Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126."— Transkript prezentace:

1 Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze jiri.karasek@fsv.cvut.cz K126

2 Karásek 2014 Energetický management 2  Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie.  uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství.

3 Karásek 2014 Energetický management 3 Source: 48electricalengineer.wordpress.com Plánuj – dělej – kontroluj - jednej

4 Karásek 2014 Role v energetickém managementu 4 Top management organizace  Nastavuje energetickou politiku  Definuje tým managementu hospodaření s energií  Poskytuje zdroje na zavedení udržování a zlepšování EnMS  Vytváří energetické cíle  Definuje ukazatele energetické náročnosti EnPI  Zvažuje energetickou náročnost při dlouhodobém plánování  Provádí přezkoumání systému energetického managementu

5 Karásek 2014 Energetický management 5 Energetická politika  Prohlášení organizace týkající se jejích celkových záměrů a nasměrování organizace ve vztahu k energetické náročnosti, které je formálně vyjádřené vrcholovým vedením  Obsahuje závazek k neustálému snižování energetické náročnosti  Závazek zvyšování dostupnosti informací  Poskytuje rámec pro stanovování energetických cílů  Podporuje nákup energeticky úsporných produktů

6 Karásek 2014 Energetický management 6 Plánování  Vymezení právních a dalších požadavků  Podkladem výchozí stav spotřeby energie  Stanovení ukazatelů energetické náročnosti  Stanovení cílů  Pasportizace budov

7 Karásek 2014 Energetický management 7 Zavádění a provoz  Vymezení kompetencí, výcvik a vědomí závažnosti  Komunikace – s uživatelem, energetickým specialistou, top managementem  Stanovení a kontrola dokumentace  Řízení provozu  Nakupování energetických služeb např. Energy contracting, Energy performance contracting

8 Karásek 2014 Energetický management 8 Controlling  Monitorování (monitoring and targeting), měření a analýza  Hodnocení shody s plánovaným stavem  Neshody nápravy a preventivní opatření  Přezkoumání systému managementu  Vyhodnocení systému EnMS  Návrhy a implementace změn

9 Karásek 2014 Role v energetickém managementu 9 Energetický manager  Komunikace s dodavateli a odběrateli energie, včetně smluv a výběrových řízení  Monitoring spotřeby - podle naměřených hodnot a jejich meziroční porovnání  Pasportizace budov – podklady pro energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov  Vedení dokumentace – revizní knihy, provozní deníky, výpočty emisí a poplatků za znečistění  Reporting – statistiky, podklady pro vrcholový management  Komunikace s uživateli budovy – provozní řády, motivace k energetickým úsporám

10 Karásek 2014 Role v energetickém managementu 10 Energetický specialista  Komunikuje s energetickým managerem,  Vytváří informační podporu pro energetického managera, konzultace  Vytváří dokumenty energetického managementu, EA, PENB, feasibility study  Spolupracuje při dotačním managementu

11 Karásek 2014 Role v energetickém managementu 11 Uživatel budovy  Drží se pokynů energetického managera  Dbá provozních řádů  Ovlivňuje energetickou náročnost procesů zejména v oblastech  Teplota vnitřních prostor  Ventilace, chlazení  Efektivnost výrobních procesů  Osvětlení

12 Karásek 2014 Energetický management 12 Na evropské úrovni – Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU  V roce 2014 implementace směrnice do národní legislativy a národních cílů  Požadavky zvýšení energetické efektivnosti do roku 2020  20% úspory primární energie  20% úspor emisí CO2 Pro úplnost:  20% podíl energie z OZE

13 Karásek 2014 Energetický management dle ČSN EN ISO 50001 13 EnMS dle ČSN EN ISO 50001  EN ISO 50001 mezinárodní standard implementovaný na národní úrovni (ČSN EN ISO 50001, leden 2012)  V případě ČR se jedná o překlad bez návaznosti na legislativu  Hlavní cíl: Kontinuální (cyklický) proces snižování energetické náročnosti

14 Karásek 2014 Potřeby EnMS 14 Potřeby při zavádění EnMS  Nástroje pro měření – získávání dat a jejich vyhodnocení, musí být nainstalovány, vyhodnocení například na základě ET křivek  Nástroje regulace – nutné nastavení, opět musí být nainstalovány  Spotřebou řízené ceny energie, musí být nastavena motivace směrem k energetickým úsporám  Plánování a kontrola – Energetické audity, provozní postupy a řády ENERGY AUDIT

15 Karásek 2014 Příklady z energetického managementu 15 Příklady EnMS z ČR Společnosti zajištující EnMS optimalizují tarify odběru elektřiny, které jsou založeny na následujících platbách:  Rezervovaný příkon (fixní platba vztažená k odběru elektřiny, která bude spotřebována)  Poplatek za čtvrthodinové maximum (poplatek za extrém ve spotřebě elektřiny během špičky, obvykle během dne, kdy spotřeba energie je nejvyšší)  Konkrétní spotřeba (založená na kWh v reálu spotřebovaných); náklady jsou odlišné podle spotřebitele kWh například vysoký tarif přes den a nízký během nočních hodin (závisí na sjednaném tarifu)  Poplatek za překročení čtvrthodinových maxim dle bodu 2 Optimalizace, až 10% nákladů na energii

16 Karásek 2014 Příklady z energetického managementu 16 Příklady EnMS z ČR Úspory energie a nákladů prostřednictví následujících typických opatření :  Instalace podružných měření pro elektřinu, teplou vodu a teplo (měření na patě objektu je v ČR povinné)  Instalace systému inteligentní regulace (například teplotní senzory, senzory koncentrace CO2 pro redukci výměny vzduchu)  Redukce přetápění prostor prostřednictvím podrobných měření a informace o teplotách v jednotlivých místnostech  Řízené větrání, noční předchlazování budov v letním období, venkovní žaluzie nebo stínění. Úspory 10-15% energie a ročních nákladů


Stáhnout ppt "Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126."

Podobné prezentace


Reklamy Google