Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 11 Udržovatelnost a servisní logistika Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 11 Udržovatelnost a servisní logistika Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti."— Transkript prezentace:

1 1 11 Udržovatelnost a servisní logistika Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti strojů legat@tf.czu.cz

2 2 Úvod Servisní logistika je součástí managementu údržby a věnuje se řízení materiálových a informačních toků v procesech údržby. Příspěvek logistiky pro údržbu je v řízení materiálových a informačních toků v procesech údržby (zejména náhradních dílů (ND)). Lepší udržovatelnost snižuje požadavky na servisní logistiku (snižuje pracnosti a průběžné doby údržby, zvyšuje pohotovost zařízení, snižuje nároky na sortiment ND, snižuje nároky na servis aj.).

3 3 UDRŽOVATELNOST je schopnost objektu v daných podmínkách používání být udržen ve stavu nebo vrácen do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky ČSN IEC 50(191) Poznámka: Udržovatelnost řečeno jinými slovy vyjadřuje úroveň obtížnosti vykonávání preventivní údržby a provádění oprav.

4 4 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY je schopnost organizace poskytující údržbářské služby zajišťovat podle požadavků v daných podmínkách prostředky potřebné pro údržbu podle dané koncepce údržby. Dané podmínky se vztahují jak na vlastní objekt, tak i na podmínky používání a údržby. Jde o tyto prostředky: personál, technické informace, nářadí a přístroje, náhradní díly, dílenská infrastruktura.

5 5 Udržovatelnost je dána a podporována: konstrukčním provedením; souborem provozních opatření (servisní logistika) Na zabezpečování udržovatelnosti a zajištěnosti údržby se podílejí: výrobci, dodavatelé, uživatelé – majitelé strojů a zařízení.

6 6 JAK SE PROJEVUJE VÝROBEK S VYSOKOU UDRŽOVATELNOSTÍ? požadavky na udržovatelnost jsou uvedeny ve specifikacích a smlouvách; výrobek je konstruován a provozován tak, že se snadno:  udržuje,  diagnostikuje,  opravuje, při zajištění minimálních nákladů životního cyklu.

7 7

8 8 Úroveň servisní logistiky je dána jakostí řešení těchto otázek: Je k dispozici pro daný výrobek dobře zaškolený a vycvičený údržbářský, diagnostický a opravářský personál? Je vypracován pro daný výrobek optimální systém údržby, diagnostiky a oprav? Je vypracována pro daný výrobek dokonalá a srozumitelná technická dokumentace? Je k dispozici pro daný výrobek nezbytné zkušební a diagnostické zařízení? Je k dispozici pro daný výrobek optimální síť servisů včetně distribuční sítě náhradních dílů a materiálu?

9 9

10 10

11 11 Struktura časových údajů pro kvantitativní analýzu spolehlivosti objektů

12 12

13 13

14 14 Závislost rozdělení hustoty pravděpodobnosti vykonání údržby a pravděpodobnosti jejího vykonání / nevykonání na průběžné době údržby

15 15

16 16

17 17

18 18 Bezporuchovost MTTF Udržovatelnost MTTR Zajištěnost údržby MLD, MAD Opravy Preventivní údržba Výměnné jednotky, náhradní díly a vybavení Množství * ((MPH * náklady/h) + +(materiálové náklady na jednotku)) z * ((průměrné náklady na zajištěnost údržby na 1 poruchu) + (MPH NA MÍSTĚ * náklady/h) + (MPH V DÍLNĚ * náklady/h) + (průměrné náklady na náhradní díly na 1 poruchu)) Poškození dobrého jména a reputace, ztráta příjmů, zajištění služby, záruční náklady, náklady z odpovědnosti za škody na zdraví a životním prostředí Spolehlivost Náklady na logistické zajištění Náklady na preventivní údržbu Náklady na údržbu po poruše Vyvolané náklady Pohotovost U A Poruchy λ, z Typický vztah mezi spolehlivostí a náklady v etapě provozu a údržby

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 Logistika - postup stanovení požadavků na náhradní díly

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 Kvalitativní postupy ověřování přezkoumání návrhu (ČSN IEC 1160); přezkoumání zkušeností ze zkoušek; studie o snadnosti údržby: »vymezení prostoru pro použiti nástrojů při údržbě; »přístupnost míst, která vyžadují údržbu apod.; přezkoumání analýzy úkolů údržby - týká se prostředků potřebných k provedení údržby;

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47 Závěr Udržovatelnost - znak spolehlivosti výrobku Zajištěnost údržby - znak jakosti údržbářské organizace (servisní logistiky) Hodnocení UZU - kvantitativní i kvalitativní Dobrá UZU zvyšuje spolehlivost (pohotovost) opravovaných výrobků


Stáhnout ppt "1 11 Udržovatelnost a servisní logistika Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Technická fakulta ČZU v Praze Katedra jakosti a spolehlivosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google