Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický management budov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický management budov"— Transkript prezentace:

1 Energetický management budov
Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 Energetický management
Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství.

3 Energetický management
Plánuj – dělej – kontroluj - jednej Source: 48electricalengineer.wordpress.com 

4 Role v energetickém managementu
Top management organizace Nastavuje energetickou politiku Definuje tým managementu hospodaření s energií Poskytuje zdroje na zavedení udržování a zlepšování EnMS Vytváří energetické cíle Definuje ukazatele energetické náročnosti EnPI Zvažuje energetickou náročnost při dlouhodobém plánování Provádí přezkoumání systému energetického managementu

5 Energetický management
Energetická politika Prohlášení organizace týkající se jejích celkových záměrů a nasměrování organizace ve vztahu k energetické náročnosti, které je formálně vyjádřené vrcholovým vedením Obsahuje závazek k neustálému snižování energetické náročnosti Závazek zvyšování dostupnosti informací Poskytuje rámec pro stanovování energetických cílů Podporuje nákup energeticky úsporných produktů

6 Energetický management
Plánování Vymezení právních a dalších požadavků Podkladem výchozí stav spotřeby energie Stanovení ukazatelů energetické náročnosti Stanovení cílů Pasportizace budov

7 Energetický management
Zavádění a provoz Vymezení kompetencí, výcvik a vědomí závažnosti Komunikace – s uživatelem, energetickým specialistou, top managementem Stanovení a kontrola dokumentace Řízení provozu Nakupování energetických služeb např. Energy contracting, Energy performance contracting

8 Energetický management
Controlling Monitorování (monitoring and targeting), měření a analýza Hodnocení shody s plánovaným stavem Neshody nápravy a preventivní opatření Přezkoumání systému managementu Vyhodnocení systému EnMS Návrhy a implementace změn

9 Role v energetickém managementu
Energetický manager Komunikace s dodavateli a odběrateli energie, včetně smluv a výběrových řízení Monitoring spotřeby - podle naměřených hodnot a jejich meziroční porovnání Pasportizace budov – podklady pro energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov Vedení dokumentace – revizní knihy, provozní deníky, výpočty emisí a poplatků za znečistění Reporting – statistiky, podklady pro vrcholový management Komunikace s uživateli budovy – provozní řády, motivace k energetickým úsporám

10 Role v energetickém managementu
Energetický specialista Komunikuje s energetickým managerem, Vytváří informační podporu pro energetického managera, konzultace Vytváří dokumenty energetického managementu, EA, PENB, feasibility study Spolupracuje při dotačním managementu

11 Role v energetickém managementu
Uživatel budovy Drží se pokynů energetického managera Dbá provozních řádů Ovlivňuje energetickou náročnost procesů zejména v oblastech Teplota vnitřních prostor Ventilace, chlazení Efektivnost výrobních procesů Osvětlení

12 Energetický management
Na evropské úrovni – Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU V roce 2014 implementace směrnice do národní legislativy a národních cílů Požadavky zvýšení energetické efektivnosti do roku 2020 20% úspory primární energie 20% úspor emisí CO2 Pro úplnost: 20% podíl energie z OZE

13 Energetický management dle ČSN EN ISO 50001
EnMS dle ČSN EN ISO 50001 EN ISO mezinárodní standard implementovaný na národní úrovni (ČSN EN ISO 50001, leden 2012) V případě ČR se jedná o překlad bez návaznosti na legislativu Hlavní cíl: Kontinuální (cyklický) proces snižování energetické náročnosti NOTHING SPECIAL, NOTHING NEW … FOR THOSE WHO RESPONSIBLY TAKE CARE OF AN ENTERPRISE AND ITS BUILDINGS….

14 Potřeby EnMS Potřeby při zavádění EnMS
Nástroje pro měření – získávání dat a jejich vyhodnocení, musí být nainstalovány, vyhodnocení například na základě ET křivek Nástroje regulace – nutné nastavení, opět musí být nainstalovány Spotřebou řízené ceny energie, musí být nastavena motivace směrem k energetickým úsporám Plánování a kontrola – Energetické audity, provozní postupy a řády ENERGY AUDIT

15 Příklady z energetického managementu
Příklady EnMS z ČR Společnosti zajištující EnMS optimalizují tarify odběru elektřiny, které jsou založeny na následujících platbách: Rezervovaný příkon (fixní platba vztažená k odběru elektřiny, která bude spotřebována) Poplatek za čtvrthodinové maximum (poplatek za extrém ve spotřebě elektřiny během špičky, obvykle během dne, kdy spotřeba energie je nejvyšší) Konkrétní spotřeba (založená na kWh v reálu spotřebovaných); náklady jsou odlišné podle spotřebitele kWh například vysoký tarif přes den a nízký během nočních hodin (závisí na sjednaném tarifu) Poplatek za překročení čtvrthodinových maxim dle bodu 2 Optimalizace, až 10% nákladů na energii THERE ARE SIMPLE EXAMPLES LIKE INSULATION, EFFICIENCY INCREASE, CONSUMPTION MEASURING, BUT THIS RELATES TO TARIFFS = NO INVESTMENT

16 Příklady z energetického managementu
Příklady EnMS z ČR Úspory energie a nákladů prostřednictví následujících typických opatření : Instalace podružných měření pro elektřinu , teplou vodu a teplo (měření na patě objektu je v ČR povinné) Instalace systému inteligentní regulace (například teplotní senzory, senzory koncentrace CO2 pro redukci výměny vzduchu) Redukce přetápění prostor prostřednictvím podrobných měření a informace o teplotách v jednotlivých místnostech Řízené větrání, noční předchlazování budov v letním období, venkovní žaluzie nebo stínění. Úspory 10-15% energie a ročních nákladů


Stáhnout ppt "Energetický management budov"

Podobné prezentace


Reklamy Google