAZŮ BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

8 NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Národní úroveň – Česká republika Základní „zastřešující“ dokument: Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií Vztah k legislativě EU: hlavní principy a pravidla přijaty z EPBD 2 Definice požadavků a příslušné termíny pro PENB, Definice povinnosti mít PENB a kdo ho smí vyhotovit, Přejatá definice budovy s téměř nulovou spotřebou (nearly Zero Energy Building = nZEB) Přejatá definice pro stanovování legislativních požadavků na nákladově optimální úrovni

9 NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Národní úroveň – Česká republika Vyhláška 480/2012 Sb. o energetickém auditu Definuje, kdo musí mít energetický audit Specifikuje povinné části zprávy o energetickém auditu (zejména v tabulkové podobě) Definuje systém návrhu energeticky efektivních opatření a jejich kombinací Požaduje výpočet a vyhodnocení ekonomické a environmentální vhodnosti navržených opatření a doporučení vhodné kombinace auditorem

10 NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Národní úroveň – Česká republika Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (prováděcí vyhláška k zákonu 406/2000 Sb.) Specifikuje obsah a vzhled PENB, Specifikuje výpočtovou metodiku pro PENB, Definuje, jaké budovy se mají pomocí dané výpočtové metodiky hodnotit … všechny tři dokumenty byly v roce 2012 (resp. 2013) novelizovány (ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Hospodářskou komorou, vysokými školami, nezávislými experty atd.)

11 NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Národní úroveň – Česká republika Vedle dosud zmíněných předpisů, Stavební zákon 183/2006 Sb. řeší povinnost plnit požadavky na ENB při výstavbě Zákon spojuje povinnost plnění požadavků na energetickou náročnost budov s procesem stavebního řízení resp. ohlášení. při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících budov (Všechny ostatní povinnosti k ENB jsou řešeny předchozím zákonem o hospodaření energií)

12 NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Národní úroveň – Česká republika Definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie (zákon 406/2000 Sb.) Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se myslí budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Požadavek: Nové budovy musí dosáhnout tento standard, což musí být doloženo kladným závazným stanoviskem SEI v rámci staveb.řízení v těchto termínech pro veřejné/ostatní budovy: nad 1500m2 od 1.ledna 2016 / 2018, nad 350m2 od 1.ledna 2017 / 2019, méně než 350m2 od 1.ledna 2018 / 2020.

13 obsah LEGISLATIVA VZTAHUJÍCÍ SE K ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI V RÁMCI EU
NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ENERGETICKÉMU AUDITU ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A PRŮKAZŮ BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

14 SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A PRŮKAZŮ BUDOV
Energetický štítek obálky budovy 1994 ČSN Member 2000 Energetický audit 406/2000 Sb. DNES EXISTUJE PENB podle EPBD 2 2013 Energetický průkaz Vyhl. 291/2001 Vyhl. 148/2007 PENB podle EPBD 1 Vyhláška 78/2013 Sb. o ENB

15 SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A PRŮKAZŮ BUDOV
Energetický audit Průkaz energ. náročnosti budovy Podle národní legislativy Podle Směrnice EU (EPBDII) Na národní úrovni řešeno z. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Vyhl. 480/2012 Sb. o energetickém auditu Vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Od roku 2000, zákon 14x novelizován Od roku 2007, novela 2013 Provádí se pro jakýkoliv typ budov, s ohledem na vyšší pracnost a cenu se neprovádí pro menší objekty jako rodinné domy. Povinný pro veřejné budovy s roční spotřebou energie nad 1500 GJ a pro privátně vlastněné objekty s roční spotřebou energie nad GJ. Dále pro některé dotační programy. Provádí se pro jakýkoliv typ budov s výjimkami (EPBD2 vyjímá zemědělské, průmyslové, některé církevní objekty a objekty pod 50 m2) Povinný pro všechny nové a rekonstruované budovy, v případě prodeje a pronájmu, pro veřejné budovy a postupně pro všechny užívané budovy. ENERGETICKÝ AUDIT

16 SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A PRŮKAZŮ BUDOV
Energetický audit Průkaz energ. náročnosti budovy Provozní hodnocení = hodnotí se jak kvalita budovy, tak i způsob jejího užívání včetně vlivu chování uživatelů; založeno na hodnocení skutečných (fakturovaných, měřených) spotřeb Výpočtové (standardizované) hodnocení = hodnotí se kvalita budovy pomocí teoretického výpočtu (eliminuje se tím vliv uživatele na spotřebu); budova se pak srovnává s referenční budovou Detailní analýza, veškeré spotřebiče energie vzaty v úvahu Pouze vytápění, chlazení, větrání, příprava teplé vody, osvětlení a příslušné pomocné energie (čerpadla, ventilátory), nehodnotí se spotřebiče Desítky tis.Kč Jednotky tis.Kč Obvykle 40 – 150 stran, pouze osnova a povinné tabulky jsou definovány vyhláškou 2 strany Průkaz + cca 10 stran protokolu, přesně definováno vyhláškou Cca 800 auditorů Cca 1400 specialistů

17 SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A PRŮKAZŮ BUDOV
Energetičtí specialisté Energetickým specialistům je udělováno oprávnění od MPO po úspěšném provedení zkoušek; existují následující 4 kategorie: Energetický audit Průkaz ENB Kontrola kotlů Kontrola klimatizací

18 obsah LEGISLATIVA VZTAHUJÍCÍ SE K ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI V RÁMCI EU
NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ENERGETICKÉMU AUDITU ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A PRŮKAZŮ BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

19 ENERGETICKÝ AUDIT Historie energetických auditů v České republice
První metodika představena v 90.letech ve spolupráci s US AID První audity bez povinně definované struktury byly prováděny již před rokem 2000 V roce 2000 vznikla první verze zákona o hospodaření energií (z.406/2000 Sb.) + v roce 2001 vznikla příslušná prováděcí vyhláška o energetickém auditu 2000 – 2005 stát dotacemi podporoval zajišťování energetických auditů jak pro veřejný, tak i soukromý sektor V roce 2005 bylo vyhotoveno cca energetických auditů I díky dotačním programům lze předpokládat, že drtivá většina veřejných budov má energetický audit

20 ENERGETICKÝ AUDIT Podklady a vstupy potřebné pro provedení energetického auditu Data o spotřebách energií za aktuální 3 roky (elektřina, teplo, plyn, další paliva) a za vodu; vždy ve fyzikálních a peněžních jednotkách, Projektová dokumentace (alespoň částečná), Prohlídka objektu + foto dokumentace Komunikace se správou budovy/vlastníkem o provozu budovy

21 ENERGETICKÝ AUDIT Základní struktura zprávy o energetickém auditu
Identifikační údaje (předmět auditu, vlastník, auditor) Popis stávajícího stavu objektu Vyhodnocení stávajícího stavu včetně energetické bilance a Energetického štítku obálky budovy (hodnocení obalových konstrukcí dle ČSN , nejedná se o PENB) Návrh energeticky úsporných opatření a jejich seskupení do variant včetně energetických bilancí a vyhodnocení energetické náročnosti výsledných variant Vyhodnocení ekonomických a environmentálních parametrů Závěr – doporučení vhodné varianty, evidenční list

22 ENERGETICKÝ AUDIT Povinné tabulky - vstupy Vstupy paliv a energie
Množství paliv, energetické jednotky, roční náklady

23 ENERGETICKÝ AUDIT Povinné tabulky – Zdroj energie I
Popis zdrojů energie Výroba, dodávka a prodej elektřiny a tepla

24 ENERGETICKÝ AUDIT Povinné tabulky – Zdroj energie II
Celková účinnost zdrojů energie Účinnost kotlů Přímá metoda (měření na vstupu i výstupu) Nepřímá metoda (analýza spalin)

25 ENERGETICKÝ AUDIT Povinné tabulky – Vyhodnocení obalových konstrukcí
Měrný tepelný tok Rozdělení tepelných ztrát

26 ENERGETICKÝ AUDIT – prohlídka na místě

27 ENERGETICKÝ AUDIT Povinné tabulky – Rozdělení energie
Energetická bilance Před a po provedení navržených opatření

28 ENERGETICKÝ AUDIT Povinné tabulky – Ekonomika projektu
Ekonomická analýza pro alespoň 2 varianty

29 ENERGETICKÝ AUDIT – ekonomický výpočet
Prostá doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Diskont (%) Roční růst cen energie Hodnotící období

30 ENERGETICKÝ AUDIT Povinné tabulky – Environmentální hodnocení projektu
Lokální emise Lokální zdroje energie Globální emise CZT, elektřina ze sítě

31 ENERGETICKÝ AUDIT – evidenční list
Celkový přehled parametrů Energie, emise, ekonomika

32 obsah LEGISLATIVA VZTAHUJÍCÍ SE K ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI V RÁMCI EU
NÁRODNÍ LEGISLATIVA KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ENERGETICKÉMU AUDITU ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ A PRŮKAZŮ BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

33 Průkaz energetické náročnosti budovy
Zobrazení doporučení Indikátory ENB: Dodaná energie – hlavní indikátor, jímž se budova zatřiďuje Neobnovitelná primární energie Průměrné Uem Dílčí U konstrukcí Dílčí účinnosti technických systémů Rozdělení podle energonositelů Dílčí složky dodané energie

34 Průkaz energetické náročnosti budovy
PENB podle EPBD 2 (od roku 2013) 2 strany Průkazu Snaha o pro laiky srozumitelnou formu Zobrazuje spotřeby energie pro stávající (resp. projektovaný) stav budovy a doporučení Hodnocení primární energie

35 Průkaz energetické náročnosti budovy
PENB podle EPBD 2 (od roku 2013) Doporučená opatření pro stávající budovy Dodaná energie podle energonositelů Rozdělení dodané energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení

36 Průkaz energetické náročnosti budovy
Povinnost mít PENB Pro stavební řízení od roku 2009 – budova musí dosáhnout nejhůře na třídu C; PENB je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení U nových budov s EVP *) nad 50 m2 U větších změn budov **) s EVP nad 50 m2 (vyjmuty jsou zemědělské, průmyslové a některé církevní stavby a budovy pro rekreaci) *) energeticky vztažná plocha = plocha všech podlaží z celkových vnějších rozměrů budovy (tj. včetně konstrukcí) **) jestliže je alespoň 25% ploch obalových konstrukcí předmětem úprav (výměny, rekonstrukce)

37 Průkaz energetické náročnosti budovy
Povinnost mít PENB Pro informační účely pro veřejnost – všechny budovy přístupné pro veřejnost (úřady, školy, kulturní, sportovní a zdravotnické objekty,…) musí mít PENB vyvěšený na veřejně přístupném a dobře viditelném místě – slouží pro informační účely pro veřejnost, není povinnost splňovat nějakou třídu Pro účely prodeje a pronájmu – nově od roku 2013; pro pronájmy dílčích částí budov (např. byty) platí až od 2016 Pro stávající užívané obytné a administrativní budovy platí mezi lety postupný nárůst povinnosti podle velikosti EVP Pro některé dotační programy zaměřené na úspory energie (Nová Zelená úsporám)

38 Průkaz energetické náročnosti budovy
Kontrola kvality Státní energetická inspekce (SEI) Odpovědná za kontrolu kvality PENB dle zákona 406/2000 Sb. ; V současnosti SEI nemá kapacitu na detailní kontrolu většího podílu PENB Pro stavební řízení je nutné kladné stanovisko SEI, vydávané na základě předloženého PENB; během tohoto procesu se fakticky neprovádí kontrola kvality/správnosti výpočtu Zákon 406/2000 Sb. definuje příslušné sankce Stavební úřady Pouze kontrolují, zda je PENB součástí dokumentace a je zajištěno příslušné stanovisko SEI (tj., zda budova splňuje potřebné hodnotící parametry – indikátory …viz tabulka dále)

39 Průkaz energetické náročnosti budovy
Hlavní vlastnosti PENB v ČR Pouze 1 typ Průkazu pro nové i rekonstruované budovy, pro prodej i pronájem Pouze 1 typ pro všechny typy budov (obytné, administrativní, veřejné apod.) Pouze 1 metodika = Výpočtové (standardizované) hodnocení = hodnotí se kvalita budovy pomocí teoretického výpočtu (eliminuje se tím vliv uživatele na spotřebu); budova se pak srovnává s referenční budovou (tento postup využívá cca 70% zemí EU, ostatní vycházejí z hodnocení měřených spotřeb energie tak, jak je tomu v ČR v případě EA; např. Německo má zavedeny obě metodiky pro různé účely)

40 Průkaz energetické náročnosti budovy
Hlavní vlastnosti PENB v ČR PENB se vydává jedině pro celou budovu (tento přístup využívá cca 50% zemí EU; dalších cca 30% umožňuje výpočet pro samostatné části (byty) a ve 20% zemí se vyžadují oba postupy) PENB je platný 10 years (nebo do významnější změny budovy) Není definován minimální povinný počet generovaných doporučení pro zlepšení budovy (toto platí v cca 70% zemí EU) Plná kontrola kvality PENB ze strany SEI není zatím v reálu zavedena Centrální sběr dat a jejich využití a analýza není zatím plně funkční

41 Průkaz energetické náročnosti budovy
Metodika výpočtu PENB Hlavním účelem PENB je poskytnutí informací o kvalitě budovy (i laikům) s možností porovnat budovy mezi sebou (proto se nehodnotí vliv uživatelů budovy) Jednotné klimatické okrajové podmínky pro celou ČR, definováno v TNI (technická normalizační informace, jednodušší obdoba normy) Vypočtené indikátory ENB (dodaná energie, neobnovitelná primární energie atd.) jsou následně porovnány s vypočtenou referenční hodnotou příslušné referenční budovy (nikoliv s legislativou pevně stanovenými hodnotami, jak tomu bylo v předchozí vyhlášce)…spravedlivější hodnocení

42 Průkaz energetické náročnosti budovy
Metodika výpočtu PENB Referenční hodnoty (ref.budova) jsou počítány automaticky na pozadí příslušných výpočtových programů Referenční hodnoty (ref.budova) pak odpovídá nejvyšším dovoleným hodnotám, které tvoří hranici tříd C a D, tj. splňuje/nesplňuje požadavky Indikátory ENB jsou: Dodaná energie – hlavní parametr, slouží k zatřídění budovy Neobnovitelná primární energie Průměrné Uem Dílčí U jednotlivých konstrukcí Jednotlivé účinnosti technických systémů

43 Průkaz energetické náročnosti budovy
Indikátory, které musí být splněny pro daný účel Indikátory ENB Nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou Větší změny budov (dle zákona jsou pro investora/stavebníka 3 možnosti na výběr) Jiné než větší změny budov a) Celková primární energie b) Neobnovitelná část primární energie ano   ano c) Celková dodaná energie d) Dílčí složky dodané energie (vytápění, chlazení, příprava teplé vody, větrání, úprava vlhkosti, osvětlení) e) Průměrné Uem budovy ano f) Dílčí U konstrukcí g) Účinnosti technických systémů

44 Typy energií Obnovitelná primární energie Primární energie (celková)
Systémová hranice budovy Obnovitelná primární energie Účinnosti vlastních zdrojů, ztráty v potrubích apod. Primární energie (celková) Dodaná energie Potřeba energie


Stáhnout ppt "Energetický management budov"

Podobné prezentace


Reklamy Google