Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín PředmětEkonomika Tematický okruhLidské zdroje TémaNormy spotřeby lidské práce a jejich využití při plánování počtu zaměstnanců Označení DUMU VY_32_INOVACE_206 Jméno autoraIng. Vladimíra Veselá Datum vytvoření18. 9. 2012 AnotaceNormování práce jako základní nástroj řízení lidských zdrojů v oblasti produktivní práce. Studenty seznamuje s normami, jejich tvorbou, výpočty, užitím pro plánování podniku a kontrolu dodržování norem

2 D RUHY NOREM SPOTŘEBY PRÁCE ( VÝKONOVÉ NORMY ) PRO DĚLNÍKY Výkonové normy vázány na:  jednotku výrobku nebo poskytnutí služby  určitou dílčí operaci výkonová norma času stanoví čas potřebný na vytvoření jednotky výrobku nebo poskytnutí služby Příklady  na zhotovení 1 košíku na pečivo je třeba 55 minut  kadeřnice ostříhá 1 zákaznici za 25 minut  na obroušení povrchu 1 součástky potřebujeme 5 minut

3 výkonová norma množství udává množství výrobků nebo služeb, které má být vyrobeno za určitou časovou jednotku (za hodinu nejčastěji) Příklad  lesní dělník musí za hodinu zasadit 12 stromků,  elektrikář musí za hodinu vyměnit dva měřiče spotřeby elektrické energie) Výkonová norma času a výkonová norma množství jsou vzájemně převoditelné PŘÍKLADY 1.Na výrobu 1 součástky potřebujeme 30 s. Stanovte výkonovou normu množství pro 1 hodinu Řešení: 3600 s/30 s(na kus) = 120 kusů za hodinu 2. Za hodinu ozdobí cukrářka 3 dorty. Stanovte výkonovou normu času: Řešení: 60 min/3 = 20 minut na 1 dort

4 Normy pro další zaměstnance – dělníky normy obsluhy při stanovení počtu zaměstnanců potřebných pro obsluhu určitého zařízení, zejména v mechanizované a automatizované výrobě Příklad:  na obsluhu balicí linky potřebujeme 5 dělníků  tkadlena obsluhuje 5 tkalcovských stavů normy stavů u prací, kde zaměstnanec musí být na pracovišti bez ohledu na to, zda právě pracuje Příklad:  na každé směně musí být přítomni 2 údržbáři, 1 skladník 2 pomocní dělníci

5 Stanovení počtu duševních pracovníků  podle vnitřního uspořádání podniku, podle zkušeností z minulých let  Vnějšími doklady zachycujícími počet a postavení duševních pracovníků jsou organizační schéma a organizační řád, které obsahují též vztahy nadřízenosti a podřízenosti těchto pracovníků Příklad: Ředitelství Dílna 1 Dílna 2Dílna 3 Útvar kontroly Majitel firmy Ekonom Mistr D1 Mistr D2 Mistr D3 Hlavní kontrolor jakosti

6 Postup při stanovení počtu dělníků 1.stanovíme celkový čas potřebný pro výrobu podle výrobního úkolu a výkonových norem (plánovaný počet výrobků x norma spotřeby času na 1 výrobek) 2. stanovíme fond pracovní doby (FPD) (kolik času odpracuje jeden dělník) VČF (ve dnech) = 365 – dny pracovního volna, klidu, svátků – dny dovolené – dny průměrné nemocnosti – dny další nepřítomnosti VČF ve dnech * počet hodin pracovní doby = VČF v hodinách 3.stanovíme celkový počet dělníků celkový čas potřebný pro výrobu /FPD 1 zaměstnance

7 Příklad: Výkonová norma je 1h 30 minut času na výrobu 1 sukně. Potřebujeme vyrobit za měsíc 2000 kusů sukní, během měsíce lze odpracovat 20 pracovních dní po 8 hodinách denně. Kolik švadlen budeme na tuto práci potřebovat? Řešení: celková potřeba času. 2000 * 1,5 = 3000 odpracovaných hodin pracovní čas 1 švadleny: 20 * 8 = 160 hodin počet švadlen: 3000 : 160 = 18,75 = 19 švadlen

8 Kontrola plnění výkonových norem Počet dělníků – stanoven podle norem spotřeby práce Zda jsou normy spotřeby práce dodržovány, je třeba kontrolovat pro: abychom věděli, zda skutečně vyrobíme tolik výrobků, kolik jsme na základě norem a VČF vypočítali  podklad pro výpočet mzdy  podklad pro zjištění, zda jsme normy stanovili správně Postup  zjistíme skutečný počet odpracovaných hodin  zjistíme příslušnou výkonovou normu  zjistíme skutečný počet vyrobených výrobků počet odpracovaných hodin x výkonová norma = počet výrobků, které měl dělník podle normy vyrobit Porovnáme se skutečným počtem odevzdaných bezvadných výrobků skutečný počet výrobků procento plnění normy: -------------------------------------- x 100 počet výrobků podle normy

9 V měsíci je 160 hodin pracovní doby. Dělník odpracoval 152 hodin a vyrobil 2 350 kusů výrobků. Zjistěte, jak splnil normu, jestliže výkonová norma množství činí 15 kusů za hodinu. Řešení: plánovaný výkon: 152 (!!! ) * 15 = 2 280 kusů plnění normy: 2 350 / 2 280 * 100 = 103,07 % V měsíci s 22 pracovními dny (pr. doba 8 hodin/den), při normě 15 minut na kus, splnil dělník normu na 102,98 %. Zjistěte, kolik výrobků vyrobil Řešení: VČF = 22 * 8 = 176 hodin za 176 hodin podle normy: 176 * (60 : 15) = 704 výrobků (100 %) 102,98 % = 704 * 1,0298 = 725 kusů.

10 Prémiový řád firmy stanoví, že při splnění norem na 105 % má dělník nárok na prémie.Zjistěte, zda je dostane v případě, že při výkonové normě času 12 minut na kus vyrobil dělník v měsíci se 21 pracovními dny 820 kusů výrobků. Řešení VČF = 21 * 8 = 168 hodin. Výroba podle normy: 168 * (60 : 12) = 840 kusů. Plnění normy: 820 : 840 * 100 = 97,61 %. – nemá nárok na prémie

11 Vyjádření celkového počtu zaměstnanců (evidenční počet zaměstnanců) CELKOVÝ POČET ZAM= POČET DĚLNÍKŮ + POČET THP + POČET POP Evidenční počet zaměstnanců v ýpočet viz EKONOMICKÉ VÝPOČTY ve 2. pololetí Nepřepočtený – bez ohledu na délku pracovní doby (např. ZPS, matky, mladiství apod.) Přepočtený – bere ohled na délku pracovní doby – výpočet viz ekonomické výpočty ve 2. pololetí VYUŽITÍ – při statistických výkazech, zjištění PP, výpočtu slevy na dani apod.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google