Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetické aspekty investic Jiří Karásek ČVUT v Praze, Fakulta stavební Praha 16.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetické aspekty investic Jiří Karásek ČVUT v Praze, Fakulta stavební Praha 16.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Energetické aspekty investic Jiří Karásek ČVUT v Praze, Fakulta stavební Praha 16.11.2012

2 Proč nás zajímá energetická spotřeba? 2 Cena ropy Energie ve světě a v Evropě Karásek 2012

3 Spotřeba energie v Evropě 3 Energie v Evropě Karásek 2012

4 Spotřeba primárních zdrojů energie 4 Energie v ČR Karásek 2012

5 Konečná spotřeba energie 5 Energie v ČR Karásek 2012

6 6 Definice energetické účinnosti Energetická účinnost ekonomiky nebo zařízení podle (Global Carbon Project, 2008) Rok 1990 = 100% F … Index spotřeby paliv P … Index produkce Energie v ČR Karásek 2012

7 7 Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Gro Harlem Brundtlandová Our Common Future (Naše společná budoucnost, Academia 1987) Udržitelný rozvoj Karásek 2012

8 8 Římský klub (1968) Our Common Future (1987) Kjótský protokol (1997) European Union Strategy for Sustainable Development (2001) Stern review: The Economics of Climate Change (2006) CO 2 - Stern review Udržitelný rozvoj Karásek 2012

9 9 Výpočetní modely pro energetickou náročnost během životního cyklu stavby Bauloop,Legep, Eco-quantum Stavební objekty a energetická spotřeba Spotřeba energie související ze stavebním průmyslem je uváděna okolo 40% celkové spotřeby primární energie Stavebnictví je jedním z největších spotřebitelů energie a zároveň významným producentem CO 2 Nárůst cen energie podle (Stern, 2006) Současný vývoj problematiky Karásek 2012

10 10 Energetická spotřeba v čase Energetická spotřeba [GJ] t [roky] VýstavbaFáze užívání Demolice Pracnost Stavební materiály Stroje a zařízení Rekonstrukce Demolice Karásek 2012

11 Návrh budov a konstrukcí Výroba stavebních materiálů (technologie) Výstavbový proces Vytápění Ohřev vody Osvětlení Větrání Recyklace Chování uživatele Chování uživatele Které mají největší potenciál? Energetické úspory budov Karásek 2012

12 Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon § 156 Požadavky na stavby úsporu energie a ochranu tepla Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon v platném znění 12 Základní legislativa Karásek 2012

13 Vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov vyhláška č. 413/2001 Sb. o podrobnostech energetického auditu v platném znění vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole kotlů vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizací 13 Základní legislativa Karásek 2012

14 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití Navazuje na Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Cílem je vytváření systémů a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti Norma obsahuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií Uvádí souhrnný systém energetického managementu: Energetická politika Plánování Kontrola Monitorování a měření 14 Norma ČSN EN 16001 Karásek 2012

15 V současné době implementovanou evropskou směrnici Rok 2018 Veřejné budovy stavěné s téměř nulovou energetickou spotřebou Rok 2020 Soukromé budovy stavěné s téměř nulovou energetickou spotřebou Nákladově optimální řešení 15 EPBD II. Karásek 2012

16 Ekonomika energetické účinnosti Karásek 201216 Návratnost investic Cash flow Příjmy Příjmy z tržeb (rozdíl výdajů na energie před a po investici) Příjmy z likvidace (po skončení doby dovozu) Výdaje Investiční výdaje Výdaje na materiál (během provozu) Osobní náklady (během provozu) Ostatní nepřímé náklady Cash flow = příjmy – výdaje

17 Ekonomika energetické účinnosti Karásek 201217 Návratnost investic Payback period (PP) INinvestiční náklady CFje cash flow

18 Karásek 201218 Návratnost investic Discounted payback period (DPP) INjsou invatiční náklady CF d je cash flow diskontované rje diskontní míra tje diskontovaná doba návratnosti Ekonomika energetické účinnosti

19 Karásek 201219 Návratnost investic Net present value (NPV) INjsou investiční náklady CF t je cash flow v roce t T z je životnost opatření Ekonomika energetické účinnosti

20 Karásek 201220 Návratnost investic Internal rate of return (IRR) IRRje vnitřní výnosové procento INjsou investiční náklady CF t je cash flow v roce t T z je životnost opatření Ekonomika energetické účinnosti

21 Karásek 201221 Cost optimum výpočet Ekonomika energetické účinnosti

22 Karásek 201222 Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb je jedním z komplexních přístupů k posuzování staveb z hlediska jejich energetických parametrů. Umožňuje porovnávání variant, nalezení optimální varianty, a tím umožňuje korektní rozhodovací proces. Opominutí různých nákladů v životním cyklu stavby zejména nákladů na energii představuje vzhledem k růstu cen energie při její obdobné jakosti závažné pochybení v rozhodovacím procesu. Závěry

23 Karásek 201223 Diskuze


Stáhnout ppt "Energetické aspekty investic Jiří Karásek ČVUT v Praze, Fakulta stavební Praha 16.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google