Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář 6.. Kalendářní časový fond (365 dní * 24 hod) Nominální časový fond ((kalendářní časový fond ve dnech – nepracovní dny) * počet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář 6.. Kalendářní časový fond (365 dní * 24 hod) Nominální časový fond ((kalendářní časový fond ve dnech – nepracovní dny) * počet."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář 6.

2 Kalendářní časový fond (365 dní * 24 hod) Nominální časový fond ((kalendářní časový fond ve dnech – nepracovní dny) * počet směn * délka směny v hod) Nepracovní dny (soboty, neděle, svátky) Využitelný časový fond Plánované prostoje

3 3 ? •Kalendářní časový fond je –počet dnů v roce –počet kalendářních dnů bez sobot a nedělí –počet pracovních dnů v roce

4 4 ? •Využitelný časový fond je –totéž, co nominální časový fond –kalendářní časový fond bez sobot, nedělí a svátků –nominální časový fond bez prostojů

5 •Kapacita – schopnost určitého zařízení (stroje, dílny) za optimálních podmínek vyrobit určité množství výrobků za určitou dobu. (V nejjednodušším vyjádření je to součin výkonu zařízení a doby činnosti) •Výkon výrobního zařízení – maximální množství výrobků vyrobených za jednotku času •Norma pracnosti výrobku – čas potřebný k výrobě jednoho výrobku

6 Výpočet kapacity •Q P – výrobní kapacita v naturálních jednotkách, •V P – výkon v naturálních jednotkách za hodinu, •T P – využitelný ČF v hodinách

7 Výpočet kapacity •Q P – výrobní kapacita v naturálních jednotkách, •T P – využitelný ČF v hodinách •t k – kapacitní norma pracnosti,

8 Využití výrobní kapacity •Q S – skutečný objem výroby, •V S – skutečný výkon daného zařízení, •T S – skutečná doba provozu daného zařízení

9 Využití výrobní kapacity •koeficient celkového (integrálního) využití výrobní kapacity (k C ) •skutečný objem výroby (Q S ) •výrobní kapacita (Q P ). •Rozdíl Q P – Q S vyjadřuje tzv. kapacitní rezervu.

10 ke – koeficient časového (extenzivního) využití, ki – koeficient výkonového (intenzivního) využití

11 11 ? •Koeficient integrálního využití měří –využití výkonu –využití kapacity –využití času

12 12 ? •Výkon výrobního zařízení udává –maximální počet výrobků vyrobených za jednotku času –průměrný počet výrobků vyrobených za jednotku času –dobu, za kterou se průměrně vyrobí 1 výrobek

13 13 ? •Využití časového fondu nazýváme –extenzivním využitím –intenzivním využitím –integrálním využitím –celkovým využitím

14 14 ? •Časový fond využitelný k práci je 1 000 hodin, norma pracnosti 0,05 nh, celkové využití kapacity 0,81 při intenzivním využití 0,9. Zjistěte: –plánovaný počet vyrobených výrobků (QP) –skutečný počet vyrobených výrobků (QS) –skutečně odpracovaný čas (TS) –kolik výrobků bude skutečně vyrobeno za 1 hodinu (VS)

15 15 ? •1) Jestliže známe využitelný časový fond a normu pracnosti, můžeme zjistit výrobní kapacitu QP •QP = TP / t = 1000 / 0,05 = 20 000 ks Q P – výrobní kapacita v naturálních jednotkách, T P – využitelný ČF v hodinách, t k – kapacitní norma pracnosti, Časový fond využitelný k práci je 1 000 hod., norma pracnosti 0,05 nh. Jaký je plánovány počet vyrobených výrobků (QP) ?

16 16 ? •2) Tato kapacita je využita na 81 % a skutečný počet vyrobených výrobků je tedy •QS = 20 000  0,81 = 16 200 ks k c - využití výrobní kapacity Q S - skutečný objem výroby Q P - výrobní kapacita QP = 20 000 ks; Celkové využití kapacity 0,81. Jaký je skutečný počet vyrobených výrobků (QS)?

17 17 •Známe-li vztah mezi koeficienty celkového, časového a výkonového využití kapacity •kc = ke  ki, pak •ke = kc / ki = 0,81 / 0,9 = 0,9 •jestliže byl celkový využitelný čas využit na 90 %, pak z celkových 1 000 hodin bylo skutečně odpracováno 900 hodin. ke – koeficient časového (extenzivního) využití, ki – koeficient výkonového (intenzivního) využití Časový fond využitelný k práci je 1 000 hodin, celkové využití kapacity 0,81 při intenzivním využití 0,9. Jaký je skutečně odpracovaný čas (TS)?

18 18 ? •Jestliže je norma pracnosti 0,05 nh, pak za hodinu mělo být vyrobeno maximálně 1 / 0,05 = 20 ks / h. Tento výkon byl využit z 90 % a tedy za hodinu se skutečně vyrobilo 18 ks. Norma pracnosti je 0,05 nh, intenzivní využití 0,9. Kolik výrobků bude skutečně vyrobeno za 1 hodinu (VS)?

19 ? •Plnící linka v pivovaru může naplnit za hodinu 100 000 lahví. Je v provozu celoročně (360 dní) na 3 směny, 1 % nominálního časového fondu se plánuje na "prostoje". Vypočtěte výrobní kapacitu?

20 ! •TP = 360  8  3  0,99 = 8 553,6 h •QP = 8 553,6  100 000 = 855 360 000 lahví

21 ? •Znáte tyto údaje: roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Zjistěte: –skutečný počet odpracovaných hodin, –výkonové využití stroje, –skutečný hodinový výkon, –skutečný počet vyrobených výrobků.

22 ! •TS = TP  ke = 2 000  0,93 = 1 860 h Roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Jaký je skutečný počet odpracovaných hodin?

23 ! •ki = kc / ke = 0,85 / 0,93 = 0,9139 tedy 91,39 % Roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Jaké je výkonové využití stroje?

24 ! •VS = VP  ki = 15  0,9139 = 13,7 ks / h Roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Výkonové využití stroje je 0,91. Jaký je skutečný hodinový výkon?

25 ! •QS = QP  kc = TP  VP  kc = 2 000  15  0,85 = 25 500 ks Roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Výkonové využití stroje je 0,91. Jaký je skutečný počet vyrobených výrobků?

26 26 •Uveďte příklady firem, zabývajících se –kusovou, –zakázkovou, –sériovou a –proudovou výrobou. •Jaké faktory ovlivňují volbu typu výroby? •Může být na fabrice kombinace těchto typů výroby?

27 27 •Uveďte příklady –hlavní, –vedlejší (polotovary, náhradní díly) a –doplňkové (využití odpadů a volné kapacity) výroby na automobilce Škoda.

28 28 •Jak byste definovali pojem jakost? •Jaké faktory byste zmínili, kdybyste popisovali jakost instantních nudlí Vitana či vzdělávacích služeb? •Jak byste mohli vysvětlit pojem „plánování a management jakosti produktu“? •Co tento proces může zahrnovat v příkladě výroby instantních nudlí Vitana či výukového procesu UJEP?

29 29 •Jak se dá ocenit produktivita práce –dělníka na stavbě, –pracovnice studijního oddělení, –účetního, –ředitele obchodního oddělení?

30 30 •Pomocí čeho zvyšují podniky svůj využitelný časový fond?

31 31 Uveďte příklady podniků v následující typologii: •Podniky produkující věcné výkony –Podniky na získávání surovin –Výroba výrobních prostředků –Výroba spotřebních statků •Podniky služeb –Finanční služby –Nefinanční služby

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář 6.. Kalendářní časový fond (365 dní * 24 hod) Nominální časový fond ((kalendářní časový fond ve dnech – nepracovní dny) * počet."

Podobné prezentace


Reklamy Google